Vi beklager å måtte utsette våre to neste møter i Nordmøre Historielag.

Det gjelder møtet med John Harry Kvalshaug og møtet med Bjørn Ølandet.

Skulle det bli flere utsettelser, vil vi gi beskjed.

 

Dette er John Harry Kvalshaug som skulle vært med oss på møte førstkommende mandag, og fortalt om «Irma» forliset og om arbeidet med minnesmerket på Averøy. Men han kommer igjen ved en senere anledning.

 

Det er to gode nyheter som følger med denne utsettelsen.

  1. Petter Ingeberg kom med den gode beskjeden at Milorgarkivet blir gitt til Historielaget. Berit Enge er blant giverne. Det setter vi stor pris på og vi ser fram til å begynne studier i dette arkivet. Det passer godt inn i vårt krigsarkiv  som er mye etterspurt.
  2. Vi har fått beskjed fra kommunen om å flytte arkivet ut fra det tidligere bibliotekets kjeller. Men de har samtidig skaffet oss gode og bedre lokaler i kjelleren under der det tidligere var posthus på Kongens plass. Nå setter vi opp hyller og ordner til slik at arkivene våre får gode kår.

Dette er to gladnyheter som vi nå bringer videre til alle som er interessert i historie og Nordmøre Historielag.

Årboken for 2021 er også snart ferdig og vi regner med at den kommer ut før sommeren. Meld deg som medlem og du får årboken tilsendt.

 

Styret i arbeid. Ove Bjerkan med briller på håret, Rigmor Lied, Tor Larsen, Johan Siira, Sverre Jansen, Bjørn Elgsaas og Borghild Moe. Petter Ingeberg tok bilde.

 

Vi minner dere om at dere finner oss på være hjemmesider: nordmorehistorielag.no og på vår epostadresse post@nordmorehistorielag.no. Eller du er velkommen til å møte oss på facebookgruppe: Nordmøre Historielag.

 

Vennligst for styret

Sverre R. Jansen

Nordmøre Historielag

 

 

 

%d bloggere liker dette: