image
imageimage
Nordmøre historielag holdt sitt årsmøte 2016 i Håndverkeren lørdag 12. mars
med godt oppmøte. Årsmeldinga viste at historielaget hadde hatt et aktivt år med 6 åpne møter, der oppslutninga har vært mellom 25 – 45 personer til stede. I tilknytting til årsmeldinga blei det orientert om en del bokprosjekt som pågår og som Jan H. Leithes Minnefond støtter. Odd Williamsen fra Nordmøre Museum kunne presentere bok nr. 4 i bokserien ”Kildeskrifter”, som utgies av museet og Nordmøre historielag i fellesskap. Alle årsmøtedeltakerne fikk denne boka.

Lederen la fram rekneskapet som viste at laget har en anstrengt økonomi. Den nye handlingsplana for 2016 viste at Nordmøre historielag la opp til flere åpne og forhåpentligvis interessante møter både i vår og til hausten.

I tillegg til historielagets saker, blei også årsmelding og rekneskap i Jan H. Leithes Minnefond lagt fram, da årsmøtet i historielaget også er årsmøte i Minnefondet. Årsmeldinga her viste at Minnefondet i løpet av ett par år har bidratt med flere hundre tusen kr i støtte til lokal litteratur.

Valgkomiteen si innstilling blei stort sett fulgt og det ga følgende resultat:
Leder Sverre Jansen, gj.v, styremedlemmer Gudmund Bratrud og Tor Larsen (gj.v.), varamedlemmer Borgny Vorpbukt, Karen Flatø og Ove Bjerkan – alle nye. Revisorer: Johan Siira og Bjørn Jakobsen – begge nye.
Redaksjonskomité for årboka: Astrid Mollan, (gj,v,) Sverre Jansen, (gj.v.) Terje Holm, (ny) Anne Lise Tømmervåg (ny) Kai Grimstad (gj.v.) og Tor Larsen (gj.v.)

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, var det pause med mat og kaffe.
Etter pausa fortsatte årsmøtet med utdeling av årets Kulipris. Den kunne lederen Sverre Jansen overrekke til Jon Bojer Godal, som nå i mange år har holdt til i Halsa og er faglig leder av Geitbåtmuseet. Jansen viste i sin tale til den store kapasiteten Godal har innafor området tradisjonshåndverk og den posisjonen han har i nasjonal målestokk.
Godal takka for prisen og presenterte litt av sitt arbeide ved å fortelle om sine mange bøker han hadde gitt ut om tradisjonshåndverk.

Sverre Jansen takka Godal for å ha gitt oss et interessant innsyn i hans arbeide og kunne opplyse årsmøtet at Godal ville komme tilbake i et åpent møte 9. mai, som Godal hadde kalt ”Sjøvegen og hus ved sjøen”.
Med det kunne lederen takke for et vellykka årsmøte.

Tor Larsen
referent.

%d bloggere liker dette: