Våre møter er åpne for alle. Her vil vi legge alle innkallinger til møter, referater, nye årbøker og annet historisk stoff.

Gomalandets engel

Gomalandets engel

Vi innkaller til møte i Nordmøre Historielag mandag 18. oktober 2021 kl. 1900
i Bystyresalen – Kristiansund rådhus

MERK STEDET

 

Tema omkring andre verdenskrig opptar mange. Historien er en del av vårt DNA, selv om vi ikke selv har opplevd den, men bare fått den fortalt av familie og historie­fortellere.

Selv om vi vet mye, er det mange fortellinger som har gått «under radaren». Slik også med kvinnenes innsats. Nå vil PETTER INGEBERG fortelle om en dame som gjorde en imponerende innsats for svært mange under krigsårene og i de første fredsårene.

Det er SOFIE LØKVIK, også kalt SvenskeLøkvik, og «Gomalandets engel». Hun ledet den svenske Norgeshjelpen i Kristiansund og på Nordmøre. «Hadde hun vært mann, så hadde hun i dag hatt både gatenavn og statue», sier Petter, og legger til at dette er en som virkelig fortjener å bli trukket fram fra glemselen»

Kåseriet har tittelen: «GOMALANDETS ENGEL»

Denne kvelden i Historielaget får vi et nærbilde av Sofie Løkvik, og ny kunnskap om en nesten glemt side av krigsinnsatsen og fredsarbeidet. Sofie Løkvik gjorde også en imponerende musikalsk innsats i Sverige i over 40 år, og dette er det svært få som kjenner til.

Petter Ingeberg

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi pleier å ha en enkel servering, men i disse Korona-tider nøyer vi oss med en kopp kaffe. Loddsalget er også erstattet med en gave til Historielaget på Vipps. Vippsnummeret er 625510 – og Tor Larsen har en overraskelse til de som kommer.

Vi innkaller via epost og er opptatt av at vi har din rette epostadresse. Vår adresse er: post@nordmorehistorielag.no

Du kan lese mer om Nordmøre Historielag i våre årbøker som kommer til alle medlemmer. Her på hjemme­siden finner du blant annet innholdsfortegnelsen til mange tidligere publiserte årbøker, og en oversikt over innholdet i krigsarkivet.

Alle våre årbøker inntil 2015 er nå digitalisert av Nasjonalbiblioteket og er tilgjengelig via Nasjonalbibliotekets hjemmesider (www.nb.no – søkeord: Årsskrift Nordmøre Historielag). Der finner du utrolig mye lokalhistorisk stoff.

Arkivene våre er åpne for de som tar kontakt med en av våre arkivarer.

Vi vil gjerne ha deg som Facebook venn. Se Nordmøre Historielag på Facebook.

Neste møte er mandag den 8. november. Da kommer Ellen Engdahl og gir oss et innblikk i Nordmøres framtid.

 

Med vennlig hilsen styret

 

 

Her er noen bilder fra jubileumsfeiringen:

 

Tor Larsen og Louise Røst ved markeringen av æresmedlemskapet.

 

Terje Holm som holder innlegg etter at han mottok KULIPRISEN.

 

Hedvig Wist og Ola Bræin var sentrale under feiringen.

 

 

Jødenes historie og skjebne i Kristiansund

Jødenes historie og skjebne i Kristiansund

 

Vi kaller inn til møte i Nordmøre Historielag, mandag 4. oktober 2021 kl. 19.00

i bystyresalen – Kristiansund rådhus

NB! MERK STEDET

 

Jødenes historie i Kristiansund er både trist og spennende. Det var en dramatisk utrenskning av omtrent samtlige jøder i byen under krigen. Og deres historie i Tyskland er ganske lik.

Men før krigen var jødene et aktivt element i bylivet, både kulturelt og i forretnings­livet. Mange kjente dem, og slik sett var de lett å få tak i når politi og myndigheter ville ha tak i dem.

Helene er kanskje den som kjenner historien best også fordi hun har fått den fortalt av sine nærmeste.

Helene Borøchstein Bjørbak

Vi mener det er viktig at historien blir fortalt og belyst. Det er kanskje bare på den måten den ikke vil gjenta seg.

Som vi vet har vi i Kristiansund et minnesmerke som bærer navnet HOLOCAUST – ved reisens slutt, laget av Tore Bjørn Skjølsvik og avduket i 2003. Minnesmerket markeres også i «7-toget» hver 17. mai.

Helene kommer denne mandagen i Bystyresalen og forteller historien.

 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi pleier å ha en enkel servering, men i disse Korona-tider nøyer vi oss med en kopp kaffe. Loddsalget er også erstattet med en gave til Historielaget på Vipps. Vippsnummeret er 625510 – og Tor Larsen har en overraskelse til de som kommer.

Vi innkaller via epost og er opptatt av at vi har din rette epostadresse. Vår adresse er: post@nordmorehistorielag.no

Du kan lese mer om Nordmøre Historielag i våre årbøker som kommer til alle medlemmer. Her på hjemmesidene finner du blant annet innholdsfortegnelsen til mange årbøker og en oversikt over innholdet i krigsarkivet.

Alle våre årbøker inntil 2015 er nå digitaliserte av Nasjonalbiblioteket. Der finner du utrolig mye lokalhistorisk stoff.

Arkivene våre er åpne for de som tar kontakt med en av våre arkivarer.

Vi ønsker å ha deg som Facebook-venn. Se Nordmøre Historielag på Facebook.

Neste møte, lørdag 9. oktober er årsmøte og jubileumsfeiring. Fint om du vil være med oss da. Meld deg på.

 

Med vennlig hilsen styret

 

 

 

 

Årsmøte og jubileum.

Årsmøte og jubileum.

 

Nordmøre Historielag inviterer til årsmøte og jubileumsmarkering                                på Quality Hotel Grand, lørdag 9. oktober 2021.

 

ÅRSMØTE

Vi inviterer til årsmøte på Grand hotell kl. 12.00.

Det blir vanlige årsmøtesaker med valg og utdeling av KULIPRISEN til TERJE HOLM.

 

JUBLEUMSLUNSJ

Lunsjen og jubileumsmarkeringen begynner kl. 14.00 på samme sted.

 

JUBLEUMSMARKERING

Denne markeringen begynner etter lunsjen.

  • Hedvig Wist har laget en fin prolog til jubileet.
  • Ola Bræin kommer og gir oss bidrag i form av folketoner fra Nordmøre.
  • Tor Larsen kåserer om «Nordmøre Historielag gjennom 100 år».
  • Det vil bli utnevnt et nytt æresmedlem i Historielaget. Siste gang var i 2005.
  • Musikk ved elever fra Atlanten videregående skole.

 

Vi har på grunn av koronaen vært nødt til å utsette jubileumsmarkeringen i over et år. Derfor er det naturlig for oss å nedskalere den noe.

 

PÅMELDING

På grunn av serveringen må vi ha påmelding, og jubileumsmarkeringen med lunsj koster 100 kr. som betales ved ankomst. Påmelding skjer til Sverre R. Jansen: Sverre@jansen1.com eller telefon 91628622 innen fredag 1. oktober.

 

Det er fint om du har anledning til å være med oss denne dagen.

 

Velkommen

Styret

 

Bjørnstjerne Bjørnson i Nesset.

Bjørnstjerne Bjørnson i Nesset.

 

Nordmøre Historielag holdt mandag 20. september sitt andre åpne møte for hausten. Møtet var i bystyresalen og det var prestegarden i Nesset (Eidsvåg) og Bjørnstjerne Bjørnson som var tema. Lederen i historielaget, Sverre Jansen, kunne ønske en godt besatt sal og spesielt foredragsholderen Bjørn Ølander fra Romsdalsmuséet, velkommen til møtet.

Ølander, tidligere kultursjef i Nesset og leder for Nesset prestegard, tok først for seg historia om prestegarden og området i rundt – som hadde flere funn både fra steinalderen og vikingetid. Han viste til at Per Amdam under Bjørnsonstemnet i 1982 kom med idéen om å lage et museum på prestegarden. Idéen fikk tilslutning og i 1996 blei det etablert et samarbeide mellom flere parter, der både kommune, fylke og Romsdalsmuséet var med. Etter mange års planlegging og mye arbeide, kunne prestegarden åpnes for folk i 2010. Der er det i dag 10 freda bygninger. Fra 2020 er Romsdalsmuséet eier av prestegarden.

Bjørn Ølander

Etter denne historiske oversikta, fikk tilhørerne høre om Peder og Inger Elise Bjørnson, som preget prestegarden etter at de kom hit fra Kvikne i 1838. Peder Bjørnson var en kar med meininger og han kom av og til i konflikt med «øvrigheta» og ga noen eksempler på det. Han satte opp ny hovedbygning i 1846, den som står der i dag.

Sønnen Bjørnstjerne hadde barne- og ungdomstida i Nesset og disse åra gjorde sterkt inntrykk på han. Han blei sendt på skole i Molde i 1846, men trivdes ikke så godt der. Revolusjonen i Frankrike i 1848 gjorde sterkt inntrykk på han. I 1850 kom han til «Heltbergs Studentfabrikk» i Christiania, der han traff mange personer som fikk stor innvirkning på hans utvikling.

Faren Peder kom i konflikt med ordfører og kaptein Lied, og blei dømt i lavere retter, men frikjent av høgsterett. Det gjorde at han søkte seg bort fra Nesset og til Søgne, dit familien dro i 1953.

Bjørnstjerne begynte å skrive under Christianiaoppholdet – han ønska seg et nytt og bedre Norge. Han er seinere blitt betrakta som en av de viktigste nasjonsbyggerne – sammen med partiet Venstre. Han fikk et utdanningsstipend og onde tunger meinte at dette skyltes at det var mange som ønska at han dro bort fra landet noen år. Dette blei starten på flere opphold i Europa og særlig likte han å være i byer som Roma og Paris. Han var en mann som sto på barrikadene for «alle gode saker».

Bjørnstjerne Bjørnson glømte aldri Romsdal.  Han kom stadig tilbake til Romsdal og Nesset og han likte seg spesielt på Romsdalsfjordene. Han oppsøkte alltid ungdomskamerater og havna også noen ganger i Kristiansund, der flere av dem hadde flytta – for Kristiansund var også byen for Nesset.

I 1910 var han i Paris og der døde han 26. april. Gravferda hans i Christiania var den største i Norge gjennom alle tider og en regner med at 70.000 fulgte ferden til Vår Frelsers Gravlund.

 

Bjørn Ølander fikk stor applaus for et godt og interessant foredrag! Etter pause, benytta flere høvet til å stille spørsmål og kommentere. Han fikk stor takk og klippfisk fra historielaget.

Leder Sverre Jansen takka for frammøtet og ønska alle tilbake 4. oktober, da Helene Borøchstein Bjørbak vil ta for seg jødenes historie i byen.

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

«Irma»-forliset i 1944.

«Irma»-forliset i 1944.

 

Nordmøre Historielag har starta opp de åpne møtene igjen etter nedstengningen. Da kommunen må bruke «Klubba» til andre aktiviteter dette halvåret, må Historielaget holde møtene i bystyresalen.

 

Leder i Nordmøre Historielag, Sverre Jansen, kunne ønske rundt 40 tilhørere velkommen. Foredragsholder var tidligere ordfører John Harry Kvalshaug og temaet var «Irma»-forliset. Hurtigruteskipet «Irma» var på tur nordover mot Kr.sund, og var kommet litt aust for Hestskjæret fyr da det forliste 13. februar 1944. Der lå det 2 norske MTB’er, som trodde hurtigruta og lastebåten «Henry» utgjorde en tysk konvoi og sendte 2 torpedoer mot begge skipene. «Irma» nærmest eksploderte og sank, og det kan være at folka på MTB-ene da blei overbevist om at dette var skip som frakta våpen/ammunisjon.

61 omkom fra hurtigruta og 4 fra lastebåten. Ett trettitall blei redda fra «Irma», blant dem passasjeren Muriel Wold fra Kristiansund og Kvalshaug fortalte både om henne (som i dag heter Michelsen og bor i byen – 99 år gammel!)  og andre som blei redda.

Kvalshaug viste til at forsvaret ikke ga opplysninger om at det var et hurtigruteskip de hadde senka. Lokalt snakka folk svært lite om hendelsen. Han viste til at folk var redde for at tyskerne ville hevne seg på folk på øyene i nærheten. Også rundt om i landet var det heller ikke mye snakk om dette, der det var overlevende eller etterlatte. Etter som åra gikk, begynte noen etterkommere å undersøke nærmere om hendelsen. De møtte lite imøtekommenhet fra forsvaret, heller motstand for at de ønska å få ut opplysninger. Enkelte ga imidlertid ikke opp og fikk kontakt med andre etterkommere. Forsvaret og en del historikere holdt imidlertid fast på at dette hadde vært et angrep på en tysk konvoi. Etter hvert kom det flere skildringer fra overlevende som i klartekst gikk imot forsvarets forklaringer. På 1990-tallet kom det flere skriftlige beretninger, som resulterte i at forsvaret måtte gi etter og beklage at det var skjedd en fryktelig feiltakelse fra MTB-enes side.

John Harry Kvalshaug var blitt ordfører i Averøy og ville ikke godta at saka bare skulle ende i en beklagelse. Han meinte at denne hendelsen måtte få sitt minnesmerke og både kommunestyret og mange etterlatte og overlevende støtta dette. Han klarte å få med seg fylkesmann Alv Jakob Fostervoll, som tidligere hadde vært forsvarsminister i flere år. Kvalshaug oppsøkte statsminister Bondevik, som også viste seg å være positiv. Forsvaret godtok å støtte minnesmerke med 900.000 kr, mot at kommunen også bevilga samme beløp. Dette opplevde Kvalshaug nærmest som en fornærmelse. Han fikk med seg Fostervoll til Oslo, der de oppsøkte daværende forsvarsminister Godal og etter 5 minutt hadde Fostervoll overbevist Godal om at staten tok alle utgifter!

Minnesmerket blei avduka ved Røeggen på Averøya 16. september 2002 av kong Harald – 58 år etter forliset med mange etterkommere og overlevende til stede.

John Harry Kvalshaug

Etter foredraget hausta Kongshaug stor applaus for sitt engasjerte foredrag! Etter ei kort pause, fikk han flere spørsmål og fra folk i salen blei det hevda at dette ikke var et forlis, men ei torpedering!

Han fikk stor takk og en pakke klippfisk av lederen i historielaget.  Jansen avrunda kvelden med å minne forsamlinga om neste møte 20. september, der Bjørn Ølander fra Romsdalsmuséet ville fortelle om Bjørnstjerne Bjørnson i Nesset.

 

Tor Larsen

sekretær

 

Det var godt oppmøte.

 

 

 

«Irma»-forliset i 1944.

«Irma»-forliset.

 

Vi innkaller til møte i Nordmøre Historielag mandag 30. august 2021 kl. 19.00 i bystyresalen – Kristiansund rådhus.

MERK STEDET.

Vi kjenner John Harry Kvalshaug som en person med et bredt samfunnsengasjement. Han har vært ordfører på Averøy og driver aktivt med frivillig arbeid ved Kvernes bygdemuseum. En stor samfunnsbygger.

Nå kommer han til Nordmøre Historielag for å fortelle om det dramatiske forliset ved Hestskjæret i februar 1944. Det er «Irma»-forliset som står i fokus.  Han har en spennende historie om det tragiske forliset, om fortielsen som var viktig i mange år og om arbeidet med minnesmerket som kong Harald avduket på Averøy. John Harry Kvalshaug vet det meste og han har arbeidet lenge med saken. Mye har vært skjult.  Trist, men spennende å høre om et alvorlig feilgrep under krigen som kostet mange menneskeliv.

John Harry Kvalshaug

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi pleier å ha en enkel servering, men i disse Korona-tider nøyer vi oss med en kopp kaffe. Loddsalget er også erstattet med en gave til Historielaget på Vipps. Men Tor Larsen har en overraskelse til de som kommer.

På møtet holdes det en meters avstand og vi har sprit ved inngangen.

Vi innkaller via epost og er opptatt av at vi har din rette epostadresse. Vår adresse er: post@nordmorehistorielag.no

Du kan lese mer om Nordmøre Historielag i våre årbøker som kommer til alle medlemmer, eller på disse sidene. Her på hjemmesidene finner du også innholdsfortegnelser til mange av våre årbøker, samt en oversikt over innholdet i krigsarkivet.

Alle våre årbøker inntil 1980 er nå digitalisert via Nasjonalbiblioteket. Der vinner du utrolig mye lokalhistorisk stoff.

Arkivene våre er åpne for dem som tar kontakt med en av våre arkivarer.

Vi er med på Ksu247 som sender lokalhistorisk stoff. Møt Ole Øverland onsdag den 27.august om Gjemnes historie.

Vi ønsker å ha deg som Facebook venn. Se Nordmøre Historielag på Facebook.

Neste møte er med Bjørn Ølander fra Romsdalsmuseet. Han forteller om Bjørnstjerne Bjørnson i Nesset.  Mandag den 20 september.

 

For styret

Sverre R. Jansen

 

 

Nytt høstprogram i nye lokaler.

Mandag 30. august starter vi vårt nye høstprogram. Først ut er John Harry Kvalshaug som forteller om «Irma»-forliset. Nysgjerrig på mer? – Klikk deg inn på programmet vårt!

Vi har flyttet møtene til bystyresalen i Kristiansund rådhus, hvor tilgangen er bedre tilrettelagt for alle.

Inngang på baksiden:

 

 

 

Aspa-ætta. Gamle spørsmål og nye svar.

 

NORDMØRE HISTORIELAG ØNSKER VELKOMMEN TIL DET TREDJE SOMMERMØTET.

Lørdag  17. juli kl. 12.00 i lokalene til Næringshistorie Nordmøre.

Vi har vært så heldige å få professor KLAUS JOHAN MYRVOLL til å gi oss et foredrag om;                                                  Aspa-ætta – Gamle spørsmål og nye svar.

Klaus Johan Myrvoll

 

Klaus Johan Myrvoll, fra Smøla, er ættegransker og professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere utgitt artikler om Aspa-ætta og arbeider med flere.

Var ridder og riksråd Toralde Sigurdsson, som var til stede ved riksmøtet i Kalmar i 1397, stamfar til Aspa-ætta på Nordmøre? Hadde Jon Ivarsson i Aspa etterkommere? Hvem var «hustru Lisbet»? Disse spørsmålene og andre vil Klaus forsøke å svare på i dette foredraget. Han vi se nærmere på mange av de gamle stridsspørsmålene om denne ætta som de fleste nordmøringer kan regne som «si».

Det er mange som er stolte over å tilhøre Aspa-slekta. Og det med rette. De var framsynte på Aspøya og sendte blant annet sine barn på lange studieopphold til syd i Europa før reformasjonen. Flere ble både erkebisper og prester med høy utdanning. Men også på andre måter har slekta preget både landet og Nordmøre.

Det blir omvisning i våre arkiver etter møtet for dem som ønsker det.

Vi møtes i et Korona-trygt miljø. Møtet er åpent så lenge det er plass.

Bli gjerne med i vår Facebook gruppe: «Nordmøre Historielag».

Hør også våre historiske podkastsendinger i Ksu247.no, eller her på hjemmesidene.

Årboken for 2021 er allerede kommet for salg og vi er i ferd med å bringe den ut til medlemmer i Kristiansund. Mange har allerede fått den. Den er til salg hos ARK.

Dette er det siste i serien av sommermøter for i år.

Næringshistorie Nordmøre har lokaler til høyre i nedgangen fra Storgata til ALTI- Storkaia.

 

Velkommen.

 

 

 

Langs russergrensen.

 

NORDMØRE HISTORIELAG ØNSKER VELKOMMEN TIL DET ANDRE SOMMERMØTET.

Lørdag 10. juli kl.12.00 i lokalene til Næringshistorie Nordmøre.

 

Ove Bjerkan er Historielagets globetrotter. Det er få som har reist så mye rundt i verden som han. Og han har tidligere vært med som foredragsholder, men er mellom oss mest kjent som dyktig styremedlem i Nordmøre Historielag gjennom mange år, og en ivrig skribent i vår årbok.

Ove Bjerkan

 

Denne gangen tar han oss med på en tur langs russergrensen. Til land som tidligere var en del av Sovjetunionen, men som i 1991 ble selvstendige stater. Men noen har også vært egne stater før den tid. Vi nevner spesielt Georgia og Armenia i Kaukasus, men også en tur til land i Sentral-Asia som Turkmenistan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Kasakhstan. Eller til byer som Asgabat og Samarkand. Da er vi inn på silkeveien mellom Kina og Asia/Europa.

Det er ingen tvil om at dette blir en spennende tur, ikke minst fordi Ove har vært der og har opplevd disse stedene som noen av oss bare har lest om. Han kjenner lukten, noe av kulturen og er i tillegg en god forteller. Velkommen på tur.

Vi møtes i et Korona-trygt miljø. Møtet er åpent så lenge det er plass.

Bli gjerne med i vår Facebook gruppe: Nordmøre Historielag.

Hør også våre historiske podkastsendinger i KSU 247.no, eller opptakene her på nettsiden.

Årboken for 2021 er allerede kommet for salg og vi er i ferd med å bringe den ut til medlemmer i Kristiansund. Mange har allerede fått den. Den er til salgs hos ARK.

Lørdag den 17. juli kommer prof. Klaus Johan Myrvoll og forteller om Aspa-ætta.

Næringshistorie Nordmøre har lokaler til høyre i nedgangen fra Storgata til ALTI- Storkaia.

 

Velkommen.

 

 

 

Melland fort.

Melland fort.

 

NORDMØRE HISTORIELAG ØNSKER VELKOMMEN TIL SOMMERMØTENE.

LØRDAG 3. JULI, KL.12.00 I LOKALENE TIL NÆRINGSHISTORIE NORDMØRE.

 

Førstkommende lørdag kommer Johannes Finset til Nordmøre Historielag for å fortelle om Melland fort på Skardsøya i Aure.

Her hadde tyskerne en stor forlegning under krigen med avansert militært materiell for blant annet å passe på kystleia. Johannes har skrevet en meget interessant artikkel i årbok for Nordmøre Historielag 2020.  Og det er noe av stoffet derifra han nå bringer videre på lørdagens møte.

Melland fort har gjennom mange år vært et viktig sted for de som ønsker informasjon om tysk virksomhet på Nordmøre. Det er fortsatt mye å se på stedet, og Johannes, og ikke minst hans far, har vært guider for hundrevis av interesserte gjennom årene.

Vi ser fram til å møte Johannes Finset og få hans beretning «live».

 

Vi møtes i et Korona-trygt miljø. Møtet er åpent så lenge det er plass.

Det blir omvisning i våre arkiver etter møtet, for dem som ønsker det.

Takk for at du besøkte våre hjemmesider.

Bli gjerne med i vår Facebook-gruppe: Nordmøre Historielag.

Hør også våre podkastsendinger om lokalhistorie på Ksu247.no, eller her på våre hjemmesider.

Årboken for 2021 er allerede kommet for salg og vi er i ferd med å bringe den ut til medlemmer i Kristiansund. Mange har allerede fått den. Årboken kan du kjøpe hos ARK.

 

Neste møte er lørdag 10. juli. Da kommer Ove Bjerkan og forteller om sin reise langs russergrensen.

Og lørdag 17. juli kommer professor Klaus Johan Myrvoll og forteller om Aspa-ætta.

 

Næringshistorie Nordmøre har lokaler til høyre i nedgangen fra Storgata til ALTI-Storkaia.

 

Velkommen.

 

 

oktober 2021
M T O T F L S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031