Smøla museum

Nordmøre museum var  tema på Nordmøre Historielags  åpne møte mandag 14.oktober 2019.

Leder i Nordmøre Historielag, Sverre Jansen, kunne ønske en godt besatt sal i Håndverkeren  og den nye direktøren ved Nordmøre museum velkommen til møtet 14. oktober. Tema på møtet var Nordmøre museum i fortid, nåtid og framtid.

Direktør Geir Stave hadde nå vært et år i jobben og han kunne fortelle at han var vokst opp på Austlandet, men hadde ei mor fra Solskjeløyapå Tustna, slik at han hadde sterke røtter til denne øya og Nordmøre.

Stave tok først for seg fortida, der han ga forsamlinga innsikt i tankene om museum , som vokste fram i Europa. Fra de store tenkere, via opplysningstida og fram til de første muséer med samlinger, der folk kunne søke kunnskap. Gjennom flere hundre år har muséene endra seg  på hva de er og hvordan de formidler.  

I Norge har myndighetene ønska å konsolidere museumsdrifta, slik at den  samles i større enheter – og her i fylket er det lagt opp til ei drift for hvert fogderi. Nordmøre museum er et resultat av dette. Alle bygdemuséene er nå samla i Nordmøre museum, med unntak av Geitbåtmuséet i Valsøyfjord, som en antar vil komme inn  i«paraplyen» om ikke så lenge. Staten dekker det meste av utgiftene, men signalet fra staten er at den forutsetter at 10 – 30 % av utgiftene kan dekkes inn gjennom inntekter av besøk ol. Dette sliter Nordmøre museum med, sjøl om enkelte museum kan vise til godt besøk og større inntekter.

Kristiansund har store utfordringer. Her er det ikke noe Kristiansund museum, som det var tidligere. Også Nordmøre museum har store utfordringer, da de har ansvaret for mange store bygninger/eiendommer og lite folk og økonomiske midler til å ta seg av disse. Hvordan skal Kristiansunds historie bli fortalt? Kulturhuset er ikke noen løsning på det, meinte Stave.  En vil riktignok få visningsrom i kulturhuset, men han tvilte på om det ville være nok. Han var positiv til felles sambruk med biblioteket.

Han peikte også på andre utfordringer – kommunegrenser/ fylkesgrenser endres – hva er Nordmøre i framtida?

Nordmøre museum har i dag 21 personer tilsatt, ikke alle i full stilling. 50.000 gjenstander finnes, bare 11.000 er tilgjengelig (søkbar internett). Fotosamlinga er på 210.000 bilder, der 33.000 er tilgjengelig med litt tekst. Muséet har 106 bygninger – og dette utgjør noe av det dilemmaet de har i dag, med den store bygningsmassen som stadig trenger vedlikehold – og 5 stillinger til å utføre dette!

Hvordan ser så framtida ut? Stave meinte muséet må bli slik at folk får en opplevelse etter å ha besøkt det – og gjerne vil komme tilbake! Han så for seg skiftende utstillinger i det nye kulturhuset og at beliggenheta ville føre til at flere blei oppmerksom på hva muséet hadde å vise fram. Han så også for seg flere muligheter med temakvelder både som de sto for, men også i samarbeide med andre.

Han avslutta med å oppfordre folk til å delta som frivillige på ulike plan – muséet har bruk frivillige – ikke bare profesjonelle!

Han høsta stor applaus for et omfattende og spennende foredrag. Han fikk mange spørsmål etter foredraget, bl.a. om lokalitetene i kulturhuset ville være stort nok. Her trodde han at ting ville gå seg til, men magasinkapasiteten ville være alt for liten, slik at arkivet i Knudzondalen måtte opprettholdes. Han fikk sin fortjente gule sydvest og blomsterbukett av leder Sverre Jansen.

Etter kaffe og vafler minnet Jansen om Vågenvandring 20. oktober og nytt åpent møte 4. november med Asbjørn Jordahl.

 

Tor Larsen

sekretær

%d bloggere liker dette: