Våre møter er åpne for alle. Her vil vi legge alle innkallinger til møter, referater, nye årbøker og annet historisk stoff.

40 år med frivillig fartøyvern. Fortellinger om Mellemværftet.

40 år med frivillig fartøyvern. Fortellinger om Mellemværftet.

 

VELKOMMEN TIL MØTE I NORDMØRE HISTORIELAG, MANDAG 9. NOVEMBER KL. 19.00 I «KLUBBA», CAROLINE KINOSENTER.

Tom Kaasen kan du møte på Mellemværftet i Vågen. Han har en stor båt der. Noen ganger finner du han under presenningen som er trukket over båten. Men Tom kan mer enn å flikke på eldre båter. Han kan mye om fartøyvern. Et frivillig arbeid som har pågått i over 40 år. Hvordan en i stort har tatt vare på gamle båter, ikke som investeringsprosjekter, men som frivillig arbeid. Jeg kan litt og du kan litt om noe annet. Til sammen blir det dugnad og kanskje en båt på sjøen.

Tom Kaasen

Mellemværftet har stått sentralt på Nordmøre i dette arbeidet, fordi det var mange frivillige og noen fast ansatte fagfolk. Tom kan også værftets historie og vil fortelle om dette på møtet i Nordmøre Historielag. Kanskje noe om da værftet ble reddet fra rasering med ny innfartsvei, kjøpsprosessen rundt værftet og om dugnad og stevner.

Det blir en flott nordmørskveld med oppdatert gammel historie.


 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi har enkel servering, men loddsalget blir erstattet av en gave til historielaget på Vipps eller i kontanter. Men du vil få et lodd når du kommer og har sjansen til å vinne årbøker.

Fint om du møter fram i god tid på grunn av koronatiltak.

Merk at vi har nytt møtested i høst. «Klubba» i Caroline kinosenter.

 

Du er innkalt til møte via epost og vi ønsker å ha den rette epostadressen din.

Du kan lese om oss på våre hjemmesider www.nordmorehistorielag.no eller du finner oss på vår                          Facebook-gruppe: Nordmøre Historielag. Det er over 300 følgere der nå.

Vi er glade for at medlemstallet øker. Historielaget har snart 500 medlemmer nå, men er usikker på om du er medlem. Meld deg inn. Husk, vi har også et arkiv med mye stoff for den interesserte.

Årboken er til salgs hos ARK og du får kjøpt den på våre møter. En flott gave er det.

Det blir forandringer i programmet. Neste møte i Nordmøre Historielag er mandag 14. desember. Da kommer Kristian Fostervold og forteller om Smølakunstneren Daniel Hagerup.

 

For styret

Sverre R. Jansen

 

 

Menn med utferdstrang. Sjøen som reisevei.

Menn med utferdstrang. Sjøen som reisevei.

 

VELKOMMEN TIL MØTE I NORDMØRE HISTORIELAG, MANDAG 19. OKTOBER KL. 19.OO I «KLUBBA», CAROLINE KINOSENTER.

 

Sissel Engvig står i en tradisjon hvor fotografiet og fotokunst har en sentral plass i livsfortellingen. Men slik har det kanskje blitt for mange av oss med de enkle fotoapparatene som vi nå har på telefonen.

Sissel Engvig

Via fotografiet vil Sissel fortelle historien om sine forfedres utferdstrang med sjøen som reisevei.

Hun vil vise oss bilder fra tiden 1885-1905 og fra tiden 1933 til 1940. Spennende tider for nasjonen vår, men også for hennes forfedre og hun viser oss forfedrenes reise som noe utenom det vanlige.

Vektlagt blir bestefarens dannelsesreise til Hamburg, Berlin og Wien og til Colombo på Sri Lanka der han bestyrte et fotoatelier. Men hun forteller også om farens reise til Argentina i 1933, under krisetider i Norge.

Dette blir en kveld med mange bilder og mye reise, sammen med mennesker som våget spranget ut i verden i en tid hvor det ikke var vanlig.


 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi har enkel servering, men loddsalget blir erstattet av en gave til historielaget på Vipps eller i kontanter. Men du vil få et lodd når du kommer, og har sjansen til å vinne årbøker.

Fint om du møter fram i god tid på grunn av koronatiltak.

Merk at vi har nytt møtested i høst. «Klubba» i Caroline kinosenter.

 

Du er innkalt til møte via epost og vi ønsker å ha den rette epostadressen din.

Du kan lese om oss på våre hjemmesider www.nordmorehistorielag.no eller du finner oss på vår              Facebook-gruppe: Nordmøre Historielag. Det er 280 interesserte der nå.

Vi er glad for at medlemstallet øker, men er usikker på om du er medlem. Meld deg inn. Husk, vi har også et arkiv med mye stoff for den interesserte.

Årboken er til salgs hos ARK og du får kjøpt den på våre møter. En flott gave er det.

Neste møte er med Tom Kaasen. Mandag 9. november. Han foredrar om det frivillige fartøyvernet og om Mellemverftet i Vågen.

 

For styret

Sverre R. Jansen

 

 

Klippfisk og Kristiansund.

Klippfisk og Kristiansund.

 

VELKOMMEN TIL MØTE I NORDMØRE HISTORIELAG, MANDAG 5. OKTOBER KL. 19.00 I «KLUBBA» I CAROLINE KINOSENTER.

 

Det er en stor glede for Nordmøre Historielag å fortelle at historiker og forfatter Karsten Alnæs kommer til byen og til møte i historielaget.

Vi kjenner Karsten Alnæs som en fremragende historieforteller, og med kunnskap om norsk historie som overgår de fleste.

Tema for møtet er: Klippfisk og Kristiansund. Fra 14 års gullalder til sammenbrudd og storkrise, 1870-1884. Alnæs vil fortelle om bakgrunnen for gullalderen på midten av 1800-tallet, da Kristiansund var Norges tredje største eksporthavn. Men også om nedturen, om konkursraset og trange tider for byen, ikke minst for de små og spesielt sårbare – de fattige.

Karsten Alnæs har skrevet ny bok og det blir anledning til å kjøpe den.

Vi er stolt over å ha fått han til byen og må samtidig beklage at vi er redde for, i disse Koronatider, at lokalet kan bli lite. Møt fram i god tid.


 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi har enkel servering, men loddsalget blir erstattet av en gave til historielaget på Vipps eller i kontanter. Men du vil få et lodd når du kommer og har sjansen til å vinne årbøker.

Du blir innkalt til møte via epost og derfor ønsker vi å ha den rette epostadressen din.

Merk at vi har nytt møtested i høst. Klubba i Caroline kinosenter.

 

Du kan lese om oss på vår hjemmeside: www.nordmorehistorielag.no eller du finner oss på vår                Facebook-gruppe: Nordmøre Historielag. Det er 280 interesserte der nå.

Årboken er til salgs hos ARK og du får kjøpt den på våre møter. En flott gave er det.

Neste møte er med Sissel Engvig. Mandag 19 oktober. Hun forteller, med utgangspunkt i sin slekt, om menn med utferdstrang og sjøen som reisevei.

 

For styret

Sverre R. Jansen

 

 

Nordmøre Historielag innbyr til byvandring på Innlandet

Nordmøre Historielag innbyr til byvandring på Innlandet

Søndag 20. september tar ASBJØRN JORDAHL oss med på en byvandring på Innlandet.

Møt opp ved Innlandet skole like over brua kl. 13.00. Innlandet er en bydel med mye interessant historie.

Asbjørn bor på Innlandet og kan byens historie svært godt. Han har vært ordfører i Kristiansund i en årrekke og statsråd. Mange kjenner han, og han kjenner flere. Nå vil han ta oss med på en vandring fra skolen på Innlandet, den som ligger rett over brua, og en tur ned mot havna, mot Hønebukta, mot stedet der fløttmannen holdt til, mot sundbåttillegget og inn mot Backers anlegg og nåværende leilighetsbygg. Det blir en fin tur i gammel historie, og  for mange også en oppfriskning av gamle minner. Nordmøre Historielag var sammen med Asbjørn en meget vellykket omvisning i Vågen for et år siden. Slik tror vi turen blir også denne gangen. Og så er det sosialt.

 

 

Neste møte i Nordmøre Historielag er mandag 5. oktober i «Klubba» i Caroline kinosenter kl.19.00 med Karsten Alnæs.

