Nok en gang samla Nordmøre Historielag fullt hus på sitt åpne møte! Mandag var det journalist Arild Myhre fra Tidens Krav som tok for seg temaet «Har Nordmøre noen framtid»?

Arild Myhre har gjennom sine reportasjer og kommentarer – spesielt i samband med sjukehussaka, ført ei kritisk penn i Tidens Krav.

Myhre starta med å si at skal man lære av egne feil, må en være villig til å innrømme feilene! Han tok for seg utviklinga i fylket, så på de tre byene og deres ulike utvikling og viste hvordan Kristiansund hadde stagnert i forhold til de andre to.
Han ga endring i samferdselsmønstret noe skyld, men ga også mye skyld til våre lokale politikere for at de ikke skjønte betydninga av høgere utdanning – da «DH- toget» gikk på 1960 – tallet.
Grunnlaget for vekst i et lokalsamfunn i dag er at en stor andel av befolkninga har høgere utdanning. Da er det lettere å slå seg ned der de har fått utdanninga, og en kan bidra positivt med å utvikle sitt lokalsamfunn med viktig kunnskap.

Han kom inn på mangel på samarbeid mellom kommunene på Nordmøre – vi er dessverre lite samkjørt og en del kristiansundere er nok litt lite ydmyk ovafor distriktet.

Han var også innom sjukehussaka, og at plasseringa ville være negativt for byen, men dette var likevel ikke avgjørende for utviklinga i byen, etter hans syn Han meinte at det bare var et tidsspørsmål før heile eller deler av Møre og Romsdal blei slått sammen med Trøndelag og oppfordra til at kystkommunene på Nordmøre fram til da, tok posisjoner i et nærmere og tettere samarbeid nordover.
Han meinte det lå mye framtid for Kristiansund i et slikt samarbeid – havrommet utafor oss vil være framtidas arbeidsplasser og det finnes allerede mye kompetanse på kysten.
Han konkluderte at etablering av Campus Kristiansund var av avgjørende betydning for byen og kystdistriktets framtid.

Det var tydelig at forsamlinga satte pris på foredraget. Etter kaffen var det flere som kommenterte og stilte spørsmål til Myhre. Flere var inne på høgskoleproblematikken, regiondiskusjonen og framtidig bruk av havrommet.

Lederen i Nordmøre historielag, Sverre Jansen, takka for et tankevekkende foredrag og overleverte blomster og historielagets sydvest, som er noe som skulle passe i disse dager!

Jansen opplyste at arkivet ville være stengt i oktober, da det har vært vannlekkasje i tilstøtende rom og elektrisiteten vil være borte.

Han takka for nok et godt oppmøte og ønska alle vel møtt til møtet 29. oktober, da Kristian Fostervold vil ta oss med til Clausenenga på 1950 – og 1960 – tallet.

Tor Larsen
sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggere liker dette: