Smøla

Sunndal

Halsa

Gjemnes

Frei

Eide

Tingvoll

Surnadal

Rindal

Averøy

Aure

Neste møte 13. mai: Terje Holm forteller om gulltransporten på Nordmøre i 1940

 

 

Hva skjer?

Møtene våre er i bystyresalen i Kristiansund Rådhus kl. 19:00. Alle er velkommen!

Ønsker du å bli medlem i Nordmøre historielag, meld deg inn her:

Kontaktinformasjon

Mail:
post@nordmorehistorielag.no

Tlf.: 91628622
Konto: 3930 52 73302

Adresse: Nordmøre Historielag c/o Sverre Jansen, Freiveien 29 6511 Kristiansund

Styret

Sverre Reinert Jansen
Styreleder
Sverre@jansen1.com

Borghild Moe
Styremedlem
borgmoe@hotmail.com

Ove Bjerkan
Styremedlem
ove.bjerkan@gmail.com

Tor Larsen
Styremedlem og sekretær
Tl1013@online.no

Bjørn Elgsaas
Styremedlem
hyllepalle@hotmail.com

Johan Siira
Varamedlem og arkivleder
johansiira@gmail.com

Berit Enge
Varamedlem 

Petter Ingeberg
Varamedlem
pit.ingeberg@gmail.com

 

Webredaktør
Unni Dahl
unni@unnivers.no

 

Fra venstre Borghild Moe (styremedlem),  Bjørn Elgsaas (styremedlem), Johan B. Siira (styremedlem og arkivar og medl. årbokkomiteen), Ove Bjerkan (styremedlem, arkivar og medl. årbokkomiteen), Tor Larsen (sekretær og medl. årbokkomiteen) Sverre R Jansen (styreleder og redaktør av årboka), Disse var ikke til stede da bildet ble tatt: Petter Ingeberg (varamedlem) og Berit Enge (varamedlem)

Lov for Nordmøre Historielag

Historielag i Møre og Romsdal

Se vårt dokumentarkiv

Se vårt krigsarkiv

Register 1921 - 1940 Årbøker