Våre møter er åpne for alle. Her vil vi legge alle innkallinger til møter, referater, nye årbøker og annet historisk stoff.

Avlyste møter.

 

Vi beklager å måtte utsette våre to neste møter i Nordmøre Historielag.

Det gjelder møtet med John Harry Kvalshaug og møtet med Bjørn Ølandet.

Skulle det bli flere utsettelser, vil vi gi beskjed.

 

Dette er John Harry Kvalshaug som skulle vært med oss på møte førstkommende mandag, og fortalt om «Irma» forliset og om arbeidet med minnesmerket på Averøy. Men han kommer igjen ved en senere anledning.

 

Det er to gode nyheter som følger med denne utsettelsen.

  1. Petter Ingeberg kom med den gode beskjeden at Milorgarkivet blir gitt til Historielaget. Berit Enge er blant giverne. Det setter vi stor pris på og vi ser fram til å begynne studier i dette arkivet. Det passer godt inn i vårt krigsarkiv  som er mye etterspurt.
  2. Vi har fått beskjed fra kommunen om å flytte arkivet ut fra det tidligere bibliotekets kjeller. Men de har samtidig skaffet oss gode og bedre lokaler i kjelleren under der det tidligere var posthus på Kongens plass. Nå setter vi opp hyller og ordner til slik at arkivene våre får gode kår.

Dette er to gladnyheter som vi nå bringer videre til alle som er interessert i historie og Nordmøre Historielag.

Årboken for 2021 er også snart ferdig og vi regner med at den kommer ut før sommeren. Meld deg som medlem og du får årboken tilsendt.

 

Styret i arbeid. Ove Bjerkan med briller på håret, Rigmor Lied, Tor Larsen, Johan Siira, Sverre Jansen, Bjørn Elgsaas og Borghild Moe. Petter Ingeberg tok bilde.

 

Vi minner dere om at dere finner oss på være hjemmesider: nordmorehistorielag.no og på vår epostadresse post@nordmorehistorielag.no. Eller du er velkommen til å møte oss på facebookgruppe: Nordmøre Historielag.

 

Vennligst for styret

Sverre R. Jansen

Nordmøre Historielag

 

 

 

Venner av Nordmøre Historielag. Godt nyttår.

Mandag den 11. januar var det meningen at vi skulle ha et møte hvor Petter Ingeberg fortalte om en av de sentrale kvinnene under siste verdenskrig i Kristiansund. Det er Sofie Løkvik som han forteller om. Det var ikke så mange kvinner som offentlig sto fram, men her er en av dem.

Men dessverre, på grunn av Koronasituasjonen, velger vi å utsette møtet til senere.

Petter Ingeberg

På de møtene vi har hatt i høst har vi vært nøye på smittevern. Det vil vi fortsatt være og vi forstår at noen er skeptisk til å gå ut. Men vi håper smittesituasjonen i byen og på Nordmøre er noe annerledes når vi den 25. januar innbyr til møte med Per Helge Pedersen og hans fortellinger om oppvekst i Kristiansund.

Per Helge Pedersen

Nordmøre Historielag er avhengig av midler for å drive en aktiv virksomhet, derfor utfordrer vi dere til å gi historielaget en gave, en jubileumsgave, en nyttårsgave, denne gangen.

Vårt Vippsnummer er 625510 og vårt kontonummer er 3930 52 73302. Takk for at du er med å støtte Nordmøre Historielag.

Dersom du ikke mer medlem kan du melde deg inn via vår hjemmeside: nordmorehistorielag.no eller via vår epost: post@nordmorehistorlag.no

For styret

Sverre R. Jansen

leder

 

 

 

 

40 år med frivillig fartøyvern. Fortellinger om Mellemværftet.

Mellemverftet og fartøyvern i Nordmøre Historielag.

 

Mandag 9. november holdt vi åpent møte om Mellemverftet og fartøyvern og leder i Nordmøre Historielag, Sverre Jansen, kunne ønske velkommen til et bra besøkt «Klubba».  Kveldens foredragsholder – Tom Kaasen – holdt en flott historisk gjennomgang av det som har skjedd i området sida 1858.

 

Fra venstre sekretær Tor Larsen og til høyre kveldens foredragsholder Tor Kaasen.

 

Den eldste historia måtte han lese seg opp på, fortalte han møtelyden. Han flytta til byen i 1986, og sida har Mellemverftet vært hans tilholdssted. Masse informasjon om eldre dager ved verftet hadde han fått gjennom samtaler med de «gamle» gutta som fortsatt samla seg der nede, og dreiv på med vedlikehold av sine gamle trebåter.

 

Tom Kaasen fortalte på en lettfattelig måte, og sammen med gamle og nyere bilder, fikk tilhørerne ei veldig grei historisk innføring. Namnet Mellemverftet var aldri et offisielt namn på verkstedet/slippen, som skipsbyggemester Peder Holm starta i 1858.  Holm er sammen mann som også har gitt namn til «Holmafjæra».

Det har for det meste vært et reparasjonsverft, men det er også bygd en del mindre «slofartsskuter» og fiskebåter der. Det har vært mange eiere, og siste eier var Arne Holden. Namnet på Mellemverftet var da AS Vaagens Bruk.  Etter at han døde i 1968, var det slutt på ordinær drift.  Kristiansund mekaniske verksted med Mollanfamilien, kjøpte verftet, men det var lite arbeid på denne sida av Vågen. Ole Mollan sr. var imidlertid en av de som var med i arbeidet for å bevare verftet som et fartøyvernverft.  Året 1979 til sommeren 1981 skjedde det mye rundt verftet. Etter et besøk med foredrag av Svein Molaug, direktøren for Sjøfartsmuseet i Oslo, blei foreningen Mellemverftet stifta 16. juni 1981.

Verftet blei kjøpt for 610.000 kr, der kommunen bidro med et rente- og avdragsfritt lån på 400.000 kr.

Rundt 1990 arbeidet riksantikvaren med å etablere noen fartøyvernsentra rundt om i landet og en håpa at Mellemverftet skulle bli et av disse. Men dessverre gikk ikke dette verftets vei. Flere båter fikk imidlertid gjort mye arbeid ved verftet, og både DS Thorolf reisendebåten til Devoldkonsernet, og DS Hansteen et kombinert seil- og dampskip, blei renovert der.

 

I 2002 ga foreninga Mellemverftet alle sine verdier til Nordmøre Museum og Mellemverftets Fartøyvernforening blei stifta. De eier ingenting, men fikk tilgang til verksted og disponerer sjøområdet.  Foreninga har lagt ned mye arbeide – kaier er reparerte, slippene er gradvis blitt bedre, en har drenert området og sikra det bedre. 20 medlemmer har vært aktive i dugnadsarbeidet de seinere år.

Tom Kaasen avslutta med ei oppfordring til Nordmøre Museum om at de burde komme med en visjon om Mellomverftets framtid. Han hadde håp om at den nye avdelingslederen som skulle tilsettes, kunne lede et slikt arbeide.

 

Vararepresentantene i styret – Petter Ingeberg t. v. og Bjørn Elgsaas t. h. slapper av før møtet.

 

Det var tydelig at forsamlinga satte pris på den gode gjennomgangen av Mellemverftet og han mottok klippfisk og foreningas gule sydvest av historielagets leder.

 

Etter pausa fikk han flere spørsmål som han besvarte. Sverre Jansen takka alle for frammøtet og dersom det ikke blei strengere koronaregler, ville historielaget ha et siste møte for året, mandag 14. desember. Da vil Kristian Fostervold fortelle om billedkunstneren Daniel Hagerup fra Smøla.

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

Menn med utferdstrang. Sjøen som reisevei.

Sissel Engvig om «Menn med utferdstrang» i historielaget. 

 

Mange hadde møtt fram i «Klubba» til Nordmøre Historielags åpne møte mandag 19. oktober, for å høre Sissel Engvig fortelle om menn med utferdstrang.

Leder Sverre Jansen ønska både foredragsholder og tilhørere velkommen til et møte der han så fram til mange gamle bilder, siden foredragsholderen var dattera til en fotograf!

 

Foredragsholder Sissel Engvig.

 

Sissel Engvig fortalte at hun ville fortelle om to svært ulike reiser og opplevelser, som hennes farfar og hennes far hadde foretatt. Hun starta med «Det var en gang…» for hun syntes reisene, som hennes farfar og far foretok henholdsvis rundt 1900 og rundt 1935, var som eventyr å regne.

 

Først ga hun oss et innblikk i familien fra før århundreskiftet ledsaget med bilder tilbake til 1875! Det er ikke hver dag vi opplever så gamle lokale bilder. Hennes oldefar Johan Konrad Engvig tok borgerbrev som fotograf i 1875 og han starta også byens første kino i 1908 – Torggatens Kinomategraf- i samme hus som butikken – Torggata 2. I dag er det fjerde generasjon som driver forretninga, men femte generasjon er kommet med i drifta.

 

Den økonomiske situasjonen rundt århundreskiftet var god og hennes farfar, Johan Osvald Engvig, begynte i læra og fikk hjelp til ei såkalt «dannelsesreise» til land i Europa, kombinert med å arbeide hos store fotografer spesielt i Tyskland. Vi fikk være med på denne turen som blei avslutta med 2 år hos et anerkjent fotofirma i Tyskland. Bare kort tid etter heimkomsten, fikk han tilbud om å dra til Ceylon og hovedstaden Colombo og arbeide i et stort og anerkjent fotoatelier der. Det var ei reise med et stort dampskip fra Tyskland som tok flere uker. Ceylon var et eksotisk land og vi fikk se mange bilder fra derfra. Engvig var en glimrende turner og opplevde å bli Ceylonmester under oppholdet.

 

Tilbake i Kristiansund viste Sissel Engvig oss foto fra byen før første verdenskrig. Den økonomiske situasjonen både for folk flest og for fotografene i Kr. Sund, endra seg sterkt på 1920- og 1930-tallet. Hennes farfar døde i 1930 og i forretninga var det nå bare arbeid til hennes onkel Rolf. Hennes far Jan A. måtte reise ut for å finne seg arbeide, og ved hjelp av farmora klarte han å skaffe seg nok penger til å reise med Syd-Amerikaskipet SS Salta til Argentina. Der skulle han oppsøke onkelen Odd Engvig, som hadde reist tidligere og etablert sin egen farm. Livet i Argentina var hardt, men han opplevde fine sosiale stunder blant gruppa av nordmenn som bodde i dette området. Faren fikk mulighet til å kjøpe egen farm, men ville først ta en tur heim til Kristiansund.  Sissel Engvig kunne fortelle om en heimtur utenom det vanlige, for faren hadde lite penger og måtte finne båter han kunne arbeide på for å komme seg tilbake til Norge.

Vel heime omkommer broren Rolf, og Jan A. Engvig må overta forretninga og eventyret i Argentina er over.

Med dette avslutter Sissel Engvig sine spennende fortellinger og hun forteller at hennes sønn Sergei hadde sittet og tatt opp foredraget på film.

Hun fikk sin velfortjente applaus og fra lederen Sverre Jansen fikk hun blomster og historielagets gule sydvest.

Etter pause med kaffe og kaker, fikk Engvig spørsmål og kommentarer.

Lederen takka  for frammøtet – og ønska alle tilbake til neste møte mandag 9. november, da Tom Kaasen vil ta for seg Mellemverftet og fartøyvern.

 

To faste møtedeltakere som fikk sitte nær hverandre: Bjørn Jakobsen og Magnhild Stokke Jakobsen.

 

 

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

Klippfisk og Kristiansund

Spennende foredrag av Karsten Alnæs.

 

Nær 50 personer (fullt hus i disse koronadager) var møtt fram på Nordmøre Historielags åpne møte i «Klubba», der forfatteren Karsten Alnæs var foredragsholder. Temaet var spennende: klippfisknæringas gullalder og krisa som fulgte på 1880-tallet. Karsten Alnæs har røtter fra byen og er en kjent historieforfatter. De som var tilstede på hans foredrag mandag 5. oktober, fikk høre en meget kunnskapsrik historiker, men også en glimrende muntlig formidler.

 

Foredragsholder Karsten Alnæs

 

Alnæs tok først forsamlinga med på en gjennomgang av tida mellom 1850 – 1870, som var ei gunstig tid både for Kristiansund og Norge.  Byen blei i perioden en av Norges største sjøfartsbyer og hadde dyktige redere, gode skippere og et stort antall gode, vanlige sjøfolk. Innsatsen fra sjøfolka var uvurderlig for rederne, som i mange tilfeller også var blant de største klippfiskeksportørene. Byens fire verft bygde de fleste skip, stort sett seilskip. Klippfiskproduksjonen og eksporten var aukende – og opp til 67 % av klippfisken som blei eksportert fra Kristiansund, blei utskipa av byens flåte. Behovet for arbeidskraft var nærmest umettelig, og folketallet steig fra 5.700 innbyggere rundt 1870 til 7.600 rundt 1880.

Det var en svært stor klasseforskjell i byen – utrolig rik kjøpmannsklasse og utrolig fattig arbeiderklasse, som utgjorde først og fremst sjøfolka og berg- og bryggearbeiderne.  I tillegg til dårlig lønn, elendige bo- og arbeidsforhold, var det også stor dødelighet blant arbeiderklassen. Det var denne store nøden blant arbeidsfolk både langs kysten og i innlandet, som resulterte i den store utvandringa til Amerika.

 

Mens mange byer opplevde den internasjonale nedgangen på slutten av 1870-åra, opplevde ikke Kristiansund den særlig sterkt. Dette takket være klippfiskeksporten som holdt seg på et høgt nivå, ei stor og god flåte med store og små seilskuter og silda som igjen kom tilbake til nordmørskysten. Kristiansund var enkelte år Norges tredje største eksportby – og to av de ledende klippfiskfirmaene, Nicolay H. Knudtzon (III) og Christian Johnsen, var drivende dyktige og dro de andre med seg.

 

Rundt 1884 slo krisa innover Kristiansund. Klippfisknæringa opplevde konkurransen fra Frankrike, Europas mektigste fiskerinasjon, som dumpa prisene på blant annet klippfisk, og dermed mista byen store eksportmarked. Dette ramma heile lokalsamfunnet – også bankene. Det var vel bare Nicolay H. Knudtzon som klarte seg – mange av de gamle firmaene kom aldri tilbake.  «Kristiansund lå nede med brukket rygg», meinte Alnæs.

Han avslutta sitt interessante foredrag med et kulturinnslag. Uten teksthjelp sang han en portugisisk klippfisksang på flere vers – på portugisisk – der de to første linjene på norsk lød: «La meg lukte på bacalaoen din, slipp meg inn på kjøkkenet ditt!»

 

Han mottok stor applaus fra forsamlinga og takk fra lederen i historielaget – som kunne overrekke klippfisk fra Knut Garshol, blomster og historielagets gule sydvest.

 

Også folk fra landkommunene var interessert i Alnæs historiekunnskaper. Fra v. Ole Øverland, Gjemnes, Einar Lund, Tingvoll og Nils M. Sæther, Gjemnes.

 

Etter foredraget var det kaffe og kaker, spørsmål og kommentarer til foredraget. Leder Sverre Jansen kunne til slutt takke for det gode oppmøtet og ønska alle velkommen tilbake i «Klubba» 18. oktober, da Sissel Engvig vil kåsere om «Menn med utferdstrang».

 

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

 

 

Kristiansunds eidsvollsmenn i 1814.

Nordmøre Historielag åpna møtesesongen med Odd Williamsen og eidsvollsmennene fra 1814.

 

Nordmøre Historielag åpna haustsesongen mandag 7. september i nytt og større lokale – «Klubba» i Caroline kinosenter. Her kan en inkludere de som er avhengig av rullestol eller er dårlig til beins. Gledelig var det å se at det kom 2 med rullestoler på det første møtet!

 

Lederen, Sverre Jansen, kunne ønske i underkant av 40 personer velkommen. Kveldens foredragsholder, Odd Williamsen, var en kjent kar for medlemmene i historielaget fra flere tidligere foredrag. Denne gang var det to av eidsvollsmennene, begge født i Kristiansund, som Williamsen presenterte – Wilhelm Frimann Koren Christie og John Moses. Men det var bare Moses som representerte vår by, mens Christie representerte Bergen.

Williamsen har skrevet både bøker og artikler om de fire eidsvollsmennene fra Nordmøre, blant annet i årbøker for Nordmøre Historielag, og har en lett og underholdende måte å presentere stoffet på.

Odd W. Williamsen

Christie er jo kjendisen av disse to, stortingspresidenten vi gjerne trykker til våre bryst, sjøl om han pakka og dro fra byen som 14 åring, og etterpå så vi lite til han. Moses var, i forhold til Christie, en «særling», riktignok flink til å snakke, men under forsamlingene på Eidsvoll sa han visstnok ikke et ord! Christie var den liberale, Moses den sterkt konservative og en av de få unionstilhengerne på Eidsvoll. I ettertid har Moses fått et dårlig ord på seg her i byen, og det har vært mye strid om bekransing av hans minnesmerke fra 1914.

Mens Christie var blant de første som ønska å innføre et folkestyre i Norge, var Moses tilhenger til en sterk stat og uten noen konge!  Samtidig karakteriserte Williamsen John Moses som en genial forretningsmann.

Williamsen avslutta med to fornøyelige «fantasimonologer» han hadde skrevet om John Moses.

 

Etter pause, der folk fikk kaffe og et kakestykke etter skikkelig koronaopplegg, fikk folk stille spørsmål og kommentere ting Williamsen tok opp. Det var det flere som benytta seg av. Etter trekning av eldre årbøker, der det var artikler om eidsvollsmennene, kunne Sverre Jansen takke Williamsen med blomster og lagets flotte sydvest, som kan passe nå om dagen.

 

Han informerte om byvandring på Innlandet søndag 20. september med Asbjørn Jordahl og neste møte i Klubba 5. oktober med Karsten Alnæs og takka for godt oppmøte.

Styret på åpner møter høsten 2020.

 

Jan Luis Myklebust var på flere av Nordmøre Historielags møter.

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

Kuliprisen og årsmøte 2020.

Helge Hegerberg  tildelt Kuliprisen på Nordmøre Historielags årsmøte.

 

Mange måneder forsinka, kunne Nordmøre Historielag avholde sitt årsmøte lørdag 22. august i Håndverkeren. Leder Sverre Jansen ønska 26 medlemmer velkommen. Møtets eldste deltaker – evigunge Hedvig Wist på 94 år, tidligere medredaktør av årboka og mangeårig bidragsyter med artikler i samme bok, fikk gode ord og blomster av lederen.  Hun hadde også skrevet prolog til jubileumsmarkeringa – som dessverre koronaen satte en stopper for. Men leder Sverre Jansen lovte at laget skulle komme sterkt tilbake med jubileumsfest og andre arrangement neste år.

Avviklinga av årsmøtet gikk rimelig greit unna. Årsmeldinga viste stor aktivitet, rekneskapet viste en positiv tendens og laget har rundt 440 medlemmer. Handlingsplana for neste år var fyldig og forteller at laget vil ha stor aktivitet også dette året. Styret går inn for nye vedtekter og dette forslaget ble lagt fram for årsmøtedeltakerne. Forslaget blei gjennomgått av styremedlem Ove Bjerkan, og saka skal behandles endelig på neste årsmøte. Forslaget vil bli lagt ut på heimesidene, slik at medlemmene kan komme med innspill før neste årsmøte.

 

Nordmøre historielags sekretær Tor Larsen overrekker Kuliprisen og diplom til prisvinner Helge Hegerberg.

 

Valgene gikk greit. Sverre Jansen blei gjenvalgt som leder, Petter Ingeberg blei nytt styremedlem, mens Tor Larsen blei gjenvalgt for 2 nye år. Borghild Moe og Ove Bjerkan har et år igjen av sin periode.  Varamedlemmer til styret blei Bjørn Elgsaas – gjenvalgt, Rigmor Lied – ny og Johan Siira – ny.

Redaksjonskomitéen blei gjenvalgt: Sverre Jansen, Ove Bjerkan, Edvin Bakken, Terje Holm og Tor Larsen.

Arkivarer: Johan Siira, leder – gjenvalgt, Ove Bjerkan – gjenvalgt og Tor Larsen – gjenvalgt.

Revisorene Birger Saltbones og Knut Garshol blei også gjenvalgt.

Valgkomité: Fredrik Aandahl og Inge Martin Måløy – begge nye.

 

Gudmund Bratrud gikk ut av styret etter 19 år som styremedlem og 1 år som varamedlem. En slik lang periode er det få som har hatt, og han fikk en varm takk og blomster fra leder Sverre Jansen.

 

Helge Hegerberg holder takketale etter tildelinga av Kuliprisen 2020. Foto: Terje Holm

 

Etter at sjølve årsmøtet var over og møtedeltakerne hadde fått mat og drikke, kunne lederen kalle fram Helge Hegerberg, som styret har tildelt årets Kulipris. Han redegjorde for bakgrunnen og litt av det mangfold som prisvinneren har – både som forfatter av lokalhistoriske bøker, lokalhistoriske vandringer på Tingvoll og utstilling om oljeaktiviteten i Kristiansund gjennom Kristiansund Fotohistoriske Forening.  Sekretæren overrakte sjølve plaketten og diplomet – nær 5 måneder forsinka!

Helge Hegerberg takka for prisen som han holdt høgt. I sin takketale, tok han utgangspunkt i de bøkene han hadde skrevet – og trakk fram mange interessante episoder og politiske tråder fram mot våre dager.

 

Etter prisutdelinga, takka den gjenvalgte lederen alle som hadde møtt fram og ønska velkommen til det første åpne møte i haust – 7. september, der Odd Williamsen vil kåsere om «eidsvoldmennene fra Kristiansund».

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

 

Daniel Hagerup

Daniel Hagerup

INNBYDELSE TIL MØTE I NORDMØRE HISTORIELAG MANDAG DEN 14. DESEMBER KL. 19.00 I «KLUBBA», CAROLINE KINOSENTER.

 

Kristian Fostervold er oppvokst i Clausenengen, nær Idrettsplassen, Tempohuset og aldershjemmet, men dro fra Kristiansund som 19-åring. Han har nå bodd mange år i Molde. Kristian har også tidligere holdt foredrag i Nordmøre Historielag.

Kristian Fostervold

 

Nå kommer han til NORDMØRE HISTORIELAG og foredrar om Smølakunstneren

DANIEL HAGERUP.

Dessverre er det ikke så mange som kjenner han. Men nå er sjansen der til å bli bedre kjent med en stor nordmørskunstner. Daniel Hagerup døde i 1955. Da var han kjent som treskjærer, møbeldesigner, steinhugger og skulptør. Men han var også billedhugger, og møbelutsmykker. Og han har bidratt med en rekke utsmykkingsoppdrag blant annet i Nordlandet kirke, Brattvær kirke og Sykkylven kirke. De som har vært i Nordlandskirken husker benkene der og utskjæringene rundt altertavlen. Han har også gjort mye arbeid ved Stiftsgården i Trondheim og lagd skulpturer blant annet av Martin Tranmæl og Einar Tambarskjelve med flere.

Daniel Hagerup har gått under radaren for mange av oss. Men denne mandagskvelden skal vi ta det igjen, og fokusere på hans arbeid.


 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi har kaffe, men loddsalget blir erstattet av en gave til historielaget på Vipps eller i kontanter. Men du vil få et lodd når du kommer og har sjansen til å vinne årbøker.

Fint om du møter fram i god tid på grunn av koronatiltak.

Du er innkalt til møte via epost og vi ønsker å ha den rette epostadressen din.

Du kan lese om oss på våre hjemmesider nordmorehistorielag.no eller du finner oss på vår Facebook gruppe: Nordmøre Historielag. Det er over 300 følgere der nå. Husk vi har også et arkiv med mye stoff for den interesserte.

Nordmøre Historielag er interessert i flere medlemmer. Ta kontakt via post@nordmorehistorielag.no

Vårprogrammet er klart og du vil bli orientert om det under møte eller via epost.

Merk at vi har nytt møtested i høst. «Klubba» i Caroline kinosenter. Samme sted også til våren.

Årboken er en flott julegave og selges på ARK og ved våre møter.

 

Velkommen

Sverre R. Jansen

Leder

 

 

40 år med frivillig fartøyvern. Fortellinger om Mellemværftet.

40 år med frivillig fartøyvern. Fortellinger om Mellemværftet.

 

VELKOMMEN TIL MØTE I NORDMØRE HISTORIELAG, MANDAG 9. NOVEMBER KL. 19.00 I «KLUBBA», CAROLINE KINOSENTER.

Tom Kaasen kan du møte på Mellemværftet i Vågen. Han har en stor båt der. Noen ganger finner du han under presenningen som er trukket over båten. Men Tom kan mer enn å flikke på eldre båter. Han kan mye om fartøyvern. Et frivillig arbeid som har pågått i over 40 år. Hvordan en i stort har tatt vare på gamle båter, ikke som investeringsprosjekter, men som frivillig arbeid. Jeg kan litt og du kan litt om noe annet. Til sammen blir det dugnad og kanskje en båt på sjøen.

Tom Kaasen

Mellemværftet har stått sentralt på Nordmøre i dette arbeidet, fordi det var mange frivillige og noen fast ansatte fagfolk. Tom kan også værftets historie og vil fortelle om dette på møtet i Nordmøre Historielag. Kanskje noe om da værftet ble reddet fra rasering med ny innfartsvei, kjøpsprosessen rundt værftet og om dugnad og stevner.

Det blir en flott nordmørskveld med oppdatert gammel historie.


 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi har enkel servering, men loddsalget blir erstattet av en gave til historielaget på Vipps eller i kontanter. Men du vil få et lodd når du kommer og har sjansen til å vinne årbøker.

Fint om du møter fram i god tid på grunn av koronatiltak.

Merk at vi har nytt møtested i høst. «Klubba» i Caroline kinosenter.

 

Du er innkalt til møte via epost og vi ønsker å ha den rette epostadressen din.

Du kan lese om oss på våre hjemmesider www.nordmorehistorielag.no eller du finner oss på vår                          Facebook-gruppe: Nordmøre Historielag. Det er over 300 følgere der nå.

Vi er glade for at medlemstallet øker. Historielaget har snart 500 medlemmer nå, men er usikker på om du er medlem. Meld deg inn. Husk, vi har også et arkiv med mye stoff for den interesserte.

Årboken er til salgs hos ARK og du får kjøpt den på våre møter. En flott gave er det.

Det blir forandringer i programmet. Neste møte i Nordmøre Historielag er mandag 14. desember. Da kommer Kristian Fostervold og forteller om Smølakunstneren Daniel Hagerup.

 

For styret

Sverre R. Jansen

 

 

Menn med utferdstrang. Sjøen som reisevei.

Menn med utferdstrang. Sjøen som reisevei.

 

VELKOMMEN TIL MØTE I NORDMØRE HISTORIELAG, MANDAG 19. OKTOBER KL. 19.OO I «KLUBBA», CAROLINE KINOSENTER.

 

Sissel Engvig står i en tradisjon hvor fotografiet og fotokunst har en sentral plass i livsfortellingen. Men slik har det kanskje blitt for mange av oss med de enkle fotoapparatene som vi nå har på telefonen.

Sissel Engvig

Via fotografiet vil Sissel fortelle historien om sine forfedres utferdstrang med sjøen som reisevei.

Hun vil vise oss bilder fra tiden 1885-1905 og fra tiden 1933 til 1940. Spennende tider for nasjonen vår, men også for hennes forfedre og hun viser oss forfedrenes reise som noe utenom det vanlige.

Vektlagt blir bestefarens dannelsesreise til Hamburg, Berlin og Wien og til Colombo på Sri Lanka der han bestyrte et fotoatelier. Men hun forteller også om farens reise til Argentina i 1933, under krisetider i Norge.

Dette blir en kveld med mange bilder og mye reise, sammen med mennesker som våget spranget ut i verden i en tid hvor det ikke var vanlig.


 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi har enkel servering, men loddsalget blir erstattet av en gave til historielaget på Vipps eller i kontanter. Men du vil få et lodd når du kommer, og har sjansen til å vinne årbøker.

Fint om du møter fram i god tid på grunn av koronatiltak.

Merk at vi har nytt møtested i høst. «Klubba» i Caroline kinosenter.

 

Du er innkalt til møte via epost og vi ønsker å ha den rette epostadressen din.

Du kan lese om oss på våre hjemmesider www.nordmorehistorielag.no eller du finner oss på vår              Facebook-gruppe: Nordmøre Historielag. Det er 280 interesserte der nå.

Vi er glad for at medlemstallet øker, men er usikker på om du er medlem. Meld deg inn. Husk, vi har også et arkiv med mye stoff for den interesserte.

Årboken er til salgs hos ARK og du får kjøpt den på våre møter. En flott gave er det.

Neste møte er med Tom Kaasen. Mandag 9. november. Han foredrar om det frivillige fartøyvernet og om Mellemverftet i Vågen.

 

For styret

Sverre R. Jansen

 

 

mai 2021
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31