Sverre R. Jansen

leder

Asbjørn Jordahl og Sverre Janssen under den populære byvandringa i Vågen.

 

 

Innkalling til årsmøte og utdeling av Kuliprisen.

Innkalling til årsmøte og utdeling av Kuliprisen.

LØRDAG DEN 22. AUGUST 2020 I HÅNDVERKERENS LOKALE KL.12.00.

(Koronasikkert. En meters avstand blir overholdt.)

 

Styret i Nordmøre Historielag har besluttet å tildele Kuliprisen for 2020 til

 

HELGE HEGERBERG

 

Prisen er en statuett av Kulisteinen fra Smøla og et diplom.

 

Det er få i nåtid som har brakt Nordmøres historie så godt fram i lyset som Helge Hegerberg. Det har han først og fremst gjort som journalist og forfatter. Men bakgrunnen er også en solid yrkeserfaring og en oppvekst på Rimstad i Tingvoll. Med en far som arbeidet på Ullvarefabrikken, og med en historie knyttet til fabrikken som han har tatt vare på med kulturvandringer ved flere anledninger. Ikke minst til Rimstadfossen og til Tingvoll Ull/Sellgrens veveri.

Helge Hegerberg er på et vis spesialist i næringshistorie. Kanskje mest i Nordmøres oljehistorie. I 2004 utga han boken Et stille diplomati, om Kristiansunds oljehistorie fra 1970 til 2004. Siden har han arbeidet utfyllende innenfor samme område, og er i dag rådgiver i Kristiansund kommune med næring som fokus.

Han har også skrevet bok om Sparebank1 – Nordvest, da banken fylte 175 år. Et flott arbeid. Bøker om Angvikas møbelhistorie og Krifasts kommunikasjonshistorie, hører også til hans produksjon.

Som journalist, var det ikke først og fremst sportsarrangement og lange kommunestyremøter som var tema, selv om det var litt av det og. Da var det kanskje mer fartøyvern, eldre båter og industri som sto i sentrum. Han har jo jevnt frekventert Mellemværftet for å ta vare på sin egen båt.

Men han har også vært vaktsjef i Romsdalposten, nyhetsredaktør i Tidens Krav, redaktør i Nordlands Framtid og nyhetsreporter i TV2. Vi husker han også som journalist i Adresseavisen i en årrekke.

Dette er ikke et fullgodt bilde av Helge Hegerbergs livshistorie, men en begrunnelse for hvorfor han blir tildelt Kuliprisen i Nordmøre Historielags jubileumsår.

Kuliprisen er blitt et ikon blant historieinteresserte på Nordmøre. Og vi er glade for at Helge Hegerberg kommer på årsmøte for å motta prisen og holde foredrag, etter at årsmøtesakene er gjennomført.

 

Årsmøte er åpent for alle interesserte, men stemmerett er forbeholdt medlemmer.

Det blir vanlige årsmøtesaker før foredraget av Helge Hegerberg.

 

 

Styret

Sverre R. Jansen

 

Fosnakulturen

Fosnakulturen

Mange tror de kjenner FOSNAKULTUREN, men vi tror det er færre som kjenner den godt. Det er ikke så ofte vi hører om den – ikke slik:

Jarle Stavik

 

LØRDAG DEN 25. JULI KL. 12.00 I LOKALENE TIL NÆRINGSHISTORIE NORDMØRE.

Da kommer Jarle Stavik for å introdusere oss for Fosnakulturen. Jarle Stavik er ansatt ved Nordmøre museum og arbeider ut fra Sunndal bygdemuseum. Han er godt kjent med denne delen av vår historie og skriver også bok sammen med Tommy Fossum om de første nordmøringene.

Bildet under er laget til dette bokprosjektet av Bergljot Hals og viser hvordan kunstneren forestiller seg de første nordmøringene.

 

Vi møtes i et Koronatrygt miljø. Møtet er åpent så lenge det er plass.

Se også våre hjemmesider: nordmorehistorielag.no

Det er også flott om du blir med på vår Facebook-gruppe: «Nordmøre Historielag».

Årboken for 2020 ligger til salgs hos ARK, eller du får kjøpt den på møtet. Er du ikke medlem er det fint om du kontakter oss via våre hjemmesider eller på epost adressen vår: Post@nordmorehistorielag.no

 

Årsmøte i Nordmøre Historielag blir lørdag 22. august kl. 12.00 i Håndverkern. Årsmøtesaker og utdeling av Kuliprisen til Helge Hegerberg.

