Våre møter er åpne for alle. Her vil vi legge alle innkallinger til møter, referater, nye årbøker og annet historisk stoff.

Sommerprogram 2019, nr 2

Sommerprogram 2019, nr 2

Fotograf Karin Lyngeng

DALEN GÅRD
Johan B. Siira fortalte historien om Dalen gård (Glærumgården) i Knudzondalen i Kristiansund. Gården var opprinnelig et løkkebruk for  skotten Walter Miln på slutten av 1700 tallet. Rune Kristiansen startet for få år siden en venneforening for å bevare og restaurere gårdsanlegget. Her er Johan B. Siira aktivt med i det praktiske arbeidet.

 

Facebook. Dalen gård venneforening

Se Årbok for Nordmøre Historielag 2018. Kjell Dønheim «Dalen gård – et historisk tilbakeblikk». Årsskrift for Nordmøre Historielag 1959.

Pris til lokalhistorisk interessert ungdom

Pris til lokalhistorisk interessert ungdom

Foto Eilif Odde TK. Inga Helen Brandvik Mork (til venstre) og Ida Sophie Strømsvåg fikk sin påskjønnelse fra Nordmøre Historielags Sverre Jansen (bak til venstre) og Tor Larsen (til høyre) tirsdag. I midten Morten Lystad, avdelingsleder ved Atlanten videregående skole. Også Ola Fugelsnes får påskjønnelse for sin besvarelse.

 

Nordmøre historielag har inngått avtale med Atlanten videregående skole for å fremme lokalhistorisk interesse blant ungdom. Leder Sverre Jansen er opptatt av at en må se på historien for å styre fremtiden.

Historielaget delte 18.juni.2019  ut 3 premier på 2000 kr for gode semesteroppgaver om krigen til avgangselever. Pengene kommer fra John H. Leithes Minnefond som administreres av historielaget.

Inga Helen Mork Brandvik har skrevet om 2. verdenskrig og påvirkningen den hadde på befolkningen på Averøy. Ida Sophie Strømsvåg hadde funnet opplysninger om D/S «Waanja»s siste reise, hvor hennes bestefar Emil Strømsvåg var om bord. Ola Fugelsnes hadde tatt for seg bombingen av Kristiansund og hvordan befolkningen opptrådte.

En av oppgavene kommer i Nordmøre historielags Årbok for 2020.

 

 

Styrene i Nordmøre historielag 1920 – 2020

Styrene i Nordmøre historielag 1920 – 2020

 

 

STYRENE I NORDMØRE HISTORIELAG 1920 – 2020

I en årrekke bestod ledelsen i Nordmøre Historielag av et styre bestående av representanter fra kommunene på Nordmøre, og et arbeidsutvalg som var det vi forbinder med dagens styre. Arbeidsutvalget bestod av tre personer og tok seg av den daglige driften av laget. Det første arbeidsutvalget av 1920 fikk som oppgave å sette lagsarbeidet i gang. I det etterfølgende er det arbeidsutvalgene og de senere års styrer som nevnes.
I 1947 ble vedtektene for laget revidert. Etter paragraf 4 skulle historielaget nå ha et styre på 5 medlemmer der minst 2 kommer fra bygdene. Johan Siira 2019

1920
• Anders Todal, Todalen. Formann
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Varaformann og kasserer
• Hans Svean, Surnadal. Skrivar (sekretær)
1921
• Anders Todal, Todalen. Formann
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Varaformann og kasserer
• Hans Svean, Surnadal. Skrivar (sekretær)
1922
• Anders Todal, Todalen. Formann (Han flytter fra Nordmøre og frasier seg gjenvalg)
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Varaformann og kasserer
• Hans Svean, Surnadal. Skrivar (sekretær)
1923
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1924
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1925
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1926
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1927
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1928
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1929
• Nils Megaard, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1930
• Nils Megaard, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1931
• Nils Megaard, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1932
• Nils Megaard, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1933
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1934
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer

1935
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1936
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1937
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1938
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1939
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1940
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1941
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum,Kristiansund. Kasserer
1942
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer

1943
• Ivar Tollan, Tingvoll. Formann
• Olav Sundet, Aure. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1944
• Ivar Tollan, Tingvoll. Formann
• Olav Sundet, Aure. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1945
• Ivar Tollan , Tingvoll. Formann
• Worm Eide, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum,Kristiansund. Kasserer
1946
• Ivar Tollan, Tingvoll. Formann
• Worm Eide, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1947 Overgang til rene styrer. Arbeidsutvalgene nedlegges.
• Ivar Tollan, Tingvoll. Formann
• Peder Kanestrøm, Kanestraum. Styremedlem
• Anders Skrondal, Øksendal. Styremedlem
• Worm Eide, Kristiansund. Styremedlem
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Styremedlem
1948
• Ivar Tollan, Tingvoll. Formann
• Worm Eide, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Peder Kanestrøm, Straumsnes. Sekretær
• Anders Skrondal, Øksendal. Styremedlem
1949
• Peder Todal, Kristiansund. Formann
• Peder Kanestrøm, Straumsnes. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Knut Vik, Aure. Styremedlem
1950
• Peder Todal, Kristiansund. Formann
• Peder Kanestrøm, Straumsnes. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Knut Vik, Aure. Styremedlem
1951
• Peder Todal, Kristiansund. Formann
• Peder Kanestrøm, Straumsnes. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Knut Vik, Aure. Styremedlem
1952
• Peder Todal, Kristiansund. Formann
• Peder Kanestrøm, Straumsnes. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Knut Vik, Aure. Styremedlem
1953
• Peder Todal, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Knut Vik, Aure. Styremedlem
1954
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1955
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem

1956
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1957
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1958
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1959
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1960
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1961
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1962
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1963
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1964
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1965
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1966
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Sigurd Williamsen, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1967
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Sigurd Williamsen, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1968
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kr. H. Strand, Kvernes. Varaformann
• Sigurd Williamsen, Kristiansund. Kasserer
• Lars Halle Baugen, Todalen. Sekretær
• John Rimstad, Tingvoll. Styremedlem
1969
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kr. H. Strand, Kvernes. Varaformann
• Sigurd Williamsen, Kristiansund. Kasserer
• Lars Halle Baugen, Todalen. Sekretær
• John Rimstad, Tingvoll. Styremedlem
1970
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• Bjarne Engvik, Bruhagen. Styremedlem
1971
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• Bjarne Engvik, Bruhagen. Styremedlem
1972
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• Bjarne Engvik, Bruhagen. Styremedlem
1973
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• Bjarne Engvik, Bruhagen. Styremedlem
1974
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• John Erstad, Øksendal. Styremedlem
1975
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• John Erstad, Øksendal. Styremedlem
1976
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• Gustav Holmen, Tingvoll. Sekretær
• John Erstad, Øksendal. Styremedlem
1977
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• John Erstad, Øksendal. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• Einar Lystad, Kristiansund. Sekretær
• Gustav Holmen, Tingvoll. Styremedlem
1978
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• John Erstad, Øksendal. Sekretær
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Styremedlem
1979
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• Brynhild Lie, Smøla. Sekretær
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Styremedlem
1980
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• Brynhild Lie, Smøla. Sekretær
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Styremedlem
1981
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• Brynhild Lie, Smøla. Sekretær
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Styremedlem

1982
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• Brynhild Lie, Smøla. Sekretær
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Styremedlem
1983
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Sekretær
• Kristen Fugelsnes, Halsa. Styremedlem
1984
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Formann
• Jørgen Strand, Kristiansund. Kasserer
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Einar Johnsen, Sunndal. Styremedlem
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Styremedlem
1985
• Einar Johnsen, Sunndal. Formann
• Jørgen Strand, Kristiansund. Kasserer
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1986
• Einar Johnsen, Sunndal. Formann
• Jørgen Strand, Kristiansund. Kasserer
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1987
• Einar Johnsen, Sunndal. Formann
• Jørgen Strand, Kristiansund. Kasserer
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1988
• Einar Johnsen, Sunndal. Formann
• Jørgen Strand, Kristiansund. Kasserer
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1989
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
• Jørgen Strand, Kristiansund. Styremedlem
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Daniel Øvrevik, Frei. Styremedlem
1990
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Formann
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Nestformann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Styremedlem
1991
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Formann
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Nestformann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Styremedlem
1992
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Nestformann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1993
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Nestformann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
1994
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
• Gunvald Bøe. Styremedlem
• Aslaug husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1995
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
• Jakob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Gunvor Aronsen, Frei. Styremedlem
1996
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Daniel Skaret. Styremedlem
1997
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Peggy Kruse, Smøla. Styremedlem
1998
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Peggy Kruse, Smøla. Styremedlem
1999
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Peggy Kruse, Smøla. Styremedlem
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
2000
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Peggy Kruse, Smøla. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
• Per Risholm, Kristiansund. Styremedlem
2001
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
• Per Risholm, Kristiansund. Styremedlem
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
2002
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Nestformann
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
2003
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Jakob A, Dahlen, Averøy. Nestformann
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
2004
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Nestformann
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
2005
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Jakob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
2006
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Formann
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
2007
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Formann
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
2008
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Formann
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
2009
• Rolf Kulbotten, Frei. Formann
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Jacob Arne Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem

2010
• Rolf Kulbotten, Frei. Formann
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
2011
• Rolf Kulbotten, Frei. Formann
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
2012
• Rolf Kulbotten, Frei. Formann
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
2013
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Leder
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Sverre Jansen, Kristiansund. Styremedlem
2014
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Styremedlem

2015
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Astrid Mollan, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
2016
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Astrid Mollan, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
2017
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Astrid Mollan, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
2018
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Borghild Moe, Kristiansund. Styremedlem
2019
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Borghild Moe, Kristiansund. Styremedlem
• Ove Bjerkan, Kristiansund. Styremedlem

Referat fra Ove Bjerkans «Gomalandets historie»

Referat fra Ove Bjerkans «Gomalandets historie»

Ove Bjerkan samla fullt hus i historielaget på mandag.

Gomalandets historie var tittelen på Ove Bjerkan sitt foredrag på det åpne møtet i Nordmøre Historielag mandag 13. mai. Det var mange gomalendinger å se, men emnet interesserte også folk fra andre bydeler. Ove Bjerkan er smølværing, oppvokst i Dale krets ved Nordlandet gravsted og er nå styremedlem i Nordmøre historielag. Han flytta til Meløya rundt 1984 og har i tida etter samla på lokalhistorisk stoff fra Gomalandet og sitter i dag på rundt 330 dokument fra bydelen.

Ove Bjerkan tok den store forsamlinga med fra steinaldertida og viste kart over hvordan byen og de ulike deler endra seg etter at isen forsvant og opp til 1600 tallet. Namnet Gomalandet finner han første gang på et kart fra 1856 og viste til at namnet Kirkelandet fram til da dekka både Kirkelandet og Gomalandet!
Han ga flere eksempler på namneforklaring av Gomalandet eller Komadlandet som det også blei skrevet på 1800 – tallet og øyene Meløya og Skorpa.

Boplass på Skorpa-4000 år gammel

Arkeologiske undersøkinger i samband med det planlagte utbyggingsområdet på Skorpa, viste at det midt på Skorpa blei funnet rester etter boplasser for 4000 år sida.
Men etter dette har en ikke registrert bosetting på Gomalandet før 1663, da Olle Dunkersund blei registrert i Dunkersundet. I 1701 antar en at det bare var 2 bebodde plasser på Gomalandet – Plassastua ved sundbåttillegget og Dunkersund ved småbåthamna.

Var Dunkarsundet en spansk frihavn. Fra artikkel Nordmøre museeum

I 1801 var det bare 36 personer som var registrert på Gomalandet, Dunkersundet, Meløya og Skorpa. I 1900 var det 800 – 900 personer på samme område, så fram til slutten av 1800 -tallet bodde det lite folk på Gomalandet.

I siste del av foredraget tok Bjerkan for seg utviklinga i næringslivet på Gomalandet – jordbruket, fiskeindustrien (klippfisk, hermetikk, fryseri), tranbedrifter, maskinverksteder, båtbyggeri, Goma fabrikker m.m. I tillegg viste han utviklinga av broene – både mellom de mindre øyene og over Nordsundet, fra skumle hengebroer til den nye betongbroa mellom Bentnesset og Meløya.

Applausen etter foredraget viste at folk var godt fornøyd!
Lederen i historielaget – Sverre Jansen, kunne overrekke Bjerkan en blomsterbukett og historielagets gule sydvest som takk!

Det var tid til pause med kaffe og kaker, og folk fikk tid til å prate med hverandre. Etter pausa fikk Bjerkan flere spørsmål, bl. a. om namnet Goma hadde overtatt etter Gomalandet. Både Bjerkan og andre holdt på at det korrekte var Gomalandet og at begrepet Goma – for gomalendingene – betød sentrum på Gomalandet (der butikkene lå).

Sverre Jansen orienterte om historielagets sommermøter i juli og at første åpne møte i haust ville bli 16. september med Ole Kristian Gundersen. Etter trekning som siste del av møtet, kunne Jansen avslutte vårens siste åpne møte i Nordmøre Historielag.

Tor Larsen
sekretær

august 2019
M T O T F L S
« jul    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Sommerprogram 2019, nr 2

Sommerprogram 2019, nr 2

Fotograf Karin Lyngeng

DALEN GÅRD
Johan B. Siira fortalte historien om Dalen gård (Glærumgården) i Knudzondalen i Kristiansund. Gården var opprinnelig et løkkebruk for  skotten Walter Miln på slutten av 1700 tallet. Rune Kristiansen startet for få år siden en venneforening for å bevare og restaurere gårdsanlegget. Her er Johan B. Siira aktivt med i det praktiske arbeidet.

 

Facebook. Dalen gård venneforening

Se Årbok for Nordmøre Historielag 2018. Kjell Dønheim «Dalen gård – et historisk tilbakeblikk». Årsskrift for Nordmøre Historielag 1959.

Pris til lokalhistorisk interessert ungdom

Pris til lokalhistorisk interessert ungdom

Foto Eilif Odde TK. Inga Helen Brandvik Mork (til venstre) og Ida Sophie Strømsvåg fikk sin påskjønnelse fra Nordmøre Historielags Sverre Jansen (bak til venstre) og Tor Larsen (til høyre) tirsdag. I midten Morten Lystad, avdelingsleder ved Atlanten videregående skole. Også Ola Fugelsnes får påskjønnelse for sin besvarelse.

 

Nordmøre historielag har inngått avtale med Atlanten videregående skole for å fremme lokalhistorisk interesse blant ungdom. Leder Sverre Jansen er opptatt av at en må se på historien for å styre fremtiden.

Historielaget delte 18.juni.2019  ut 3 premier på 2000 kr for gode semesteroppgaver om krigen til avgangselever. Pengene kommer fra John H. Leithes Minnefond som administreres av historielaget.

Inga Helen Mork Brandvik har skrevet om 2. verdenskrig og påvirkningen den hadde på befolkningen på Averøy. Ida Sophie Strømsvåg hadde funnet opplysninger om D/S «Waanja»s siste reise, hvor hennes bestefar Emil Strømsvåg var om bord. Ola Fugelsnes hadde tatt for seg bombingen av Kristiansund og hvordan befolkningen opptrådte.

En av oppgavene kommer i Nordmøre historielags Årbok for 2020.

 

 

Styrene i Nordmøre historielag 1920 – 2020

Styrene i Nordmøre historielag 1920 – 2020

 

 

STYRENE I NORDMØRE HISTORIELAG 1920 – 2020

I en årrekke bestod ledelsen i Nordmøre Historielag av et styre bestående av representanter fra kommunene på Nordmøre, og et arbeidsutvalg som var det vi forbinder med dagens styre. Arbeidsutvalget bestod av tre personer og tok seg av den daglige driften av laget. Det første arbeidsutvalget av 1920 fikk som oppgave å sette lagsarbeidet i gang. I det etterfølgende er det arbeidsutvalgene og de senere års styrer som nevnes.
I 1947 ble vedtektene for laget revidert. Etter paragraf 4 skulle historielaget nå ha et styre på 5 medlemmer der minst 2 kommer fra bygdene. Johan Siira 2019

1920
• Anders Todal, Todalen. Formann
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Varaformann og kasserer
• Hans Svean, Surnadal. Skrivar (sekretær)
1921
• Anders Todal, Todalen. Formann
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Varaformann og kasserer
• Hans Svean, Surnadal. Skrivar (sekretær)
1922
• Anders Todal, Todalen. Formann (Han flytter fra Nordmøre og frasier seg gjenvalg)
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Varaformann og kasserer
• Hans Svean, Surnadal. Skrivar (sekretær)
1923
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1924
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1925
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1926
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1927
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1928
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1929
• Nils Megaard, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1930
• Nils Megaard, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1931
• Nils Megaard, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1932
• Nils Megaard, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1933
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Hans Svean, Surnadal. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1934
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer

1935
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1936
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1937
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1938
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1939
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1940
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1941
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum,Kristiansund. Kasserer
1942
• Olaf Yderstad, Kristiansund. Formann
• Nils Megård, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer

1943
• Ivar Tollan, Tingvoll. Formann
• Olav Sundet, Aure. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1944
• Ivar Tollan, Tingvoll. Formann
• Olav Sundet, Aure. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1945
• Ivar Tollan , Tingvoll. Formann
• Worm Eide, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum,Kristiansund. Kasserer
1946
• Ivar Tollan, Tingvoll. Formann
• Worm Eide, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
1947 Overgang til rene styrer. Arbeidsutvalgene nedlegges.
• Ivar Tollan, Tingvoll. Formann
• Peder Kanestrøm, Kanestraum. Styremedlem
• Anders Skrondal, Øksendal. Styremedlem
• Worm Eide, Kristiansund. Styremedlem
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Styremedlem
1948
• Ivar Tollan, Tingvoll. Formann
• Worm Eide, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Peder Kanestrøm, Straumsnes. Sekretær
• Anders Skrondal, Øksendal. Styremedlem
1949
• Peder Todal, Kristiansund. Formann
• Peder Kanestrøm, Straumsnes. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Knut Vik, Aure. Styremedlem
1950
• Peder Todal, Kristiansund. Formann
• Peder Kanestrøm, Straumsnes. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Knut Vik, Aure. Styremedlem
1951
• Peder Todal, Kristiansund. Formann
• Peder Kanestrøm, Straumsnes. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Knut Vik, Aure. Styremedlem
1952
• Peder Todal, Kristiansund. Formann
• Peder Kanestrøm, Straumsnes. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Knut Vik, Aure. Styremedlem
1953
• Peder Todal, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Knut Vik, Aure. Styremedlem
1954
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1955
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem

1956
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1957
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1958
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1959
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1960
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1961
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1962
• Kristian M. Williamsen, Frei. Formann
• Egil Husby, Kristiansund. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1963
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1964
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1965
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Martinus F. Glærum, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1966
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Sigurd Williamsen, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1967
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kristian M. Williamsen, Frei. Varaformann
• Sigurd Williamsen, Kristiansund. Kasserer
• Anders Skrondal, Øksendal. Sekretær
• Kr. H. Strand, Kvernes. Styremedlem
1968
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kr. H. Strand, Kvernes. Varaformann
• Sigurd Williamsen, Kristiansund. Kasserer
• Lars Halle Baugen, Todalen. Sekretær
• John Rimstad, Tingvoll. Styremedlem
1969
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Kr. H. Strand, Kvernes. Varaformann
• Sigurd Williamsen, Kristiansund. Kasserer
• Lars Halle Baugen, Todalen. Sekretær
• John Rimstad, Tingvoll. Styremedlem
1970
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• Bjarne Engvik, Bruhagen. Styremedlem
1971
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• Bjarne Engvik, Bruhagen. Styremedlem
1972
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• Bjarne Engvik, Bruhagen. Styremedlem
1973
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• Bjarne Engvik, Bruhagen. Styremedlem
1974
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• John Erstad, Øksendal. Styremedlem
1975
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• John Rimstad, Tingvoll. Sekretær
• John Erstad, Øksendal. Styremedlem
1976
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• Per Todal, Aure. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• Gustav Holmen, Tingvoll. Sekretær
• John Erstad, Øksendal. Styremedlem
1977
• Egil Husby, Kristiansund. Formann
• John Erstad, Øksendal. Varaformann
• Johs. Betten, Kristiansund. Kasserer
• Einar Lystad, Kristiansund. Sekretær
• Gustav Holmen, Tingvoll. Styremedlem
1978
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• John Erstad, Øksendal. Sekretær
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Styremedlem
1979
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• Brynhild Lie, Smøla. Sekretær
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Styremedlem
1980
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• Brynhild Lie, Smøla. Sekretær
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Styremedlem
1981
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• Brynhild Lie, Smøla. Sekretær
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Styremedlem

1982
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• Brynhild Lie, Smøla. Sekretær
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Styremedlem
1983
• Einar Lystad, Kristiansund. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Nestleder
• Jan Sky, Kristiansund. Kasserer
• Einar Johnsen, Sunndalsøra. Sekretær
• Kristen Fugelsnes, Halsa. Styremedlem
1984
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Formann
• Jørgen Strand, Kristiansund. Kasserer
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Einar Johnsen, Sunndal. Styremedlem
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Styremedlem
1985
• Einar Johnsen, Sunndal. Formann
• Jørgen Strand, Kristiansund. Kasserer
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1986
• Einar Johnsen, Sunndal. Formann
• Jørgen Strand, Kristiansund. Kasserer
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1987
• Einar Johnsen, Sunndal. Formann
• Jørgen Strand, Kristiansund. Kasserer
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1988
• Einar Johnsen, Sunndal. Formann
• Jørgen Strand, Kristiansund. Kasserer
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1989
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Formann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
• Jørgen Strand, Kristiansund. Styremedlem
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Daniel Øvrevik, Frei. Styremedlem
1990
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Formann
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Nestformann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Styremedlem
1991
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Formann
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Nestformann
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Styremedlem
1992
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Nestformann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Kristen Fugelsnes, Tingvoll. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1993
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Daniel Øvrevik, Ålvundfjord. Nestformann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Styremedlem
• Aslaug Husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
1994
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
• Gunvald Bøe. Styremedlem
• Aslaug husby Lund, Kristiansund. Styremedlem
1995
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
• Jakob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Gunvor Aronsen, Frei. Styremedlem
1996
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Daniel Skaret. Styremedlem
1997
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Peggy Kruse, Smøla. Styremedlem
1998
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Peggy Kruse, Smøla. Styremedlem
1999
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Bjørn Ove Angvik, Kristiansund. Nestformann
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Peggy Kruse, Smøla. Styremedlem
• Sverre Jørgenvåg, Tustna. Styremedlem
2000
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Peggy Kruse, Smøla. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
• Per Risholm, Kristiansund. Styremedlem
2001
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
• Per Risholm, Kristiansund. Styremedlem
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
2002
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Nestformann
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
2003
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Jakob A, Dahlen, Averøy. Nestformann
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
2004
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Jacob A. Dahlen, Averøy. Nestformann
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
2005
• Jan H. Leithe, Kristiansund. Formann
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Jakob A. Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
2006
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Formann
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
2007
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Formann
• Gudmund Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
2008
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Formann
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Oddhild Garli, Frei. Styremedlem
2009
• Rolf Kulbotten, Frei. Formann
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Jacob Arne Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem

2010
• Rolf Kulbotten, Frei. Formann
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
2011
• Rolf Kulbotten, Frei. Formann
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
2012
• Rolf Kulbotten, Frei. Formann
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestformann
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
2013
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Leder
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Sverre Jansen, Kristiansund. Styremedlem
2014
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Jakob Arne Dahlen, Averøy. Styremedlem

2015
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Astrid Mollan, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
2016
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Astrid Mollan, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
2017
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Astrid Mollan, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Styremedlem
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
2018
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Kai Grimstad, Kristiansund. Styremedlem
• Borghild Moe, Kristiansund. Styremedlem
2019
• Sverre Jansen, Kristiansund. Leder
• Gudmund Joar Bratrud, Kristiansund. Nestleder
• Tor Larsen, Kristiansund. Sekretær
• Borghild Moe, Kristiansund. Styremedlem
• Ove Bjerkan, Kristiansund. Styremedlem

Referat fra Ove Bjerkans «Gomalandets historie»

Referat fra Ove Bjerkans «Gomalandets historie»

Ove Bjerkan samla fullt hus i historielaget på mandag.

Gomalandets historie var tittelen på Ove Bjerkan sitt foredrag på det åpne møtet i Nordmøre Historielag mandag 13. mai. Det var mange gomalendinger å se, men emnet interesserte også folk fra andre bydeler. Ove Bjerkan er smølværing, oppvokst i Dale krets ved Nordlandet gravsted og er nå styremedlem i Nordmøre historielag. Han flytta til Meløya rundt 1984 og har i tida etter samla på lokalhistorisk stoff fra Gomalandet og sitter i dag på rundt 330 dokument fra bydelen.

Ove Bjerkan tok den store forsamlinga med fra steinaldertida og viste kart over hvordan byen og de ulike deler endra seg etter at isen forsvant og opp til 1600 tallet. Namnet Gomalandet finner han første gang på et kart fra 1856 og viste til at namnet Kirkelandet fram til da dekka både Kirkelandet og Gomalandet!
Han ga flere eksempler på namneforklaring av Gomalandet eller Komadlandet som det også blei skrevet på 1800 – tallet og øyene Meløya og Skorpa.

Boplass på Skorpa-4000 år gammel

Arkeologiske undersøkinger i samband med det planlagte utbyggingsområdet på Skorpa, viste at det midt på Skorpa blei funnet rester etter boplasser for 4000 år sida.
Men etter dette har en ikke registrert bosetting på Gomalandet før 1663, da Olle Dunkersund blei registrert i Dunkersundet. I 1701 antar en at det bare var 2 bebodde plasser på Gomalandet – Plassastua ved sundbåttillegget og Dunkersund ved småbåthamna.

Var Dunkarsundet en spansk frihavn. Fra artikkel Nordmøre museeum

I 1801 var det bare 36 personer som var registrert på Gomalandet, Dunkersundet, Meløya og Skorpa. I 1900 var det 800 – 900 personer på samme område, så fram til slutten av 1800 -tallet bodde det lite folk på Gomalandet.

I siste del av foredraget tok Bjerkan for seg utviklinga i næringslivet på Gomalandet – jordbruket, fiskeindustrien (klippfisk, hermetikk, fryseri), tranbedrifter, maskinverksteder, båtbyggeri, Goma fabrikker m.m. I tillegg viste han utviklinga av broene – både mellom de mindre øyene og over Nordsundet, fra skumle hengebroer til den nye betongbroa mellom Bentnesset og Meløya.

Applausen etter foredraget viste at folk var godt fornøyd!
Lederen i historielaget – Sverre Jansen, kunne overrekke Bjerkan en blomsterbukett og historielagets gule sydvest som takk!

Det var tid til pause med kaffe og kaker, og folk fikk tid til å prate med hverandre. Etter pausa fikk Bjerkan flere spørsmål, bl. a. om namnet Goma hadde overtatt etter Gomalandet. Både Bjerkan og andre holdt på at det korrekte var Gomalandet og at begrepet Goma – for gomalendingene – betød sentrum på Gomalandet (der butikkene lå).

Sverre Jansen orienterte om historielagets sommermøter i juli og at første åpne møte i haust ville bli 16. september med Ole Kristian Gundersen. Etter trekning som siste del av møtet, kunne Jansen avslutte vårens siste åpne møte i Nordmøre Historielag.

Tor Larsen
sekretær

august 2019
M T O T F L S
« jul    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031