Våre møter er åpne for alle. Her vil vi legge alle innkallinger til møter, referater, nye årbøker og annet historisk stoff.

Innkalling til årsmøte og utdeling av Kuliprisen.

Innkalling til årsmøte og utdeling av Kuliprisen.

LØRDAG DEN 22. AUGUST 2020 I HÅNDVERKERENS LOKALE KL.12.00.

(Koronasikkert. En meters avstand blir overholdt.)

 

Styret i Nordmøre Historielag har besluttet å tildele Kuliprisen for 2020 til

 

HELGE HEGERBERG

 

Prisen er en statuett av Kulisteinen fra Smøla og et diplom.

 

Det er få i nåtid som har brakt Nordmøres historie så godt fram i lyset som Helge Hegerberg. Det har han først og fremst gjort som journalist og forfatter. Men bakgrunnen er også en solid yrkeserfaring og en oppvekst på Rimstad i Tingvoll. Med en far som arbeidet på Ullvarefabrikken, og med en historie knyttet til fabrikken som han har tatt vare på med kulturvandringer ved flere anledninger. Ikke minst til Rimstadfossen og til Tingvoll Ull/Sellgrens veveri.

Helge Hegerberg er på et vis spesialist i næringshistorie. Kanskje mest i Nordmøres oljehistorie. I 2004 utga han boken Et stille diplomati, om Kristiansunds oljehistorie fra 1970 til 2004. Siden har han arbeidet utfyllende innenfor samme område, og er i dag rådgiver i Kristiansund kommune med næring som fokus.

Han har også skrevet bok om Sparebank1 – Nordvest, da banken fylte 175 år. Et flott arbeid. Bøker om Angvikas møbelhistorie og Krifasts kommunikasjonshistorie, hører også til hans produksjon.

Som journalist, var det ikke først og fremst sportsarrangement og lange kommunestyremøter som var tema, selv om det var litt av det og. Da var det kanskje mer fartøyvern, eldre båter og industri som sto i sentrum. Han har jo jevnt frekventert Mellemværftet for å ta vare på sin egen båt.

Men han har også vært vaktsjef i Romsdalposten, nyhetsredaktør i Tidens Krav, redaktør i Nordlands Framtid og nyhetsreporter i TV2. Vi husker han også som journalist i Adresseavisen i en årrekke.

Dette er ikke et fullgodt bilde av Helge Hegerbergs livshistorie, men en begrunnelse for hvorfor han blir tildelt Kuliprisen i Nordmøre Historielags jubileumsår.

Kuliprisen er blitt et ikon blant historieinteresserte på Nordmøre. Og vi er glade for at Helge Hegerberg kommer på årsmøte for å motta prisen og holde foredrag, etter at årsmøtesakene er gjennomført.

 

Årsmøte er åpent for alle interesserte, men stemmerett er forbeholdt medlemmer.

Det blir vanlige årsmøtesaker før foredraget av Helge Hegerberg.

 

 

Styret

Sverre R. Jansen

 

Fosnakulturen

Fosnakulturen

Mange tror de kjenner FOSNAKULTUREN, men vi tror det er færre som kjenner den godt. Det er ikke så ofte vi hører om den – ikke slik:

Jarle Stavik

 

LØRDAG DEN 25. JULI KL. 12.00 I LOKALENE TIL NÆRINGSHISTORIE NORDMØRE.

Da kommer Jarle Stavik for å introdusere oss for Fosnakulturen. Jarle Stavik er ansatt ved Nordmøre museum og arbeider ut fra Sunndal bygdemuseum. Han er godt kjent med denne delen av vår historie og skriver også bok sammen med Tommy Fossum om de første nordmøringene.

Bildet under er laget til dette bokprosjektet av Bergljot Hals og viser hvordan kunstneren forestiller seg de første nordmøringene.

 

Vi møtes i et Koronatrygt miljø. Møtet er åpent så lenge det er plass.

Se også våre hjemmesider: nordmorehistorielag.no

Det er også flott om du blir med på vår Facebook-gruppe: «Nordmøre Historielag».

Årboken for 2020 ligger til salgs hos ARK, eller du får kjøpt den på møtet. Er du ikke medlem er det fint om du kontakter oss via våre hjemmesider eller på epost adressen vår: Post@nordmorehistorielag.no

 

Årsmøte i Nordmøre Historielag blir lørdag 22. august kl. 12.00 i Håndverkern. Årsmøtesaker og utdeling av Kuliprisen til Helge Hegerberg.

 

VELKOMMEN

 

Møte med nordmøringer i Amerika

Møte med nordmøringer i Amerika

LØRDAG DEN 18. JULI KL. 12.00 I LOKALET TIL NÆRINGSHISTORIE NORDMØRE.

 

Førstkommende lørdag får vi besøk av en av de beste lokalhistorikerne vi har på Nordmøre. Det er fantastisk hva han vet om lokalhistorie på Eide og ellers på Nordmøre. Om slekter og gårder, om utvikling og forandring. Han leser gamle skrifter bedre enn de fleste – kanskje den beste til akkurat det. Han har skrevet flere bøker og vært i Nordmøre Historielag flere ganger og informert oss om fortiden. Men: Det er ikke derfor han kommer som en del av sommerprogrammet til Historielaget denne gangen.

 

Jonny Lyngstad

 

Jonny Lyngstad er nemlig også reiseleder til USA, til strøk der du finner mange nordmøringer og deres ætlinger. Vi har forhørt oss med noen som har vært med han og de skryter av turene. Hos oss vil han fortelle litt om det som finnes av nordmørskultur og avleggere på andre siden av Atlanteren.

 

VELKOMMEN til et koronatrygt miljø.

 

Les vår Hjemmeside: nordmorehistorielag.no

Og vi ser gjerne at du kontakter oss på epost: post@nordmorehistorielag.no

Kanskje du ikke vet at vi er på Facebook: Finn oss og bli med i gruppen: «Nordmøre Historielag»

Vi minner om at årboken nå er til salgs hos ARK bokhandel. Og du får kjøpt den hos oss på møtet. Flere gjør det og gir bort til sommerbesøkende.

 

Da elektrisiteten kom til byen

Da elektrisiteten kom til byen

Lørdag den 11. juli kl. 12.00 er det møte i Nordmøre Historielag. Da er det Edvin Bakken som kommer for å fortelle om: «Når elektrisiteten kom til byen». Det er også historien om Skar Kraftverk. Strøm til byen var et nybrottsarbeid som vi fortsatt høster fruktene av. Det er en meget viktig og interessant historie og Edvin Bakken er på alle vis oppdatert av historikken. Han har også skrevet artikkel om Skar kraftverk og om Reinset kraftverk i årbøker de siste årene.

Dette er Edvin Bakken.

Møte er i lokalene til Næringshistorie Nordmøre ved nedgangen til Bryggen-senter fra Storgaten. Møtet varer en time og vi er Korona-trygge.

 

Vi minner også om at årboken vår er til salgs på møtet. Det er en flott sommergave til noen som kanskje kommer på besøk eller til deg som ikke er medlem i laget og derfor har fått boken. Den selges også hos ARK.

Se forsiden på årboken under.    Velkommen.

 

 

 

 

Storvik mekaniske verksted.

Storvik mekaniske verksted.

 

VELKOMMEN TIL DET FØRSTE MØTE I NORDMØRE HISTORIELAGS SOMMERPROGRAM 2020.

Som mange vet ble det høsten 2019 utgitt en ny «STORVIK-BOK» av Næringshistorie Nordmøre. Det er den boken Per Helge Pedersen vil fortelle om. Det dreier seg om nybygg og produksjon ved Storvik mekaniske verksted. Boken inneholder en flott framstilling av historien til verkstedet og om de enkelte båtene som er bygget der. Mange på Nordmøre har et nært forhold til denne bedriften.

Per Helge Pedersen

Per Helge Pedersen forteller både om arbeidet med boken og om innholdet. Boken kan også kjøpes etter møtet.

 

MØTE ER EN DEL AV SOMMERPROGRAMMET TIL NORDMØRE HISTORIELAG. VELKOMMEN LØRDAG DEN 4. JULI KL. 12.OO I LOKALENE TIL NÆRINGSHISTORIE NORDMØRE. Nedgangen fra Storgaten til AMFI Storkaia brygge, på høyre side.

Vi ivaretar smittevernet og er nøye på «enmeters»-regelen.

SOMMERMØTET VARER CA. EN TIME.

 

Det er gjort en forandring i sommerprogrammet. Edvin Bakken kommer lørdag den 11. juli og forteller om da elektrisiteten kom til byen – historien om Skar kraftverk.

 

Og Jonny Lyngstad kommer den 18. juli og tar for seg tema: «Møte med nordmøringer i Amerika».

 

Sist ut er Jarle Stavik om Fosnakulturen lørdag de 25. juli. Samme tid og sted som over. Se programmet under.

 

Velkommen

 

Styret i Nordmøre Historielag

 

 

Nordmøre Historielag premierer fire avgangselever ved Atlanten vgs.

Nordmøre Historielag premierer fire avgangselever ved Atlanten vgs.

 

Tidens Krav publiserte 21. mai 2020 denne artikkelen av Trond Hasselø:

Prisvinnere om framtiden:

– Føler økt tilhørighet til Nordmøre

 

Tar med seg diplom, 2.000 kroner og sterkere lokal tilhørighet til veivalgene videre i livet.

– Det har gitt mer kunnskap og økt tilknytning til nærmiljøet. Vi føler økt tilhørighet til Nordmøre, sier Auden Boksasp.

Av 60 leverte prosjektoppgaver plukket Nordmøre Historielag ut et lite knippe av fire vinnere som tar med seg diplom og sterkere lokal tilhørighet inn i framtiden. Avgangselevene ved Atlanten videregående brukte fire uker med tverrfaglig prosjektarbeid, hentet inn skriftlige og muntlige kilder og leverte en faktabasert artikkel med både nye og gamle bilder.

– Vi gjorde en vellykket vri denne gang, med å la de få velge tema de allerede har et forhold til og interesse for. Vi er imponerte over responsen og resultatet, sier leder av Historielaget, Sverre Jansen.

Givende samarbeid mellom Nordmøre Historielag og Atlanten videregående skole. Borghild Moe (foran fra venstre), Terese Tuven, Emma Sørensen, Anne Marte Halset, Auden Boksasp, Sven Erik Olsen (bak fra venstre) og Sverre Jansen.

 

– Kunnskap om hjemplassen er viktig for veivalgene videre i livet, sier historielærer Sven Erik Olsen.

– Jeg visste ikke at det var så mye aktivitet knyttet til fiskerivirksomhet etter krigen, sier Terese Tuven.

Hun har skrevet om hermetikkfabrikken i Nordvika på Smøla. Kildene fant hun blant annet i lokale bygdebøker.

– Det var ei viktig båthavn og handelsplass med mange arbeidsplasser, sier Terese.

Hun bidrar selv til lokalt servicetilbud med sommerjobb på Coop Veiholmen. Til høsten skal hun studere Barnevern i Trondheim.

 

Nære kilder

– Det har vært artig å skrive om noe lokalt, å utforske og snakke med folk om lokale tema, synes hun.

Prosjektet har gitt mulighet til virkelig nære kilder for elevene.

– Pappa jobber som driftskoordinator i Avinor. Han har hjulpet meg mye, sier Anne Marte Halset.

Hun har skrevet om historien til og fått mye lærdom om Kvernberget Lufthavn.

– Flyplassen knytter Nordmøre sammen, sier Anne Marte, som skal studere Fysioterapi i Trondheim til høsten, og har fått sommerjobb ved et lokalt eldresenter.

Sverre Jansen overrekker diplom og pengepremie til Anne Marte Halset.

 

Samferdsel er en rød tråd for utviklingen på Nordmøre. Auden Boksasp har skrevet om Naalsundkanalen i Tingvoll, som har vært ei viktig ferdselsåre for båter mellom Karihavet og Freifjorden. Han takker lokalhistoriker Jon Eikrem for god hjelp til oppgaven. Å skrive om noe der han kommer fra har vært viktig for motivasjonen, forteller Auden, som skal studere Marin Logistikk i Kristiansund til høsten og ha sommerjobb på Nardo Bil.

– Jeg har vært der mange gang i båt selv. Det er ei perle.

Sverre Jansen overrekker diplom og pengepremie til Auden Boksasp.

 

Tidens Krav: https://www.tk.no/prisvinnere-om-framtiden-foler-okt-tilhorighet-til-nordmore/s/5-51-807394

 

 

Korona’n har tatt oss. Men vi gir oss ikke og kommer sterkt tilbake!

Korona’n har tatt oss. Men vi gir oss ikke og kommer sterkt tilbake!

Det var i dette vårsemesteret vi skulle feire 100 års jubileum og vi hadde gjort alt klart. Men slik ble det ikke.

Det var i dette vårsemesteret vi skulle ha årsmøte og dele ut Kuliprisen til Helge Hegerberg. Men slik ble det ikke.

Det var også i dette vårsemesteret Karsten Alnæs skulle komme og foredra om en viktig tidsperiode i Kristiansund historie. Men slik ble det ikke.

Og det var i dette vårsemesteret Nils Aukan skulle komme og fortelle om hvilke skatter det finnes på bunnen av havna i Kristiansund. Men slik ble det ikke.

DERFOR HAR VI MYE FINT TIL GODE.

Her er styret i Nordmøre Historielag. Fra venstre: nestleder Gudmund Bratrud, sekr. Tor Larsen, leder Sverre R. Jansen, styremedlem Ove Bjerkan og styremedlem Borghild Moe.

 

Spennende blir det om vi kan arrangere vårt sommerprogram i juli mnd. slik vi har tenkt det. Det ligger i alle fall klart.

Og vi kan med begeistring melde at både Karsten Alnæs, Helge Hegerberg og Nils Aukan kommer tilbake.

Kommer i høst, om alt går som vi håper: Odd Williamsen, Sissel Engvig, Tom Kaasen og Knut Ødegård (husker dere han).

Vi tror det blir en fin tid.

Men enn så lenge må alle av oss vente, men dere skal høre mer fra oss når vi har fått informasjon om hvordan virusene utbrer seg mellom oss.

 

Det vi også kan melde er at årboken for 2020 på det nærmeste er ferdig for trykking og vi skal bringe og sende den ut så fort vi får det til. Det blir en stor leseopplevelse.

 

Velkommen til møte i Nordmøre Historielag. Sammen er vi sterke også mot virus.

 

For styret

Sverre R. Jansen

ÅRSMØTE I NORDMØRE HISTORIELAG ER UTSATT.

Årsmøtet og utdeling av Kuliprisen, som skulle finne sted lørdag den  28. mars 2020, er utsatt som følge av myndighetenes pålegg om møterestriksjoner.

Ny dato publiseres så snart situasjonen er avklart.

 

Styret i Nordmøre Historielag har besluttet å utdele Kuliprisen for 2020 til

HELGE HEGERBERG

 

Prisen er en statuett av Kulisteinen fra Smøla og et diplom.

 

Kjempestor interesse for Jan-Erik Larsens foredrag om Nordmøres fremtid.

Kjempestor interesse for Jan-Erik Larsens foredrag om Nordmøres fremtid.

 

Lokalene i Håndverkeren blei for liten for den store forsamlinga som ønska å høre Jan-Erik Larsen snakke om Nordmøres fremtid. Leder Sverre Jansen måtte 20 minutter før møtet skulle begynne, stenge dørene og sette opp plakat om at lokalet var fullt!  Det er ytterst sjelden møtene begynner et kvarter før de skal, men når lokalet var fullt, var det jo bare å starte.

 

 

Den store forsamlinga fikk virkelig valuta for pengene – for Jan-Erik Larsen var i god form, som det heter på idrettsspråket.  Han gjorde det klart at han ikke satt med noen fasit på framtida til Nordmøre, men at han hadde mange tanker og idéer, som han ville dele med forsamlinga.

Alle de som er opptatt av Nordmøre, vil han tro godt om. Alle vil Nordmøre vel og det beste for byen og distriktet.  Vi måtte ha kjærlighet og ærlighet til temaet.

Sjøl var han bekymra for utviklinga på Nordmøre og hva som egentlig er Nordmøre i dag. Det var opprinnelig 13 kommuner – som de siste åra er blitt redusert, ved at 2 er gått til Trøndelag og 1 er gått til Romsdal.

Utviklinga ellers er at vi på alle måter er blitt færre, noe som har skapt problem for oss, for vi holder ikke tritt med utviklinga rundt oss.

 

 

Det frie ordskiftet – det å være uenig – det er blitt vanskeligere i dag. Polarisering av samfunnsdebatten gagner ikke vår sak. Han viste til de formelle, kulturelle og relasjonelle rammer. Av disse er det de formelle som kan være viktigst, sjøl om kultur og relasjoner betyr mye for folk. Nye undersøkinger viser at det er ulike oppfatninger til dette – de unge har et meir avslappa forhold til de formelle rammene, mens de eldre dels er svært opphengt i dem.

Han trodde på sterkere byregioner og meinte byen skulle gått sammen med flere av sine nærmeste nabokommuner for lengst. Da kunne det vært skapt en attraktiv byregion, der det hadde vært godt å bo, lett å finne arbeide og utdanningsmuligheter.  Undersøkinger har vist at folk ønsker å bo i et område som gir dem noe meir enn å ha en jobb.

Møre og Romsdal er et sterkt formelt fylke, veldrevet og har enorm makt. Fylket og fylkeskommunen er en sterk enhet, Nordmøre har som enhet nærmest slutta å fungere. De andre fogderiene står langt sterkere sammen, slik at det er lett å se bort fra oss.  Banda mellom kommunene på Nordmøre virker å bli svakere og svakere.

Hvordan er bildet i dag?  Det er ødeleggende med den diskusjonen vi har på Nordmøre i dag – med dårlig tone mellom aktørene. En må være så ærlig å si at Nordmøre har sakka akterut på flere områder. Den negative befolkningsutviklinga er svært alvorlig for framtidsutsiktene.

Vi må slåss for at det sjukehusalternativet vi får i Kristiansund blir best mulig. Vi må legge til rette for kompetansearbeidsplasser. «Campus» blir utrolig viktig for byen med opp i mot 1000 studenter midt i bysentrum.  Men – vi må huske at fylket har en stor aksje i mange av de prosjektene som er planlagt! Vil det bli lett å få til det samme om vi flytter til Trøndelag? Hva kan Trøndelag tilby?

Jan-Erik Larsen meinte vi også har mange positive utviklingstrekk i Kristiansund, men vi snakker for dårlig om byen vår. Alle gode krefter må bidra i å snakke byen opp. Vi må bygge opp byen slik at den igjen kan bli regionsenter og vi må spille på lag med omlandet vårt.  Kristiansunderne er kjent for å være åpne og velvillige. Vi som har levd ei stund, må lytte til de unge. De tenker ikke slik som de eldre. Å være attraktiv er ikke noe som vedtas, det må skapes. Vi må bli så attraktiv at de unge vil bosette seg og leve i Kristiansund og på Nordmøre.

