VELKOMMEN TIL MØTE I NORDMØRE HISTORIELAG MANDAG DEN 14.OKTOBER 2019 KL. 19.00 I HÅNDVERKERN.

Nordmøre Museum står foran viktige og store utfordringer i og med at en om noen år skal flytte inn i nytt hus – Kulturhuset. Da er det rom for større utstillinger og mer utadrettet aktivitet. Men samtidig vet vi at museet har utfordringer slik det drives idag både i forhold til publikum og i forhold til alle de bygninger som en har å ivareta – ikke minst i Vågen. Men også ellers rundt om på Nordmøre.

Geir Stave er nyansatt direktør ved museet og vi er spendt på hva han tenker før alle nye tanker er låst i budsjetter og oppgåtte stier.

Vi tror museene har en viktig samfunnsoppgave fordi det kan gis ossinformasjon og stoff som kan brukes til å tolke det samfunnet vi er en del av og som våre etterfølgere blir en del av. Men det er også – relatert til Nordmøre Historielag – en oppgave for museet å holde kontakten med slike organisasjoner som vår og som arbeider på tilgrensede områder.

Vi er spendt på hva Geir Stave bringer til torgs og hvilke signaler han gir for samarbeid på Nordmøre. Og ikke minst hva han tenker om museets fremtid. Nordmøre museum

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi har enkel servering og loddsalg. Vi innkaller via epost og er opptatt av vi har den rette epostadressen din. Vår er: post@nordmorehistorielag.no

Du kan lese mer om Nordmøre Historielag på våre hjemmesider: www.nordmorehistorielag.no

Vi er en medlemsorganisasjon og ønsker flere medlemmer. Gi oss en tilbakemelding på om du ønsker å bli medlem. Da får du også vår flott årbok for 2019.

Arkivet vårt er åpent første onsdag i mnd. fra 18.00 til 20.00. arkiv

Vi har nå åpnet en Facebook gruppe som heter «Nordmøre Historielag». Den vil bli bruk til innkallinger og referater fra møter pluss annet som Historielaget driver. Facebook Nordmøre Historielag

Neste møte er med tidligere statsråd og ordfører Asbjørn Jordahl: «Møte med kjente og ukjente politikere» mandag dag 4. november.

Men du kan også møte Asbjørn Jordahl i Byvandring søndag 20 okt. kl. 13.00 i Øvrevågen, ved Kaffebrenneriet. Da går vi langs Vågen på vestsiden.

 

For styret

 

Sverre R. Jansen

 

%d bloggere liker dette: