Logo-nordmore-historielag

NORDMØRE HISTORIELAG
 ÅRSMØTE – 2016

Det er en glede å innkalle til årsmøte i Nordmøre Historielag og Minnefondet lørdag den 12.mars kl. 12. i Håndverkeren i Kristiansund.
I forbindelse med årsmøte deler også historielaget ut KULIPRISEN til
JON BOJER GODAL

På årsmøte legger vi fram årsmelding og regnskap for historielaget og Minnefondet. Og det skal være valg på en rekke tillitsverv. Leder, styremedlemmer, varamedlemmer etc. Det er derfor viktig at medlemmene deltar på årsmøte og viser interesse for det arbeid som historielaget gjør.

Jon Bojer Godal er kjent som «Geitbåtens far». Han vet det meste om kystkultur og bygningskultur.
Vi har å gjøre med en svært dyktig kulturbærer. Han har utgitt mange bøker og blir regnet som en spesialist på eldre båter. Er også opptatt av naust og sjøhus, opptatt av kulturen på våre trakter og en ypperlig formidler av kunnskapen sin. Jon Bojer Godal er Kommandør av St. Olavs orden, har mottatt kongens fortjenestemedalje og Halsa kommunes kulturpris.
Kuliprisen vil bli utdelt til Jon Bojer Godal etter at årsmøte er over og en enkel lunsj er servert. Han vil selv fortelle litt om arbeidet sitt etter utdelingen.

Vi må også nevne neste møte i Historielaget. Det blir på Tollboden på Innlandet, like ved Sundbåtkaia. Mandag 18. april kl. 19.00. Der vil konservator ved Nordmøre Museum Odd Williamsen orientere.

Mandag 9. mai har vi også planlagt et møte som vi kommer tilbake til. Sett av dagen.

http://www.nordmorehistorielag.no

post@nordmorehistorielag.no

Velkommen
For styret
Sverre Jansen

%d