Oversikt over Nordmøre Historielags arkiv

 

Årbøker

ÅRGANG ANTALL I AVGANG
1921 3
1922 2
1923 2
1924 1
1925 1
1926 2
1927 2
1928 2
1929 1
1930 2
1931 2
1932 3
1933 2
1934 2
1935 2
1936 2
1937 2
1938 2
1939 2
1940 2
1941 1
1942 0
1943 0
1944 1
1945 69
1946 58
1947 111
1948 118
1949 155
1950 40
1951 39
1952 58
1953 3
1954 29
1955 17
1956 22
1957 33
1958 29
1959 1
1960 20
1961 24
1962 15
1963 70
1964 7
1965 27
1966 4
1967 4
1968 25
1969 3
1970 6
1971 34
1972 3
1973 20
1974 32
1975 34
1976 4
1977 62
1978 9
1979 147
1980 145
1981 214
1982 373
1983 150
1984 88
1985 31
1986 27
1987 140
1988 144
1989 251
1990 12
1991 108
1992 17
1993 7
1994 53
1995 72
1996 4
1997 35
1998 34
1999 7
2000 3
2001 110
2002 96
2003 81
2004 54
2005 80
2006 193
2007 337
2008 42
2009 173
2010 136
2011 118
2012 180
2013 109
2014 20
2015 7
2016 14
2017 1

OVERSIKT OVER KALENDRE

ÅRGANG ANTALL AVGANG

1987 5
1988 168
1989 3
1990 57
1991 810
1992 322
1993 0
1994 527

OVERSIKT OVER LITTERATUR
PÅ SILSETRENN 1911-1968

ANTALL AVGANG

15

KRISTIANSUNDS HISTORIE,BIND 1-6

ANTALL AVGANG

2

UNIONSOPPLØSNING 1905

ANTALL AVGANG

48

FREDSJUBEL 1995

ANTALL AVGANG

382

KRISTIANSUNDS ARBEIDERFORENING 1850-1950

ANTALL AVGANG

22

EN OPLEVELSENS FESTLABYRINT -GRAND HOTELL 1895-1995

ANTALL AVGANG

20

JACOB CHRISTIAN TOKLE: DAGBOK 1827-1838

ANTALL AVGANG

30

GARD OG PLASS I EN BYGD PÅ NORDMØRE

ANTALL AVGANG

36

KRAMBUGUTTEN SOM BLE FINANSMINISTER,OLE A. FURU

ANTALL AVGANG

69

OM CHRISTIANSUNDS KJØBSTÆD 1796

ANTALL AVGANG

300

VALSØYFJORDMINNER I BILDER

ANTALL AVGANG

72

BIDRAG TIL CHRISTIANSUNDS HISTORIE INDTIL 1814

ANTALL AVGANG

214

NORDMØRE LÆRARLAG 1894-1966

ANTALL AVGANG

46

KULTURHISTORIE FOR FREI

ANTALL AVGANG
Hefte 1 1981 48
Hefte 2 1982/83 43
Hefte 3 1986 285

MATERIALE ETTER ODDMUND ØDEGÅRD. ESKE NR. 6

Nord-Atlanteren boligstiftelse (Krigsinvalideforbundet/Konvoibyen)
Forurensningen fra Hagelin
Eldreomsorgen i Kr. sund
Albumer

MATERIALE FRA NKP/KKP. ESKE NR. 11 OG 12

Arkiv
Partiprotokoller
Korrespondanse
Valgkamper
Regnskap
Avisutklipp
m.m.
Tidsperiode: 1923 – 1974

MATERIALE ETTER JAN H. LEITHE. HISTORIELAGET
Korrespondanse i egenskap av leder i Nordmøre Historielag
7 stk. utklippsbøker
1 stk. perm vedrørende Leithes minnefond
1 stk. perm om Leithes minnefond 2006 – 2010
1 stk. perm om Leithes minnefond 2007 – 2017

MATERIALE ETTER JAN H. LEITHE. PRIVAT
3 stk. permer og 2 stk. esker: Bibliotekarbeid, reiser, korrespondanse, bilder m.m.

MATERIALE ETTER EGIL HUSBY. ESKE NR. 4
Bokmanus Grand Hotell
Diverse historiske artikler
Diverse korrespondanse
Skolemateriale: Eksamener på 1960-tallet

HJEMMENES VEL HUSMORLAG (Kr. sunderens Kvindeforening). ESKE NR. 10
Lagsprotokoller
Regnskapsbøker
Postgiroer
Nordmøre krets av Norsk Husmorforbund
Tidsperiode: 1935 – 1996

KRISTIANSUNDS ARBEIDERFORENING (Stiftet 1850). ESKE NR. 8
Foreningsprotokoller
Medlemslister
Regnskap
Arkitekttegninger av foreningens lokaler
Tidsperiode: 1908 – 1973

SKOLEHISTORIE. ESKE NR. 7
Møtebok Nordmøre Lærarlag 1894 – 1924
Norsk skoletidende 1888
Rektor Tollans kartotek for botaniske studier
Kristiansund skolekommisjons arkiver 1865 – 1866
Kassabok Nordmøre Lærarlag 1956 –
Elevprotokoll 1891 – 1915
Om skoleforhold (Diverse skriv)
Diverse årsmeldinger
Protokoll over vikarer 1920 – 1963
Protokoll for skolestyret 1883 – 1912
Diverse skoleskriv fra 1865 –
Avisartikler
Skolenes hjemmelsdokumenter
Brannskadde protokoller 1881
Grip Sogns Kredsskole for 1862 – 1903
Grip Sogns Kredsskole for 1865 – 1907
Kopibog for Grip skolestyre 1897 – 1945
Diverse programmer for Kr. sunds skole for følgende år: 1865, 1866, 1867
1868, 1869, 1870, 1874, 1876, 1880, 1881, 1884, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1912.
Aarsexamen 1876. Hefte.
Pædagogik 1872. Bok
Modersmaalet 1884. Hefte
Grammatik og eksempelsamling 1902. Hefte
Journal Nordmøre Lærarlag 1966-67
Journal Nordmøre Lærarlag 1956 – 1965
Øvelsesbog i Læsning af Haandskrifter. 1893
Nordmøre Lærarlag. Møtebok 1963 – 1974
Nordmøre Lærarlag. Møtebok 1947 – 1963
Diverse brev
Forhandlingsbok for Kr. sund Vikarkasse 1892 – 1958
Kr. sund offentlige høyere almenskole. 31. , 32. og 33. program
Troldehistorier. Bok
Almanak 1906
Lærebog i Dansk – Norsk Sproglære. 1863
Modermaalets Grammatik. 1871
Bekjendelsesskrifter. 1872
Skoleprotokoll ca. 1840
ABC-Læsebog for de første begyndere. 1879
Diverse almanakker
Varsler om Dommedag. Hefte 1858
Læsebog for Folkeskolen. Bok 1877
Folke – Kalender for 1854
Norske retskrivningsregler. Hefte 1894
Om Børneopdragelsen. Hefte 1876
Kristelige avhandlinger. Hefte 1915
Hvilke ere værdige Nadvergjæster. Hefte 1875
Norsk Grammatik. Bok 1877
Almuskolen. Bok 1874
Melding om Kr. sund folkeskole for 1941/42 – 1945/46
Kr. sund folkeskole. Beretning for 1926/27 – 1930/31
Kr. sund folkeskole. Beretning for 1901 – 1905
Kr. sund folkeskole. Beretning for 1916 – 1920
Planer og instrukser for Kr. sund folkeskole. Bok 1920
Fortegnelse over foredrag i folkeakademiene 1927 – 1928. Hefte
Nordmøre Lærarlag 1894 – 1966. Bok
Diverse russehefter

HISTORIELAGETS PERMER OG PROTOKOLLER
Nordmøre historielags årsmeldinger 1956-1988
Nordmøre historielags årsmeldinger 1920-1955
Skriv fra 1946-1948
Korrespondanse,utklipp,m.m.1943-1945
Diverse skriv 1949
Brev,m.m. 1946
Manuskript til årbok 1944
Bilder fra årsmøtet 1963
Postkvitteringer,etc.
Lov for Nordmøre historielag 1920
Utlånsbok for museet og Nordmøre historielags bibliotek 1956-1981
Kassabok for Nordmøre historielag 1940-1971
Møtebok for Nordmøre historielag 1941-1979
Møtebok for Nordmøre historielag 1979-1986
Lagsmedlemsliste for Nordmøre historielag 1940-1978
Utklippsbok 1984-1990
Brevjournal 1999-2004
Brev 1978-1983
Historielagsmateriale 1921-1993
Forhandlingsprotokoll 1984-1986
Avisutklipp og korrespondanse 1986-1998
Utlånsprotokoll 1990-
Korrespondanse 1994-1999
Om Nordmøre historielags lover,statutter og korrespondanse 2009-2012
Tilvisnings-/anvisningsbok 1991-1994
Bankutskrifter 2002
Regningshefte 1990-1991
Attestasjonsbok 1997-2008
Regnskapsbok 1972-1977
Regnskap 2007-2011
Korrespondanse og regnskap 2009-2014
Økonomi og forsikring 2003-2009
Daglig drift 1982-1991
Styremøter/årsmeldinger 1982-2004
Korrespondanse 1984-1987
Korrespondanse 1985-1992
Historielaget 1985-2009
Diverse korrespondanse 1990-1994
Historielaget 1994-2009
Korrespondanse 1999-2002
Nordmøre historielag 1987-1993
Årsmøter,m.m. 2002-2006
Regnskapsbok og medlemslister 1920-1939.Brev og regnskap 1940-1956
Årbok/kalender.Arkiv 1990-2004
Årboksarbeid 2011-2013
Diverse historisk materiale.Oppbevares i to brevbokser
Medlemslister,m.m.1957-1964
Medlemsoversikter 1989-1993
Medlemsoversikter 1992-1999
Innbetalingslister 25.11.84-25.4.85
Innbetalingslister 10.5.85-10.10.85
Innbetalingslister 25.10.85-25.4.86
Innbetalingslister 10.5.86-11.5.90
Innbetalingslister 25.5.90-10.9.90
Landslaget for lokalhistorie 1984-1990
Landslaget for lokalhistorie 2008-2013
Landsmøtet for landslaget for lokalhistorie i Kristiansund 1993

ANNET HISTORISK MATERIALE.HYLLESEKSJON A
Johan Buch 1827.Beretning
Forhandlingsprotokoll,m.m. for Kristiansund Kredittbank 1874-1925
Stemmebog Kristiansund 25.11.1875
Diverse kopier av eldre skrifter.Noen fra 1700-tallet.
Auksjonsskjøte fra 1812.Fru Lossius og D.B.Neumann(1778).
Kjøpmannsprotokoll fra Kristiansund 1814-1821(Nicolay Heinrich Knudtzon).
Skifte fra Gjestad,Valsøyfjorden jorden.Tinglyst 1834.Stambog fra 1836
Forprosjektbok Valsøyfjord 1985
Nordmøre historielags hefte 1920.Folder 43 stk.
Heimen.Landslaget for bygde-og byhistorie 1946.3 eks.
Heimen 1947. 3 eks.
Heimen 1948.4 eks.
Heimen 1949.4 eks.
Heimen 1950.4 eks.
Heimen 1951.4 eks
Heimen 1952.4 eks.
Heimen 1953.4 eks.
Heimen 1954,4 eks.
Almanakk 1847
Andre folks børn.1881
Anna Hardenberg.Historisk roman.1882
Familien på Egelund.1875
Fugl Føniks.Gabriel Scott.1898
Forteljinger og sogur.Arne Garborg.1884
Oversikt over Norges geologi 1951
Om stenene og jordbunnen.1906
Kassabok for Kristiansund Esperantoklubb 1938-1958
Evangeliske skrifter.1704
Et nytt orgel til Kirkelandets kirke
Norges geologi.24 plansjer
Norges geologiske undersøkelse.Årbok 1906
Norges geologiske undersøkelse.Årbok 1908
Elemente der geologie.1891
Fra O.G.Torsets opptegnelser om Øksendalen.5 kladdebøker
Jordbunnen i Romsdal amt.1895
Kristiansund elektrisitetsverks årsberetning og regnskap 1945-1946
E-verkets årsberetning og regnskap 1963 og 1965
Budsjett Kristiansund kommune 1947-1948.Rådmannens forslag
Kristiansund bykasses regnskap 1946-1947
Rådmannens forslag til gjenreisningsbudsjett for Kristiansund 1947-1948
Rådmannens forslag til budsjetter for Kristiansund kommune 1948-1949
Kristiansund bystyre.Saker 11.11.1947
Bytteforbindelser biblioteket/arkivet.Ca.1940
Bremsnesgodset av Hans Rodal.Avisartikkel 1930
Dok. Vedr. gårdene Vingsternes (Aure) og Stemshaug (St.herred).Levert av
Lars Vingsternes 24.10.1946
Løst og fast fra Aukra-tiden i Sunndalen av Kåre Flaa
Beskrivelse over Aure prestegjeld av N.G.Krom.1797
Bonde og prest i Trøndelag ca. 1700.2 eks.
Bro over Sørsundet.Innlandets arbeiderlag ca. 1950
Kristiansund 200 år.Jubileumsskrift 1942.
Hovedbog 1835
Skibe henhørende til den norske orlogs-og handelsflaade 1868
Skibe henhørende til den norske orlogs-oghandelsflaade 1877
Skibe henhørende til den norske orlogs- og handelsflaade 1883
Skibe henhørende til den norske orlogs- og handelsflaade 1900
Skibe henhørende til den norske orlogs- og handelsflaade 1912
Samling forretningsbrev fra ca. 1840 (John Allan m.fl.)
Samling forretningsbrev fra 1830- til 1840-årene. Mest John Allan.
«The happy corner». Klubbok 1940-1941
Sykehusforeningen 1945 – 1956
Det forsvunne testamente. En fortelling fra 1838
Norge i 1814. Bok fra 1905
Kassabok for Innlandet gravkapells kvinneforening 1933 – 1947
Referatbok for gravkapellets kvinneforening på Innlandet 1933 – 1940
Byggekom. Referatbok for kapellet på Innlandet 1935-49 + om likvogna
Skriv for foreningen Innlendingen 1956 – 1957
Gamle dokumenter fra kjende i Valsøyfjorden
Bakermester Bernard Jorfald. Beretning om trekk fra konditoriets barndom
Bygdeveier på Nordmøre 1824 –
Et og annet gammelt fra Øre ved John Neergaard
Noen minner, av Nils Ullset
Noen minner, av K. Kamsvaag
Nordlandet kirke 90 år. 1914 – 2004
Avskrift av aslak Bolts jordebok, ved Helge Sverdrup
Kristiansundsprisen 1999. Sakspapirer
Nordmør Husflidsf., Kr. sund. Årsberetninger 1914, 1915, 1916,1917,1918
Biblioteket. Beretninger 1913, 1919 – 1928, 1930 – 1943
Ord og uttrykk i Kr. sund i 1920- og 1930-årene ved Jørgen Hoff-Jenssen
Bilde til historielaget fra Karen Bræin
Papirer fra interimstyret for Sunndal, Øksendal og Ålvundeid sogelag 1983
Gudstj. Anordning ved innvielsen av Kr. sund kirke 18.9.1878 ved Chr. Bræin
Historikk om byens boktrykkerier
Kristiansund typografiske forening. Lover og 65-års beretning
Tingvolldialekter ca. 1900. Opptegnet av K. K. Sortdal
Materiale fra Tingvoll
John Neergaards papirer
Oppslag om kommunebiblioteket 1893
Oppslag om posten som bibliotekar 1893
Innrammet avisartikkel om folkeboksamlingen i Kr. sund. RP 3.9.1955
Hemneboka. Manuskript
«Nu rinner solen opp». Folkemusikk fra E. Bræins samlinger. Bok
Utugtens følger for legemet. Hefte 1894
Brev fra prost Moen i Tingvoll til stortingsmann Nilsen
Gamle dokumenter vedrørende eiendommen med matrikkel 101 i Kr. sund
Brev til Karen Bakken fra USA i 1929
Om Edvard Bræin
Sanger for mannskor ved Edvard Bræin
Om Edvard Bræin
17. mai talen 1955 ved edvard Bræin
Preludium og fuge, ved Edvard Bræin
Norsk musikktidsskrift 1980 der Edv. Bræin er nevnt
Bilder med familien Bræin
Kantate til byens 200-års jubileum, ved Edv. Bræin
Om presten Johan Ernst Gunnerus
Bræin-materiale
Om Edv. Bræin og hans musikk
Diverse skipspapirer vedrørende barken «Kirdal» av Arendal
Bilder gitt av Gullik Dahlstedt i 2010
Turnforeningens herremosjonsparti 1953
Leilighetssanger ved diverse arrangementer i perioden 1907 – 1948
Rosemaling på Nordmøre. Hefte fra 1945 ved Tora Sandal. 2 eks.
En mengde musikk- og konsertprogrammer fra krigsårene og senere
Hobby- og husflidsutstillingen i Kr. sund i 1957
Nordmørsutstillingen 1962. Program
Utdrag av almanakknotiser 1905 – 1907 ved Gunder O. Husby
Om Øksendalen

