Sverre Jansen overbragte  blomster og sydvest til Ottar Roaldseth.

Ottar Roaldseth samla fullt hus i historielaget.

Dørene måtte dessverre stenges på Nordmøre Historielags åpne temamøte om Aspaslekta mandag 16. april! Oppslutninga var var så stor at flere måtte avvises ved inngangen.

Lederen i Nordmøre historielag, Sverre Jansen, kunne derfor starte møtet før tida og ønska kulturpersonen Ottar Roaldseth velkommen. Roaldseth presenterte seg for forsamlinga og bakgrunnen gikk fra musikkstudier, lærerskole, lærer, bygdabokforfatter, småbruker, bokhandler – til å bli interessert i deler av historia om Aspaslekta, som han driver og studerer i dag .

Historia om Aspaslekta er svært omfattende, så Roaldset fortalte at han bare kunne formidle en liten del av den. Det var ei slekt som hadde en posisjon i samfunnet på 1400 tallet, som var enestående på Nordmøre. Og denne slekta kom – og delvis bodde på garden Aspa. De lærde strides om deler av ætta – og lokalhistorikeren Jonny Lyngstad føyde til det Roaldset fortalte – at det ligger masse dokumenter i arkivene, som historikerne ennå ikke har fått sett ordentlig på.

Roaldseth var imponert over at en gard og en liten utkantdel av Norge kunne sende så mange ungdommer ut i den store verden til utdanning ved de store universitet i Europa og at de seinere fikk viktige samfunnsroller. Men det var også en gard, som eide en masse garder rundt om på Nordmøre, slik at de hadde en god økonomi.
Han hadde de seinere åra fulgt en av de kjente Aspapersonene på 1400 tallet – Olav Trondsen, som blei erkebiskop i Norge, til tross for sterk motstand. Han var trolig flere ganger i Roma og besøkte paven og døde under sitt siste besøk i 1474 og er gravlagt i St. Augustinkirka, der det står ei minnetavle over han.

Roaldseth kom inn på slektsforholda i Aspaslekta, og peika på at dette alltid har vært et stort diskusjonstema. Han viste bl.a. til Finn Oldervik fra Mjosundet, som en viktig deltaker i denne diskusjonen.
Han kom også inn på den store brannen i 1804, som ødela de flotte bygningene på garden, men som også raserte gardens økonomi. For i tillegg til alle bygningene, forliste de heimkomne skutene, fullasta med innkjøpte varer.

Etter foredraget kom det flere spørsmål og ikke minst kommentarer til foredragsholderen. Flere var opptatt av at Aspaslekta også hadde store økonomiske interesser i fiske og øysamfunnene på Nordmøre på 1500 – 1600 tallet, noe Roaldseth var enig i.

Roaldseth fikk sin velfortjente applaus, men i tillegg fikk han blomster og Historielagets gule sydvest av lederen Sverre Jansen! Jansen opplyste forsamlinga om neste møte 14. mai, der Grip var temaet og at Historielaget ville arrangere 4 mindre møter i Maritim Histories lokaler 4 lørdager i juli.

Tor Larsen
sekretær

%d bloggere liker dette: