Foto Terje Holm

Tidligere ordfører og redaktør Asbjørn Jordahl var foredragsholder på det åpne møtet i Nordmøre Historielag 4. november 2019. Før han slapp til, fikk arkivleder i laget, Johan Siira, gi en kort orientering om arkivsituasjonen. En vil gå bort fra faste åpningstider, men alle interesserte kan ta kontakt med arkivarene og avtale besøksdato med dem. Etterpå slapp Odd Williamsen fra Nordmøre museum til og presenterte deres siste bok «Kristiansund for 100 år sida», som bygger på stoff og bilder som den første ansatte ved museet, Wilhelm Lund,  gjorde rundt 1910.

Lederen i Nordmøre Historielag, Sverre Jansen, kunne etter disse innslaga gi ordet til Asbjørn Jordahl, som holdt et foredrag om politikere han hadde møtt – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Foredragsholderen har jo en svært lang og interessant politisk karriere bak seg – både som ordfører og fylkestingsrepresentant, stortingsrepresentant og statsråd.

Den som kom for å høre «skittentøysoppgjør» med ikke minst andre lokale politikere, blei skuffa! Han starta med skoleåra og hans første kontakt med sin lærer og seinere arbeiderpartiets ordfører, Ottar Guttelvik, som han igjen møtte som formann i skolestyret, mens Guttelvik fortsatt var skoleinspektør.

Han var ikke særlig imponert over flere av sine medpolitikere på 1960 og 1970 – tallet. Men til manges overraskelse roste han innsatsen til spesielt   William Dall fra Høyre, som han meinte gjorde en utrolig god innsats i flyplassarbeidet og i oljeutvalget. Men også Hans Hammond Rossbach fra Venstre, Ingvar Sverdrup fra Høyre og Alv Jakob Fostervoll fra AP, fikk ros for godt arbeide for Kristiansund og distriktet – og han, sammen med disse tre, markerte byen godt på landsplan. Også tidligere ordfører  Knut Engdal – som han fikk til å ta jobben som leder av fastlandssambandet over Freifjorden, gjorde en god jobb. Han poengterte at partitilhørighet ikke nødvendigvis var det viktigste.

I sitt arbeide i fylkestinget ga han ros til to av de han fikk mye med å gjøre – Erling Sandane og Kåre Ellingsgaard.  Imponerende dyktige folk, som sammen med veisjef Torvik, en praktiker og løsningsorientert person.

Jordahl la mest vekt på sitt forhold til sentrale politikere i sitt foredrag og forsamlinga fikk høre flere fornøyelig episoder. En av disse var at skulle kjøre daværende statsminister Trygve Bratteli fra Molde og til flyplassen i Kristiansund.Veien var heller dårlig, men Jordahl forsøkte å kjøre nedi så mange hol i veibanen som mulig og Bratteli virka noe rysta over den dårlige veien – riksvei 66. Et par uker seinere kom det beskjed om at Bratteli hadde tatt kontakt med samferdselsministeren om veien og om at noe måtte gjøres!

Han ga også –  til glede for forsamlinga –  et par eksempler på gode kommentarer. En av de som vekte oppsikt, var i samband med åpninga av Årø flyplass. Her blei han spurt hvorfor han ikke hadde med kona – hvorpå han svarte: «Nei, hun er bare med på de store anledninger». Det tok ei stund før moldenserne glømte den!

Av de sentrale politikerne Jordahl hadde møtt, var nemnte Bratteli den han satte høgest. Ingen stor taler eller en som oppførte seg som en «verdensmann», snarere tvert imot! Men han var en fin person å samtale med. Jordahl trodde at en av årsakene til at han fikk så god kontakt med Bratteli, kunne være hans opphold i byen under krigen.

Hans store politiske rolle i livet, var nok tida som samferdselsminister i Oddvar Nordlis regjering – en regjeringssjef  og lagleder, han var veldig fornøyd med. Her var Jordahl sjef for 35.000 mennesker! Samferdselsdepartementet var et «typisk norsk» departement, de fleste andre var meir styrt av internasjonal politikk.

Livet som statsråd var veldig forskjellig fra ordførerarbeidet.  Han beskreiv en del av sine regjeringskolleger, der han spesielt  ga ros til havrettsminister Jens Evensen for hans forutseende arbeide med midtlinjeprinsippet. Som samferdselsminister kom han ofte i disputt med miljøvernminister Gro Harlem Brundtland, men følte at de  likevel  var gode venner.

Som minister kom han også i kontakt med folk fra andre land.  Det meste av det hyggelige slaget, sjøl om språkproblemene var store på begge sider. Men i samband med «Hopenulykka» – der et sovjetisk fly styrta, kom han inn i en svært vanskelig og storpolitisk episode. Russerne ville ganske ulykka sjøl og få overlatt ferdskriveren, noe Norge nekta. Som samferdselsminister opplevde han dette vanskelig og den russiske forsvarsministeren antyda bruk av militærmakt ovafor Norge. Men det heile løste seg heldigvis etter ei tid. Han fikk også med seg et par reiser til Kina og Sovjet og her fikk forsamlinga også med seg noen fornøyelige historier.

Han avslutta med å si at han – etter et langt politisk liv –  hadde funnet ut  at det var artigst å være ordfører!

Applausen etter foredraget viste at forsamlinga hadde satt pris på foredraget!

I og med at han hadde fått historielagets gule sydvest etter sin innsats i Vågenvandringa tidligere i haust, fikk han denne gang en stor eske konfekt og blomster av Sverre Jansen.

Etter kaffe og en kakebit, fikk folk stille spørsmål til Jordahl. Etter trekninga minte Jansen om møtet om det nye bindet av Kr.sund Historie, 18. november, med Jon Skeie – og takka for frammøtet.

 

Tor Larsen

sekretær.

%d bloggere liker dette: