ÅRSMØTE avholdes lørdag 23. mars kl. 12.00. Da er det interessante årsmøtesaker både for Historielaget og Jan H. Leithes Minnefond. Og så er det utdeling av Kuliprisen og kåring av et nytt æresmedlem i Nordmøre Historielag.

%d