Smøla

Sunndal

Halsa

Gjemnes

Frei

Eide

Tingvoll

Surnadal

Rindal

Averoy

Aure

Om oss

Nordmøre historielag har som mål å formidle kunnskap om små og store hendelser og personligheter som har preget Nordmøre til å bli slik som vi er i dag.  Ved starten i 1920 var formålet å «sammarbeide med museums-sektoren om kultur(minne)vern ; både materielt og immatrieltI. Folkelivet skal granskes vitenskapelig».  Og alt som kan tenkes å få historisk verdi, skal skrives ned. I en hverdag med store forandringer og omstilling, er det blitt enda viktigere å få samlet lokal historie for kommende generasjoner. Gjennom Årboka, bøker, kildeskrifter, foredrag, diskusjoner og tilskudd til ulike prosjekter gjennom Minnefondet, ønsker vi å bidra til å ta vare på kunnskapen om vår historie. Nordmøre historielag består av frivillige tilsluttede medlemmer som bruker av sin fritid for å bevare kunnskap om vår fjerne og nære fortid. Gjennom medlemskapet treffer du mange personer du kan dele felles interesse for lokalhistorie med.

 

Våre møter er åpne for alle. Her vil vi legge   innkallinger til møter og referater, samt annet nytt.

Ønsker du å få tilsendt innkalling til møtene, send oss en e post.

Ønsker du å bli medlem? Send e post med navn og adresse til post@nordmorehistorielag.no . Se knapp til høyre.

HAR NORDMØRE NOEN FREMTID?

HAR NORDMØRE NOEN FREMTID?

HAR NORDMØRE NOEN FREMTID? Nordmøre historielag reiser det spørsmålet på møte mandag den 1. oktober kl. 19.00 i Håndverkern. Vi har invitert journalist ARILD MYHRE til å svare på det spørsmålet. Arild er en kjent og aktiv «gravejournalist» i Tidens Krav. Kunnskapsrik...

les mer
Nils Aukan fant Hitlers befaling om bombing!

Nils Aukan fant Hitlers befaling om bombing!

  Lederen i Nordmøre historielag – Sverre Jansen, kunne nok en gang ønske velkommen til full sal! Blant de mange frammøtte fra store deler av Nordmøre, kunne han også ønske to langveisfarende møtedeltakere velkommen – brødrene Areklett, som kom fra Sørlandet for...

les mer
BOMBINGEN AV KRISTIANSUND I 1940

BOMBINGEN AV KRISTIANSUND I 1940

Mange av oss kjenner han fra flere roller. Som politi og etterforsker i mange år og som dykker og undervannsfotograf. Men vi vet også at han er en ivrig historiker og lokalhistoriker av rang. Møt ham i Nordmøre Historielags møte mandag 17. september kl. 19.00 i...

les mer
REFERAT FRA MØTET MED ERIK W. KORITZINSKY

REFERAT FRA MØTET MED ERIK W. KORITZINSKY

Erik W. Koritzinsky samlet fullt hus i historielaget. Erik Wolff Koritzinsky holdt et interessant foredrag om sin familie – og spesielt faren - overlege Efraim Wolff Koritzinsky på møtet i Nordmøre Historielag på mandag 10. september. Han var overlege ved Kristiansund...

les mer
ERIK WOLFF KORITZINSKYS FAMILIEHISTORIE

ERIK WOLFF KORITZINSKYS FAMILIEHISTORIE

ERIK WOLFF KORITZINSKY vil på møte i Nordmøre Historielag mandag 10. september kl 19 I Håndtverkeren fortelle sin familiehistorie. Han har også nylig utgitt en bok som han selger på møtet. Faren Epbraim Wolff Koritzinsky var overlege ved sykehuset i Kristiansund i...

les mer
Dokumentarkiv

Dokumentarkiv

Oversikt over historielagets arkiv   Årbøker ÅRGANG ANTALL I AVGANG 1921 3 1922 2 1923 2 1924 1 1925 1 1926 2 1927 2 1928 2 1929 1 1930 2 1931 2 1932 3 1933 2 1934 2 1935 2 1936 2 1937 2 1938 2 1939 2 1940 2 1941 1 1942 0 1943 0 1944 1 1945 69 1946 58 1947 111...

les mer
Nordmøre historielags Krigsarkiv

Nordmøre historielags Krigsarkiv

Bakgrunn for opprettelse av Nordmøre historielags Krigsarkiv   Det var på NHLs årsmøte i Todalen 20. september 1975 at det ble bestemt å nedsette et utvalg for innsamling av krigshistorisk materiale for Nordmøre. Utvalget fikk følgende sammensetning: - Henrik...

les mer

Kontaktinformasjon

Mail:
post@nordmorehistorielag.no

Tlf.: 91628622
Konto: 3930 52 73302

Adresse: Nordmøre Historielag C/O Sverre Jansen, Freiveien 29 6511 Kristiansund

Styret

Sverre Reinert Jansen
Styreleder
Sverre@jansen1.com

Borghild Moe
Styremedlem
borgmoe@hotmail.com

Kai Grimstad
Styremedlem
kaigrim@online.no

Tor Larsen
Styremedlem
Tl1013@online.no

Gudmund Joar Bratrud
Styremedlem
gudmund@regent.no

Det nye styret i Nordmøre Historielag. F.v. Gudmund Bratrud, leder Sverre Jansen, den nyvalgte
styrerepresentanten Borghild Moe og Tor Larsen. Kai Grimstad var ikke med på bildet. Foto: Terje Holm

 

Historielag i Møre og Romsdal

Les våre bøker, klikk

Les våre nyheter

les om minnefondet

For å melde deg inn, klikk