Larsen avslutta med å vise til KBK – som var noe av det beste som har skjedd i Kr.sund og Nordmøre. Trener Michelsen snakker om Nordmøre – og ikke så mye om Kr.sund.

Applausen viste at folk satte pris på det Larsen hadde foredratt. Det blei pause med kaffe og noe å bite i, og masse prat mellom benkeradene.

Etter pausa var det flere som tok ordet og blant annet etterlyste noen hvorfor Tidens Krav – Larsens tidligere avis – ikke var til stede og dekket foredraget. Sverre Jansen utfordra noen av de tidligere ordførere som var tilstede til en kommentar. En av dem meinte at Jan-Erik Larsen burde bli invitert til bystyret i Kristiansund og ta samme foredrag. En annen viste til at fjordabåten, som gikk til Kristiansund, hadde vært limet i Nordmøre. Når den slutta å gå, blei alt liksom endra. Jan-Erik Larsen avrunda med å si at byen kunne bli oppfatta som arrogant av omlandet. Det måtte byen gjøre noe med.  Den må gå foran og by meir på seg sjøl, bli positiv, åpen og raus!

 

 

Leder Sverre Jansen takka foredragsholderen med blomster og lagets gule sydvest!  Han takka den store forsamlinga for frammøtet og ønska folk velkommen til neste åpent møte 20. april, med forfatteren Karsten Alnæs.

 

Tor Larsen

sekretær

 

Nordmøres fremtid

Nordmøres fremtid

VELKOMMEN TIL MØTE I NORDMØRE HISTORIELAG, MANDAG 9. MARS 2020, KL. 19.00 I HÅNDVERKEREN.

Det er få av de vi har hatt som foredragsholdere i Nordmøre Historielag de siste årene, som har en så omfattende og sterk CV som Jan-Erik Larsen. Vi kjenner han som tidligere redaktør i Tidens Krav, som disponent i samme avis, som journalist, som statssekretær hos statsministeren og som aktiv driver av eget firma. Men vi kjenner han også som samfunnsdebattant, som dyktig møteleder og som foredragsholder.

Vi er litt usikre på hvem av disse posisjonene vi har spurt etter, men vi er glad for at han kunne komme og gi oss synspunkter på dagens tema:

NORDMØRES FREMTID.

Geografisk har det skjedd store forandringer. Flere kommuner kan neppe kalle seg nordmørskommuner lenger. Psykologisk har det også skjedd en forandring som hos noen; «Vi blir utradert som region», eller som hos andre: «Vi skal sannelig greie oss selv slik det har blitt». Noen litt apatisk, andre i kamphumør. Andre igjen ser etter nye muligheter; mot Trøndelag – skal utredes, eller mot en større kommunesammenslåing på Nordmøre.

Hva er det som må til for at kommunene på Nordmøre kan finne hverandre? Er det noen fremtid i å synes synd på seg selv? Er ikke det som skjer, og vil skje, menneskeskapt og kan finne en løsning langs den aksen.

Vi tror det blir en interessant kveld. Og kanskje kan noen få hjelp til avklaringer og litt lys over veien fremover.

Vi bare spør, men vi har innkalt Jan-Erik til å svare. Eller har vi det?

 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi har enkel servering med loddsalg og det er flotte eldre årganger av årbøkene våre som loddes ut.

Du blir innkalt til møte via epost og vi ønsker å ha den rette epostadressen din.

Du kan lese om oss på vår «Hjemmeside» som er godt oppdatert med lokalhistorisk stoff: www.nordmorehistorielag.no

Eller du finner oss på Facebook-gruppen: Nordmøre Historielag. Der ønsker vi flere følgere.

Årboken selger vi på våre møter og du er hjertelig velkommen som medlem.

 

Neste møte er årsmøte lørdag 28. mars kl. 12.00, med vanlige årsmøtesaker og utdeling av Kuliprisen.

 

For styret

Sverre R. Jansen

september 2020
M T O T F L S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930