HISTORISK MATERIALE. ESKE NR. 3
Kirkeinnvielsen av Kirkelandet kirke 1964
Diverse avisutklipp fra M. Kjærvik
Gamle papirer vedrørende gård 421 i Vågen, Kr. sund
Russerevyen «Ordet fritt» 1945-1946
Bokmanuskript vedrørende Nordmøre ca. 1945
Husholdningsleksikon 1862. Utdrag
Kristiansund og distriktskommunikasjoner ved Wilhelm Dall
Materiale om Nordmøre Historielag
Nordmøre Historielag. Perm med diverse papirer
Fremmede reisendes omtaler av Kristiansund på 1800-tallet
Christopher Lossius materiale. 1776 – 1855
Russisk skip mot Sørsundbroen 27.9.1963
Protokoll for foreningen Soleie 1960-1969
Møteprotokoll for foreningen Soleie 1969 – 1973
Slutseddelbok 1928 – 1947
Panteobligasjoner , gjeldsbevis m.m. 1870- og 1880-årene
Folkeminner fra Sunndal ved Maurits Fugelsøy
Litt om ungdomsundervisningen i Kr. sund i tidligere tider ved Bernhard Jorfald
Flintspiss fra Sagli i Tingvoll
20-års minne fra Grip ved Sofie Gjøen
Memoarer og nostalgi i Angvik ved Ola Svorken
Diverse arkivsaker fra styret i Kuløs legat i Kr. sund ca. 1930
Kristiansunds sparebanks akkord i 1930-årene
Notisbok og dokumenter vedrørende Averøyens verk 1842 – 1848
Utdrag av skoleprotokollen i Todalen i perioden 1845 – 1888
Om Kristiansunds sparebank ved M. F. Glærum
N. Kygos tale 13.2. 1940
Nogle skjælforekomster ved Kr. sund, ved D. Danielsen. 1905
Om bro over Sørsundet. Hefte utgitt av Innlandets arbeiderlag ca. 1950
Bibliografi 1941 ved W. A. Sommerfeldt
Bibliografi 1942 ved W. A. Sommerfeldt
John Neergaard 1795 – 1885. Hefte
Om lokalhistoriske samlinger ved Norsk kulturråd
Folketellingen 1801
«Korn». Hefte om korndyrking og kornproduksjon. 1987
Historielaget i arbeid. Hefte 1980. Pluss avisartikler
Informasjon om Norsk geitbåtmuseum
Kvernes gamle stavkirke. 1978
Helleristningene ved Søbstad på Averøy
Om Kr. sund folkebibliotek
Bilde av hus (Kvernberg). J. Mikaelsen
Branntakst 1890 samt brev fra Wessel til kammerherre Warmstedt
Kulturstrømninger på Nordmøre de siste par hundre år. 1954. O. Yderstad
Arkiv for Grans Keren. Ole Jullum 1932
Forliket i Langøysundet, ved agronom S. Helset. 1934
Nordmøre i lys av Diplomatarium Norvegicum. Avisartikkel 1948 ved O. Yderstad
Skikkar og truer um fisking, ved Nils Lid
Gamle tegn og merker, ved H.M. Neeraas. RP 1920
Kongebesøk på Grip 1963
Diverse bilder ( Skredder Berg, Innlandet skole, gassverksarbeidere m.fl
Svennebrevet til Nicolay Nilsen 1932
Pantebrevet til en gård på Gomalandet tilhørende J. Christie. Desember 1804
Diverse materiale fra John Haffeld, Tingvoll
Bjørnsons brev til Hans Neraas
Skattekvitteringbok og gjeldskvitteringsbok for Kr. sund 1835 – ca. 1890
Avskrifter fra tollkammerets arkiv vedrørende Nordmøre
Kristiansund skolekommisjon 1865 – 1866 ved S. Sollem
Foredrag ved blant andre rektor O. Yderstad
Hovedbokskonti og auksjonsbok
Sanger m.m. ved Johs. Aasgaard. Ca. 1925
Brev fra Ole Vig til seminarist O. Nilssen. 1850
John Neergaard, bondeopprøreren fra Møre. Avisartikkel 5.2. 1927
Språkets opprinnelse. Avhandling av Oskar Mehl. 1951
Fotos av fornlevninger på Nordmøre. Årsskrift Nordmøre Historielag 1949
Gården Rotås ved Tingvoll
Torskegarnsbåten. Artikkel i RP 14.8.1934
Skoggrensen på N.møre varierer mye, v/ cand.real I. Tulland. RP 28.10.1937
Christopher Nielsen Tønder med «Hæsten». RP 10.3.1932
Fosnakulturen ved O. Yderstad. RP 5.3. 1930
Damene i Kr. sund var landsforvist. Møre Dagblad nr. 84, 1953
Presteattest, brannprotokoll, brev. 1850 – 1860-årene
Utdr. pantebok for N. Sorenskr. vedr. Sjømæling og Gunnerus 1812 og 1822.
Sunndalens og Øksendalens beskrivelse. Bok 1889
Julebetraktninger av pastor Håkon G. Seim, Kr. sund. Avisartikkel 23.12.1939
The calendrical cryptograph of the medival norsemen, ved Alf Monge
Bilder gitt av Turid W. Rød
Fra bødtkerverkstedet. Kristiansund museum
Fotografier av bl.a. K. Ekholm og Worm Eide. 1960-årene
Bilder av Fosna gård
Foto over Sortdal og Tingvoll. Kartriss
Om Valsøyfjord historielag 1982
Kj. F. Tempos julemarked 1966
Årbok for Nordmøre 2004 på diskett
Blant sund og skjær og fiskevær. Diskett fra F. G. Dahlstedt
Gammel historie, ved Peder Eide. Vevang 1976
Eldre avisartikler, foto m.m.
«Exanimo», ved Johan Falkberget. 1949
Om Jens Rakstang, ved Nils Ulset
Bilder av båtene «Stabil» og «Minde»
Nytt fra Krifast. Nr. 10 1991
Nytt fra Krifast. Nr. 23 1992
Litt om primstaven, ved Kari Ruud Flem
Leie av foreningslokale. Brev fra historielaget til Kr. sund kommune 2.10.1986
Transparent over gamle Kristiansund
Transkripsjonsarbeidet, ved Kristian Fugelsnes. Beretning om hollendertiden
Referat fra årsmøtet Nordmøre museum 12.4.1988
Primstaven , ved Einar Johnsen. avisartikkel
Kristiansund H. 2.5.10. Diskett
Avisartikler og program vedrørende idrettsaktiviteter
Brukerdokumentasjon. Nordmøre historielags arkivsystem. 9.3.1988
Ynglingen, et ungdomssenter ? Nr. 3, 1974
Kristiansundsmaalet, ved Ivar Hoel. August 1914
Diverse partiprogrammer 1945 – 1947
Håndverkskonkurransen 26.10.1947
Nordmørsuka 1963
Fylkesskytterstevnet i Kristiansund. 28. – 29.8. 1948
Kirkelandets kirke, Kristiansund
Gransking av fiskarsoga, v/dr.ph. S.Solheim. Fosen hist.lag. Årsskrift 1948. 7x
Den indre sjømannsmisjon, Nordmøre krets. 1945. 2 eks.
Det kongelige norske videnskabers selskab huset oldtidssamlingens tilvekst. 1948
Ibid 1949
Ibid 1950
Beretning om Romsdal amtskogselskabs virksomhet 1912
Ibid 1913
Ibid 1914
Ibid 1916 (3 eks.)
Ibid 1918
En magisk menneskefig. I kleberstein fra Rennebu, v/K.R. Møllenhus. 1949
Årsmelding for Nordmøre krets av Norges Finnemisjonsselskab 1945
Årsberetning 1945 – 1946 fra Møre og Romsdal fylkessykehus Molde
Den indre sjømannsmisjon, Nordmøre krets 1946. Hefte
Kva mål høver best på Nordmøre. Hefte 1931. eier av heftet: Edvard Bræin
Studieselskapet for Nordmøres næringsliv 1962 – 1963

MINNEBERETNINGER.ESKE NR.6
Krokbygda blomstret i 1930-årene,av Steinar Liabø
Dale(Nordlandet)
Oluf Herlofsens sønner AS,1846-1996
Herlofsens manufaktur.150-årsjubileum.1846-1996
Han som sluttet i Vegvesenet,ved Alf Kristiansen
Kraftverket i Krokbygda(Sunndalen),ved Ottar Grændsen
Minneberetning ved Iver Larsen,Kristiansund
Minneberetning ved Leif Vikan,Edøy
Minneberetning ved Magnar Bergem,Meisingset
Minneberetning ved Jon Holten,Virumdalen
Minneberetning ved Jakob Hansen,Kristiansund
Minneberetning ved Arne Melkild,Surnadal
Germaine A. Werring og katolsk menighet i byen v/ Jorunn K. Risholm
Beretning av lærer Sonja Borøchstein Bjørbak,Kristiansund
Minneberetning ved Tonny Betten,Kristiansund
Mitt liv ved Jarl Sager,Kristiansund
Minneberetning ved Maria Flemmen,Flemma
Min første islandstur,ved Ole Gjellberg,Kristiansund
Barndomsminner ved Ingebjørg Wikran,Nordmøre
Minneberetnig ved Jan Warvik,Gløsvågen
Minneberetning ved Arild Jørgenvåg,Kristiansund
Ove Borøchstein og hans forfatterskap
Minneberetning ved Snefrid Bach,Smøla/Kristiansund
Beretning om mitt politiske liv,ved Andrea Dønheim,Kristiansund
Fra Brattværet til Kristiansund,ved Hans Johansen,Kristiansund
Minneberetning ved E.Kristiansen,Kristiansund
Minneberetning ved Birgith Melbø,Kristiansund
Minneberetning ved Charles Hoel,Kårvåg
En gammel byfogds barndomserindringer ved Bernt Kvande,Kvanne
Minneberetning ved Johan Gustav Gjøen,Kristiansund
Minneberetning ved Jørgen Hoff-Jenssen,Kristiansund
Om minneinnsamling 1995,Kristiansund kommune
Vedrørende oppbevaring av minneoppgavene
Minneinnsamling.Spørreliste
Minneoppgave for eldre,hefte i 2 eksemplarer

SLEKTSHISTORIE.ESKE NUMMER 9
Slekten Volckmar ved O.H.Volckmar
Neergaards-slekten fra Rindal ved Lyder Solem
I. Chr. Loennecker og hans slekt, slekt Tøsberg og Wiberg v/S.H. Loennecker
Hans Olsen Aasens etterkommere.Stamtavle over Røros grubes oppdager
Aspe-slekten ved Olav Hareide
Wessel-slekten på Nordmøre ved Aksel Hoel
Slekten Mecklenburg og Marstrand
Familien Leuch på Smøla,ved Magnar Kruse Bjørge
Magister Hans N.Tausan,prost i Tingvoll 1650-1697,ved Martin Lamvik
Kristiansunds byfogder med slekt
Brev til Bastian 1865 og 1866.Skrevet av Olauus i Kristiansund
The Angvik family from about 1770
Steinar Ansnes,født 1842
Foldalsslekten,om biskop J.N.Brun.Minneord om Ursilla Meldahl i 1745
Diverse slekter
Oliva Bæverfjord
Slekten.Innføring i ættegransking.Hefte

MATERIALE ETTER JOHANNES BETTEN.ESKE NUMMER 13
Protokoll for Nordmøre historielag 1972-1973
Protokoll for Nordmøre historielag 1975-1976
Diverse korresp. Og brev til/fra hist.laget ved kasserer Johs. Betten
RP 13.6.1979
Postkvitteringer i stor konvolutt.2 stk.
Likestillingsloven av 1978
Søknader om tilskudd til driften av Nordmøre historielag.1979
Gireringskort,m.m.
Påmelding til seminar
Bilder,brev,m.m.

HV-MATERIALE I ESKE NUMMER 13
Journal for HV-området 12101.1949-1954
Kart og rutenett,HV-hefte
ABC-vern,folder
Tjenestebok for HV
Medlemslister HV
Navneliste over gjenkjenningsmerker HV 12101
Meldebok om skyting med gevær 1949/1950 og 1950/1951
HV 12101:Registreringsliste,legeattester,m.m.
Aktivitetsbok
HV-skolen Dombås ved Johan Husby.Kurs,m.m.
Mannskapslister
Refselsesprotokoll HV-området 12101

MATERIALE ETTER ARNULF JOHNSEN.ESKE NUMMER 14
Romanjournalen 19-1948
Norsk Ukeblad 43-1948
Nasjonalungdommen 4-1943
Diverse aviser fra før krigen,under og etter.1936-1989
Menighetsbladet Kristiansund 10-1966
Beretning om Ulvundeidets kirkes tilblivelse
35 aars vandring i fremmede lande,ved John E.Sætaran
Ved frigjøringen av Norge.Folder
Om menn og is og skibe.Kaptein Carl Hansen.Avisartikkel 1968
Diverse artikler om Nordmøre
Skriv til typograf Holmsen.Kristiansund 1875
Kommunikasjoner,m.m.
Materiale om Hans Neeraas,Kristiansund
17.maiskrift i forbindelse med 150-årsjubileet
Kantate i forbindelse med Kristiansund 200 år,1942
John Neergaards konsertprogrammer,m.m.
Byens industri
Diverse personer og steder i Kristiansund
Turisme
Et politisk folkemøte i Kristiansund i 1888 og annen byhistorie
Materiale om H.O.Neeraas
Artikkel om Alfred Nordtvedt,Nordlandet pluss andre avisartikler
Diverse fotografier av seilskuter og andre skip
Om sjøfart,m.m.Avisartikler om bant annet sundbåten i Kristiansund
Konvolutt om sjøfart,m.m.
Arne Arnesen og hans forretningsdrift
Kristiansund Skipperforening,m.m.
Om sorenskriver T.H.Fasting,født 1852
Lady Arbuthnott,m.m.Artikkel i Romsdalsposten
Opplysninger om steder i Kristiansund.RP 5.1.1926
Den norske sjømann og en beretning om sjølivet
Diverse historiske opplysninger
Den norske sjømannsmisjon
Konvolutt om turisme,brev fra Hol,m.m.
Opplysninger fra gamle dager
Stoff fra gamle Kristiansund.Om miljø,folkeliv, etc.
Turisme
Kapteiner hjemmehørende i Kristiansund,m.m.
I vikingenes kjølvann ved Helge Ingstad
Om turisme og sjøkart,fyrvesen,m.m.
Foreningen Kjenn ditt land.Om hjortejakt på Hitra.Hefte, desember 1902
Dikt samlet av Arnulf Johnsen ,1946.Dikt og sanger om Kristiansund
Kristiansunderen 1-1955,2-1958 og 2-1968
Opplysninger om familien Neuenkirchen
Kristiansund Arbeiderforening.Konvolutt
Oppl. om kjøpmann I.C.Loennechen, Kr. sund. Om havnekommisjonen m.m.
Om Øverland-familien og andre opplysninger om Kristiansund
Skipsførere hjemmehørende i Kristiansund 1955.Om skipperforeningen
Skibsflaaten i Kristiansund,om Knut Siem og andre fra Kristiansund
Streiftog i gamle Kristiansund
Diverse sanger til bryllup og lignende i 1920-årene
Om journalistikken og norsk presse
Trollspeilet.Sosialsatirisk tidsskrift,november 1945
Næringsliv i Kr. sund. Om kommuneskatt, embetsmenn og N.H. Knudtzon 3.
Kommunalteknikk 49-1962.Kristiansund
Om kommunikasjoner,bygg i Kristiansund og kulturaktiviteter
Byens utvikling.Skipsfart,handel,fiskeri og industri
Kirker og prester i Kristiansund
Turisme og historie
Sangens og musikkens historie
Turismen,ved Robert Millar
Om Lars Skrefsrud,misjonær
Diverse historisk materiale(rektor Johan Bruun,m.fl.)
Diverse opplysninger om Kristiansund ved redaktør Arnulf Johnsen
Materiale om Kr. sunds historie (C. Knudtzon, Th. Caspari m.fl. Kommunikasj.)
Turisme og flyplass. Skulpturer, sildefiske, skippere i gamle Kr. sund
Leiv Eriksson-dagen og skipsfart
Kommunikasjoner.Tunnel-saken og turisme
Diverse avisartikler
Landsturnstevnet i 1895.Khrutsjovs besøk(TK 8.7.1964)
Avisartikkel om Kristiansunds historie,m.m.
Om nytt bispedømme i Møre og Romsdal.Byhistorie.

KLISJEER
Eske nr. 15
Bremsneslandet
Et skap
Portrett av Peder J. Glærum
Høgseteskap på Heggset, Surnadal
Gravmonument, Lesliefamilien
Koret i Bremsnes kirke
Gammel stol
Gamle kar/bøtter/boller
Fragment av en forgylt bronsespenne fra Bjerkestrand
Gamlestua på Fostervoll
Skyttar-Knut
Hjørneskap på Bruset
E.Bræin og gruppebilde
Lysthuset i Allanhagen
Bremsens
Dalen gård
Holåssaga
Nordmøre historielags årsskrift 1960,6 deler
Årsskrift 1961,5 deler
Gammel trekiste
Gammelt bilde av Langveien
Kristus-figur
En av de mange bautaer pluss personer
Gammelt skapmotiv
Hjørneskap på Søyset
Dolkeblad av flint fra Strandgården
Bilde av Jakob Mork
G.Kårvatn
E.Kårvatn
Gården Morks bumerker
Bilde av Kristiansund ca.1825
Bilder av kniver og tine
Bautastein
Broderi
Trestokk med inskripsjon
Våningshus
Inngangsportal
Bremsneslandet
Norsk orden/medalje
Veggmalerier
Spinnehjul 1?
Spinnehjul 2?
Kårvatn gard i Todalen
Kristiansund Mannssangerforening 1909
Nordmøre historielags årsskrift 1963
Langøya 1940
Kognmosætra 1940
Ugjenkjennelig motiv,Nordmøre historielag
Kristiansund bys første signet(segl)
Husmodeller
Gammelt fjøs
Kløvkarer og kløv
Steinøks fra Hasselbakken
N.H.1950

ESKE 16
Bygningsruiner
Nordlandet kirke
Fra brannen 1940
Fra havnen og kaiene
17.maifeiring
Kristiansund etter brannen 1940
Diverse bygninger
Fra Øvre bydel med varden
17-maifeiring
Fra parken
Christie-statuen
Gjenreisning
Stemmelokale 1905
Gassverket
Kristiansund kirke før 1940
Bygninger
Skolelokale?
Gruppebilde
Torget omkring 1910
Gammelt hus
Strøket omkring Krutthushaugen og kirken,ca.1890
Våningshus
Gutter fra Den høgre skole på rennaband,ca.1907
Den høgre skole og Enggatens folkeskole,omkring 1890
Gamle Kristiansund
Fra Kaibakken,like etter krigen
Kirkelandet med havna i 1880-årene
Kristiansund Arbeiderforenings merke
Skolegata omkring 1900
Landskap
Bygning
Kommunestyremøte?
Sildetønner på kaien
Gruppebilde
Brannruiner
Langveien?
Fra byen
Bygate i fest
Fra bybrannen
Parti av Kristiansund
Fra bybrannen 1940
Nordlandet kirke og ruiner
Foreningslogo
Fra kongebesøket 1906
Fra feiring i Kristiansund
Nordlandet kirke og brannruiner
Kristiansund Arbeiderforenings logo
Interiør
Diverse portretter i konvolutt(10 stykk)
Diverse portretter i konvolutt(14 stykk)

ESKE 17
Drikkekrus
Gutt i bunad
Bremsneslandet
Offerstein?
Kart over torget
Kart over Nordmøre
Kart over Frei
Robåt med seil
Nordmøre historielags årsskrift 1959
Gårdsbruk
Rosemaling på Nordmøre.Årsskrift 1945
Gammel kiste
Kiste.Nordmøre historielag 1954
Kart
Gården Dønheim i Surnadal
Gården Øverland i Surnadal
Gamle Ulvund sagbruk
Frei kirke
Fra Bremsnes
Gamlestua på Fostervoll
Bremsnes kirke
Kirke på Nordmøre
En skje merket 1690
Håndverkeren
Kiste
Bauta mellom Fladset og Frei
Seletøy
Diverse boller og kar
Kongshaugen
Landskap
Altertavle i Bremsnes kirke
Isskruing i Bolga
Halsegården 1964
Anders Andersen Todal 1964
Kornstads familie
Kornstads eiendom
Interiør av gammel stue.5 bilder
Bakstekjevle,m.m.
Interiør
Fotografier årbok 1964.Gård i Todalen
Gammelt hus
Trekiste
Rosemalt kiste
Fra Bremsnes
Rosemalt kiste
Modell
Stabbur,m.m.
Gammel kiste
Fra arkeologisk utgravning?
Rosemalt kiste
Kiste
Rosemalt kiste
Oversikt over jordlag
Spydspisser av skifer fra Sør-Or
Modell?
Gården Mo 1949
Gamlestua på Fostervoll
Teppe/skap
Gammel kiste
Blomstermotiv på kiste eller lignende
Altertavle med døpefont
Gammel kiste
Kiste
Gamle Ulvund sagbruk
Utskjæringer
Motiv ukjent
Skisse
Gamle kjøkkenovner
Tekst i gammelt brev
Fra kjøkkeninteriør?
Inngangsdør
Dørstolpe med inskripsjon
Edøy gamle altertavle
Fra Bjøråskaret
Kart over Edøy,Tustna,m.m.
Kart
Bilder av fjell
Fra arkeologisk utgravning?
Diverse fotografier
Kvinnefigur
Drikkebolle
Gammel kiste
Klebersteinsbolle
Bilde fra menighetsmøte i Nordlandet kirke
Gravsted
Gammelt interiør
Hus og landskap
Fjellandskap
Folk utenfor våningshus
Fjellandskap
Slåttekar
Folk og dyr utenfor våningshus

Kartklisje fra 1817. Frei kirke med nærområdet

KRIGSHISTORISK ARKIV:
Innholdsfortegnelsen for krigsarkivet finnes i krigshist. Boks nr. O

Kristiansund 4. august 2018

%d bloggere liker dette: