Min oppvekst i gjenreisningsbyen Kristiansund.

Min oppvekst i gjenreisningsbyen Kristiansund.

  Vi inviterer til møte i Nordmøre Historielag mandag 2. mai 2022 kl. 19.00 i Bystyresalen – Kristiansund rådhus.   Det er en stor glede for oss i Nordmøre Historielag å fortelle at PER HELGE PEDERSEN kommer på møte den 2. mai for å fortelle om oppveksten i...
Kristiansunds historie

Kristiansunds historie

  Foredrag i Nordmøre Historielag om Kristiansunds historie bind 7.   Lederen i Nordmøre Historielag kunne ønske en godt besatt sal velkommen til møtet om det nye bindet i Kristiansunds historie. Styremedlem i Historielaget og prosjektleder for arbeidet med...