 

VELKOMMEN

 

Møte med nordmøringer i Amerika

Møte med nordmøringer i Amerika

LØRDAG DEN 18. JULI KL. 12.00 I LOKALET TIL NÆRINGSHISTORIE NORDMØRE.

 

Førstkommende lørdag får vi besøk av en av de beste lokalhistorikerne vi har på Nordmøre. Det er fantastisk hva han vet om lokalhistorie på Eide og ellers på Nordmøre. Om slekter og gårder, om utvikling og forandring. Han leser gamle skrifter bedre enn de fleste – kanskje den beste til akkurat det. Han har skrevet flere bøker og vært i Nordmøre Historielag flere ganger og informert oss om fortiden. Men: Det er ikke derfor han kommer som en del av sommerprogrammet til Historielaget denne gangen.

 

Jonny Lyngstad

 

Jonny Lyngstad er nemlig også reiseleder til USA, til strøk der du finner mange nordmøringer og deres ætlinger. Vi har forhørt oss med noen som har vært med han og de skryter av turene. Hos oss vil han fortelle litt om det som finnes av nordmørskultur og avleggere på andre siden av Atlanteren.

 

VELKOMMEN til et koronatrygt miljø.

 

Les vår Hjemmeside: nordmorehistorielag.no

Og vi ser gjerne at du kontakter oss på epost: post@nordmorehistorielag.no

Kanskje du ikke vet at vi er på Facebook: Finn oss og bli med i gruppen: «Nordmøre Historielag»

Vi minner om at årboken nå er til salgs hos ARK bokhandel. Og du får kjøpt den hos oss på møtet. Flere gjør det og gir bort til sommerbesøkende.

 

Da elektrisiteten kom til byen

Da elektrisiteten kom til byen

Lørdag den 11. juli kl. 12.00 er det møte i Nordmøre Historielag. Da er det Edvin Bakken som kommer for å fortelle om: «Når elektrisiteten kom til byen». Det er også historien om Skar Kraftverk. Strøm til byen var et nybrottsarbeid som vi fortsatt høster fruktene av. Det er en meget viktig og interessant historie og Edvin Bakken er på alle vis oppdatert av historikken. Han har også skrevet artikkel om Skar kraftverk og om Reinset kraftverk i årbøker de siste årene.

Dette er Edvin Bakken.

Møte er i lokalene til Næringshistorie Nordmøre ved nedgangen til Bryggen-senter fra Storgaten. Møtet varer en time og vi er Korona-trygge.

 

Vi minner også om at årboken vår er til salgs på møtet. Det er en flott sommergave til noen som kanskje kommer på besøk eller til deg som ikke er medlem i laget og derfor har fått boken. Den selges også hos ARK.

Se forsiden på årboken under.    Velkommen.

 

 

 

 

Storvik mekaniske verksted.

Storvik mekaniske verksted.

 

VELKOMMEN TIL DET FØRSTE MØTE I NORDMØRE HISTORIELAGS SOMMERPROGRAM 2020.

Som mange vet ble det høsten 2019 utgitt en ny «STORVIK-BOK» av Næringshistorie Nordmøre. Det er den boken Per Helge Pedersen vil fortelle om. Det dreier seg om nybygg og produksjon ved Storvik mekaniske verksted. Boken inneholder en flott framstilling av historien til verkstedet og om de enkelte båtene som er bygget der. Mange på Nordmøre har et nært forhold til denne bedriften.

Per Helge Pedersen

Per Helge Pedersen forteller både om arbeidet med boken og om innholdet. Boken kan også kjøpes etter møtet.

 

MØTE ER EN DEL AV SOMMERPROGRAMMET TIL NORDMØRE HISTORIELAG. VELKOMMEN LØRDAG DEN 4. JULI KL. 12.OO I LOKALENE TIL NÆRINGSHISTORIE NORDMØRE. Nedgangen fra Storgaten til AMFI Storkaia brygge, på høyre side.

Vi ivaretar smittevernet og er nøye på «enmeters»-regelen.

SOMMERMØTET VARER CA. EN TIME.

 

Det er gjort en forandring i sommerprogrammet. Edvin Bakken kommer lørdag den 11. juli og forteller om da elektrisiteten kom til byen – historien om Skar kraftverk.

 

Og Jonny Lyngstad kommer den 18. juli og tar for seg tema: «Møte med nordmøringer i Amerika».

 

Sist ut er Jarle Stavik om Fosnakulturen lørdag de 25. juli. Samme tid og sted som over. Se programmet under.

 

Velkommen

 

Styret i Nordmøre Historielag

 

 

Nordmøre Historielag premierer fire avgangselever ved Atlanten vgs.

Nordmøre Historielag premierer fire avgangselever ved Atlanten vgs.

 

Tidens Krav publiserte 21. mai 2020 denne artikkelen av Trond Hasselø:

Prisvinnere om framtiden:

– Føler økt tilhørighet til Nordmøre

 

Tar med seg diplom, 2.000 kroner og sterkere lokal tilhørighet til veivalgene videre i livet.

– Det har gitt mer kunnskap og økt tilknytning til nærmiljøet. Vi føler økt tilhørighet til Nordmøre, sier Auden Boksasp.

Av 60 leverte prosjektoppgaver plukket Nordmøre Historielag ut et lite knippe av fire vinnere som tar med seg diplom og sterkere lokal tilhørighet inn i framtiden. Avgangselevene ved Atlanten videregående brukte fire uker med tverrfaglig prosjektarbeid, hentet inn skriftlige og muntlige kilder og leverte en faktabasert artikkel med både nye og gamle bilder.

– Vi gjorde en vellykket vri denne gang, med å la de få velge tema de allerede har et forhold til og interesse for. Vi er imponerte over responsen og resultatet, sier leder av Historielaget, Sverre Jansen.

Givende samarbeid mellom Nordmøre Historielag og Atlanten videregående skole. Borghild Moe (foran fra venstre), Terese Tuven, Emma Sørensen, Anne Marte Halset, Auden Boksasp, Sven Erik Olsen (bak fra venstre) og Sverre Jansen.

 

– Kunnskap om hjemplassen er viktig for veivalgene videre i livet, sier historielærer Sven Erik Olsen.

– Jeg visste ikke at det var så mye aktivitet knyttet til fiskerivirksomhet etter krigen, sier Terese Tuven.

Hun har skrevet om hermetikkfabrikken i Nordvika på Smøla. Kildene fant hun blant annet i lokale bygdebøker.

– Det var ei viktig båthavn og handelsplass med mange arbeidsplasser, sier Terese.

Hun bidrar selv til lokalt servicetilbud med sommerjobb på Coop Veiholmen. Til høsten skal hun studere Barnevern i Trondheim.

 

Nære kilder

– Det har vært artig å skrive om noe lokalt, å utforske og snakke med folk om lokale tema, synes hun.

Prosjektet har gitt mulighet til virkelig nære kilder for elevene.

– Pappa jobber som driftskoordinator i Avinor. Han har hjulpet meg mye, sier Anne Marte Halset.

Hun har skrevet om historien til og fått mye lærdom om Kvernberget Lufthavn.

– Flyplassen knytter Nordmøre sammen, sier Anne Marte, som skal studere Fysioterapi i Trondheim til høsten, og har fått sommerjobb ved et lokalt eldresenter.

Sverre Jansen overrekker diplom og pengepremie til Anne Marte Halset.

 

Samferdsel er en rød tråd for utviklingen på Nordmøre. Auden Boksasp har skrevet om Naalsundkanalen i Tingvoll, som har vært ei viktig ferdselsåre for båter mellom Karihavet og Freifjorden. Han takker lokalhistoriker Jon Eikrem for god hjelp til oppgaven. Å skrive om noe der han kommer fra har vært viktig for motivasjonen, forteller Auden, som skal studere Marin Logistikk i Kristiansund til høsten og ha sommerjobb på Nardo Bil.

– Jeg har vært der mange gang i båt selv. Det er ei perle.

Sverre Jansen overrekker diplom og pengepremie til Auden Boksasp.

 

Tidens Krav: https://www.tk.no/prisvinnere-om-framtiden-foler-okt-tilhorighet-til-nordmore/s/5-51-807394

 

 

november 2020
M T O T F L S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30