Denne gangen innbyr vi til et åpent møte mandag 24.04 kl 19 00 i Håndtverkeren med to aktive forfattere. Det er tidligere ordfører i Gjemnes og tidligere fylkesordfører Ole Øverland som har skrevet bok om Gjemnes kommunes historie. Og det er Einar Oterholm som har skrevet en spennende bok om husmorskulen på Halsa.

Ole Øverland
Einar Oterholm

Einar Oterholm

Her har vi med representanter fra to viktige nordmørskommuner. Gjemnes og Halsa. Men i Ole Øverland sin bok kommer det klart fram at dette har ikke kristiansunderne eller rettere sagt politikeren i Kristiansund alltid forstått. I tillegg til å gå grundig inn på Gjemnes kommune fra starten i 1964 tar Øverland også for seg de konfliktområdene som har vært mellom by og land. Mellom Gjemnes og Kristiansund. De som ikke husker tilbake vil få sjansen til å minnes. Og de som husker tilbake får sjansen til å gremmes. Her er mye spennende stoff. Og Ole Øverland kan sin ABC.
Einar Oterholm skriver om Husmorskulen på Halsa. Et arnested for matkultur og videreutdanning på Nordmøre. Det er svært mange jenter som har gått på skolen og mange gutter som også har vært innom. Husmorskulen på Halsa har vært en meget stor institusjon på Nordmøre. Her ble det skapt tradisjoner innenfor hushold og matstell som har gått i generasjoner. Vi har sett boken og er begeistret.
Hjertelig velkommen til et interessant «bokbad». En presentasjon av aktuelt stoff. Det blir også anledning til å kjøpe bøkene.
En enkel servering og utlodning.
Vi minner om neste møte i Historielaget hvor Petter Innvik forteller om Tidens Kravs historie. Han har skrevet den. Det er mandag 15. mai kl. 19.00 i Håndverkern.
Våre hjemmesider er oppdatert. http://nordmorehistorielag.no
Og vår epostadresse er. post@nordmorehistorielag.no
Du kan bli medlem via hjemmesidene.

Vennligst for styret

Sverre R. Jansen

%d bloggere liker dette: