Våre møter er åpne for alle. Her vil vi legge alle innkallinger til møter, referater, nye årbøker og annet historisk stoff.

Pop og rock… og litt til.

Pop og rock… og litt til.

 

Velkommen til møte i Nordmøre Historielag,

mandag 24. januar kl. 19.00 i Bystyresalen, Kristiansund rådhus.

 

Bjørn Skarsem har nettopp skrevet en bok om pop- og rockemiljøet i Kristiansund og på Nordmøre. Mange av de bandene han omtaler reiste mye omkring og spilte. Med utgangpunkt i boka, som han har meg seg for salg, vil han fortelle om trender, band, musikere og aktivitet lokalt på 1960 og 1970- tallet. Det blir sikkert mulig å trekke noen linjer fremover også. I foredragsform blir det også akustisk musikk og elektrisk forsterket rock and roll. Bjørn har tidligere skrevet bok om et lignende miljø der han kommer fra, og vi som har sett og lest litt i boka tror han treffer mange i møtet vårt som kjenner igjen godfoten fra ungdommen. Selv om den er blitt litt stivere med årene. Du er velkommen til en spennende kveld i en sosial setting som det kanskje er lenge siden du har besøkt.

Velkommen.

Bjørn Skarsem

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi pleier å ha en enkel servering, men i disse Korona-tider nøyer vi oss med en kopp kaffe. Loddsalget er også erstattet med en gave til Historielaget på Vipps. Vippsnummeret er 625510 – og Tor Larsen har en overraskelse til de som kommer.

Vi innkaller via epost og er opptatt av at vi har din rette epostadresse. Vår adresse er: post@nordmorehistorielag.no

Du kan lese mer om Nordmøre Historielag på hjemmesiden vår og i våre årbøker som kommer til alle medlemmer. Her på hjemme­siden er det blant annet innholdsfortegnelse av mange årbøker, og en oversikt over innholdet i krigsarkivet.

Alle våre årbøker inntil 2015 er nå digitalisert av Nasjonalbiblioteket og er tilgjengelig via Nasjonalbibliotekets hjemmesider (www.nb.no – søkeord: Årsskrift Nordmøre Historielag). Der finner du mye lokalhistorisk stoff.

Arkivene våre er åpne for de som tar kontakt med en av våre arkivarer.

Vi vil gjerne ha deg som Facebook venn. Se Nordmøre Historielag på Facebook. Det er dessverre noen som tror en er medlem i Historielaget når en er venn på Facebook. Men slik er det ikke. Varsle på epost: Sverre@jansen1.com om du ønsker å bli medlem å få tilsendt årboken.

Neste møte blir 14. februar. Da kommer Petter Ingeberg og foreller om fotballhelten, og motstandsmannen GEORG ENGE. 

 

Med vennlig hilsen styret

 

 

Slaget ved Solskjeløya

Slaget ved Solskjeløya

 

Velkommen til møte i Nordmøre Historielag,

mandag 22. november kl. 19.00 i Bystyresalen, Kristiansund rådhus.

 

Det er slagene ved Solskjeløya det dreier seg om på dette møte i Nordmøre Historielag. Solskjeløya er et viktig historisk sted på Nordmøre, men kanskje lite kjent og enda mindre besøkt. Men det var her en mente at Harald Hårfagre kjempet mot kongene på Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Kanskje var det også her han klippet håret. Eller var det på Bremsnes?  Det er spennende å høre historien som også Snorre forteller om, men denne gangen av Hallvard Husby. Nå arbeides det med å markere denne begivenheten med et minnesmerke på øya.  Hallvard Husby er en av de som står i spissen for dette. Dette har med Nordmøres identitet å gjøre. Kanskje bodde nordmørshøvdingen Huntjov, som døde i slaget, på Edøya, eller på Frei, eller var det på Bremsnes?

Velkommen.

Hallvard Husby

 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi pleier å ha en enkel servering, men i disse Korona-tider nøyer vi oss med en kopp kaffe. Loddsalget er også erstattet med en gave til Historielaget på Vipps. Vippsnummeret er 625510 – og Tor Larsen har en overraskelse til de som kommer.

Vi innkaller via epost og er opptatt av at vi har din rette epostadresse. Vår adresse er: post@nordmorehistorielag.no

Du kan lese mer om Nordmøre Historielag på hjemmesiden vår og i våre årbøker som kommer til alle medlemmer. Her på hjemme­siden er det blant annet innholdsfortegnelse av mange årbøker, og en oversikt over innholdet i krigsarkivet.

Alle våre årbøker inntil 2015 er nå digitalisert av Nasjonalbiblioteket og er tilgjengelig via Nasjonalbibliotekets hjemmesider (www.nb.no – søkeord: Årsskrift Nordmøre Historielag). Der finner du mye lokalhistorisk stoff.

Arkivene våre er åpne for de som tar kontakt med en av våre arkivarer.

Vi vil gjerne ha deg som Facebook venn. Se Nordmøre Historielag på Facebook.

Neste møte blir 10. januar. Da kommer Nils Aukan og foreller om hva en har funnet på bunnen av havnen i Kristiansund og hva det forteller om vår historie.

 

Med vennlig hilsen styret

 

 

Stor oppslutning om temaet: Nordmøres framtid.

Stor oppslutning om temaet: Nordmøres framtid.

 

Mandag 8. november hadde Nordmøre Historielag invitert Ellen Engdahl og Kjell Neergaard til å gi oss noen tanker om Nordmøres framtid. Ellen Engdahl er daglig leder i Nordmøre IPR (Nordmøre interkommunalt politisk råd) og Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund, er valgt til politisk leder.

 

Nærmere 70 personer hadde møtt fram, da historielagets leder Sverre Jansen ønska folk velkommen og spesielt de to innlederne.

Ordfører Kjell Neergaard takka for invitasjonen og forklarte at Nordmøre IPR stort sett var ei videreføring av gamle Orkidé og skifta namn i fjor haust til IPR. Orkidé starta for 31 år sida og den første lederen – tidligere ordfører Einar Lund fra Tingvoll, satt faktisk i salen! Ellen Engdahl forklarte at alle de 8 nordmørsordførerne utgjorde IPR og de hadde møter i alle kommunene, slik at de hadde god kunnskap om forholda.

Daglig leder i Nordmøre IPR, Ellen Engdal, og Kristiansunds ordfører og politisk leder i Nordmøre IPR, Kjell Neergaard, var kveldens foredragsholdere.

 

De to innlederne tok for seg det arbeidet Orkidé hadde arbeidet med de seinere åra. Det er gjennom samarbeide på tvers av kommunegrensene at en kan løfte opp felles mål og få dem realisert. Dette hadde vi ikke klart aleine! IPR uttaler seg på vegne av folket i de berørte kommunene, både ovafor fylkeskommunen, andre fylkeskommuner, Storting og regjering. Siste året har det gått med mye tid med saker innafor helsesektoren, med fødetilbudet i byen og rehabiliteringstilbudet i Aure. Uten et samla engasjement på Nordmøre, hadde vi neppe fått lovnad om åpning av fødeavdelinga.

Samferdsel er en svært naturlig del av arbeidet IPR driver. Gode veier- uten bompenger, står sentralt. Veien mellom Kristiansund og Hjelset må få samme betingelser som Molde – Hjelset. Kystekspressen er det viktig å beholde – ikke minst for forbindelsen mellom Kristiansund og Hitra/Frøya og en framtidig bruk av Kvernberget flyplass for denne trønderregionen.

Neergaard og Engdal ga en god og informativ oversikt over dagens tema.

 

Vi har et godt boområde på Nordmøre, folk liker seg her. Men innlederne var bekymra for befolkningsutviklinga og vi mangler både folk og kompetanse. De satte sin lit til utdanningstilbudet for høgere utdanning gjennom Campus, som kan få opp i mot 1000 studenter. Campus har vært et målbevisst arbeide gjennom mange år, og vil ha stor betydning for heile regionen. Auker folketallet i byen, kan det medføre at også nabokommunene får en vekst. Det trenger vi! Arbeidsmessa i Oslo for å få utflytta nordmøringer til å flytte heim, hadde vært stengt ned under koronaen, men de så fram til å starte den opp igjen.

Engdahl og Neergaard understreka at vi må fortsette det interkommunale arbeidet og ha fokus for det vi er enige i. Vi må også kunne samarbeide med Romsdal og Sunnmøre for å vektlegge saker ovafor de sentrale myndigheter. Her viste de blant anna til at veien opp Romsdalen også er en viktig sak for Nordmøre.

IPR arbeider mot Mørebenken på Stortinget, som er et viktig redskap mot sentrale myndigheter.

Neergaard var glad for at alle ordførere på Nordmøre representerte SP eller AP. Dette ville gjøre det lettere å nå fram til regjeringa – til sine egne, avslutta han.

Temaet Nordmøres framtid samlet et stort publikum.

 

De høsta stor applaus for foredraget. Etter ei kort pause, fikk folk slippe til med spørsmål og kommentarer og mange benytta seg av det. De svarte så godt de kunne, med unntak av «akseproblematikken», der Neergaard klart sa fra at dette var opp til den enkelte kommune å meine noe om!

Sverre Jansen takka innlederne for et kjempefint og godt samkjørt foredrag, og overleverte årets årbok, historielagets kopp og klippfisk. Sekretæren overrakte lagets kalender fra 1992 – Kommunalt folkestyre på Nordmøre. Dermed kunne Jansen takke for oppmøtet og minte om neste møte 22. november, når Hallvard Husby kommer og forteller om slagene ved Solskjeløya.

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

 

 

 

Stor oppslutning om temaet: Nordmøres framtid.

Nordmøres framtid

 

Velkommen til møte i Nordmøre Historielag,

mandag 8. november kl. 19.00 i Bystyresalen, Kristiansund rådhus.

 

Kjell Neergaard og Ellen Engdal har sentrale roller i Nordmøre Interkommunale politiske råd (IPR), tidligere ORKidé – Nordmøre regionråd. Den ene som politisk leder og den andre som leder av administrasjonen.

Vi har i de siste årene sett store sprekker i regionen Nordmøre. Rindal gikk til Trøndelag, Halsa det samme og Eide til Romsdal. De er fortsatt nordmøringer, men har funnet andre sentra å samarbeide med. I tillegg til Kristiansund som regionssenter er det to sentra på Nordmøre, i Surnadal og Sunndal.

Spørsmålet blir om det er behov for mer samling, om det er mulig eller ønskelig.

Nordmøre IPR har som formål å gjennom samhandling bidra til en positiv utvikling på Nordmøre, for å bli en bærekraftig og konkurransedyktig region.

Ellen Engdal og Kjell Neergaard

Samtidig skal det politiske rådet være et bindeledd mellom politikk, næringsliv og andre regionale/statlige premissleverandører.

Hvordan er det mulig å lykkes med en slik ambisiøs plan? Hva gjøres i dag, og hvordan vil det kunne se ut i fremtiden?

Vi er spent på å høre fra disse to sentrale personene når de tegner opp kartet for dagen i dag og for fremtiden.

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi pleier å ha en enkel servering, men i disse Korona-tider nøyer vi oss med en kopp kaffe. Loddsalget er også erstattet med en gave til Historielaget på Vipps. Vippsnummeret er 625510 – og Tor Larsen har en overraskelse til de som kommer.

Vi innkaller via epost og er opptatt av at vi har din rette epostadresse. Vår adresse er: post@nordmorehistorielag.no

Du kan lese mer om Nordmøre Historielag på hjemmesiden vår og i våre årbøker som kommer til alle medlemmer. Her på hjemme­siden er det blant annet innholdsfortegnelse av mange årbøker, og en oversikt over innholdet i krigsarkivet.

Alle våre årbøker inntil 2015 er nå digitalisert av Nasjonalbiblioteket og er tilgjengelig via Nasjonalbibliotekets hjemmesider (www.nb.no – søkeord: Årsskrift Nordmøre Historielag). Der finner du mye lokalhistorisk stoff.

Arkivene våre er åpne for de som tar kontakt med en av våre arkivarer.

Vi vil gjerne ha deg som Facebook venn. Se Nordmøre Historielag på Facebook.

Neste møte er mandag den 22. november. Da kommer HALLVARD HUSBY og forteller om salgene ved Solskjeløya. Dere husker Huntjov ??

 

Med vennlig hilsen styret

 

 

Gomalandets engel

Gomalandets engel

Vi innkaller til møte i Nordmøre Historielag mandag 18. oktober 2021 kl. 1900
i Bystyresalen – Kristiansund rådhus

MERK STEDET

 

Tema omkring andre verdenskrig opptar mange. Historien er en del av vårt DNA, selv om vi ikke selv har opplevd den, men bare fått den fortalt av familie og historie­fortellere.

Selv om vi vet mye, er det mange fortellinger som har gått «under radaren». Slik også med kvinnenes innsats. Nå vil PETTER INGEBERG fortelle om en dame som gjorde en imponerende innsats for svært mange under krigsårene og i de første fredsårene.

Det er SOFIE LØKVIK, også kalt SvenskeLøkvik, og «Gomalandets engel». Hun ledet den svenske Norgeshjelpen i Kristiansund og på Nordmøre. «Hadde hun vært mann, så hadde hun i dag hatt både gatenavn og statue», sier Petter, og legger til at dette er en som virkelig fortjener å bli trukket fram fra glemselen»

Kåseriet har tittelen: «GOMALANDETS ENGEL»

Denne kvelden i Historielaget får vi et nærbilde av Sofie Løkvik, og ny kunnskap om en nesten glemt side av krigsinnsatsen og fredsarbeidet. Sofie Løkvik gjorde også en imponerende musikalsk innsats i Sverige i over 40 år, og dette er det svært få som kjenner til.

Petter Ingeberg

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi pleier å ha en enkel servering, men i disse Korona-tider nøyer vi oss med en kopp kaffe. Loddsalget er også erstattet med en gave til Historielaget på Vipps. Vippsnummeret er 625510 – og Tor Larsen har en overraskelse til de som kommer.

Vi innkaller via epost og er opptatt av at vi har din rette epostadresse. Vår adresse er: post@nordmorehistorielag.no

Du kan lese mer om Nordmøre Historielag i våre årbøker som kommer til alle medlemmer. Her på hjemme­siden finner du blant annet innholdsfortegnelsen til mange tidligere publiserte årbøker, og en oversikt over innholdet i krigsarkivet.

Alle våre årbøker inntil 2015 er nå digitalisert av Nasjonalbiblioteket og er tilgjengelig via Nasjonalbibliotekets hjemmesider (www.nb.no – søkeord: Årsskrift Nordmøre Historielag). Der finner du utrolig mye lokalhistorisk stoff.

Arkivene våre er åpne for de som tar kontakt med en av våre arkivarer.

Vi vil gjerne ha deg som Facebook venn. Se Nordmøre Historielag på Facebook.

Neste møte er mandag den 8. november. Da kommer Ellen Engdahl og gir oss et innblikk i Nordmøres framtid.

 

Med vennlig hilsen styret

 

 

Her er noen bilder fra jubileumsfeiringen:

 

Tor Larsen og Louise Røst ved markeringen av æresmedlemskapet.

 

Terje Holm som holder innlegg etter at han mottok KULIPRISEN.

 

Hedvig Wist og Ola Bræin var sentrale under feiringen.

 

 

Jødenes historie og skjebne i Kristiansund

Jødenes historie og skjebne i Kristiansund

 

Vi kaller inn til møte i Nordmøre Historielag, mandag 4. oktober 2021 kl. 19.00

i bystyresalen – Kristiansund rådhus

NB! MERK STEDET

 

Jødenes historie i Kristiansund er både trist og spennende. Det var en dramatisk utrenskning av omtrent samtlige jøder i byen under krigen. Og deres historie i Tyskland er ganske lik.

Men før krigen var jødene et aktivt element i bylivet, både kulturelt og i forretnings­livet. Mange kjente dem, og slik sett var de lett å få tak i når politi og myndigheter ville ha tak i dem.

Helene er kanskje den som kjenner historien best også fordi hun har fått den fortalt av sine nærmeste.

Helene Borøchstein Bjørbak

Vi mener det er viktig at historien blir fortalt og belyst. Det er kanskje bare på den måten den ikke vil gjenta seg.

Som vi vet har vi i Kristiansund et minnesmerke som bærer navnet HOLOCAUST – ved reisens slutt, laget av Tore Bjørn Skjølsvik og avduket i 2003. Minnesmerket markeres også i «7-toget» hver 17. mai.

Helene kommer denne mandagen i Bystyresalen og forteller historien.

 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi pleier å ha en enkel servering, men i disse Korona-tider nøyer vi oss med en kopp kaffe. Loddsalget er også erstattet med en gave til Historielaget på Vipps. Vippsnummeret er 625510 – og Tor Larsen har en overraskelse til de som kommer.

Vi innkaller via epost og er opptatt av at vi har din rette epostadresse. Vår adresse er: post@nordmorehistorielag.no

Du kan lese mer om Nordmøre Historielag i våre årbøker som kommer til alle medlemmer. Her på hjemmesidene finner du blant annet innholdsfortegnelsen til mange årbøker og en oversikt over innholdet i krigsarkivet.

Alle våre årbøker inntil 2015 er nå digitaliserte av Nasjonalbiblioteket. Der finner du utrolig mye lokalhistorisk stoff.

Arkivene våre er åpne for de som tar kontakt med en av våre arkivarer.

Vi ønsker å ha deg som Facebook-venn. Se Nordmøre Historielag på Facebook.

Neste møte, lørdag 9. oktober er årsmøte og jubileumsfeiring. Fint om du vil være med oss da. Meld deg på.

 

Med vennlig hilsen styret

 

 

 

 

Årsmøte og jubileum.

Årsmøte og jubileum.

 

Nordmøre Historielag inviterer til årsmøte og jubileumsmarkering                                på Quality Hotel Grand, lørdag 9. oktober 2021.

 

ÅRSMØTE

Vi inviterer til årsmøte på Grand hotell kl. 12.00.

Det blir vanlige årsmøtesaker med valg og utdeling av KULIPRISEN til TERJE HOLM.

 

JUBLEUMSLUNSJ

Lunsjen og jubileumsmarkeringen begynner kl. 14.00 på samme sted.

 

JUBLEUMSMARKERING

Denne markeringen begynner etter lunsjen.

  • Hedvig Wist har laget en fin prolog til jubileet.
  • Ola Bræin kommer og gir oss bidrag i form av folketoner fra Nordmøre.
  • Tor Larsen kåserer om «Nordmøre Historielag gjennom 100 år».
  • Det vil bli utnevnt et nytt æresmedlem i Historielaget. Siste gang var i 2005.
  • Musikk ved elever fra Atlanten videregående skole.

 

Vi har på grunn av koronaen vært nødt til å utsette jubileumsmarkeringen i over et år. Derfor er det naturlig for oss å nedskalere den noe.

 

PÅMELDING

På grunn av serveringen må vi ha påmelding, og jubileumsmarkeringen med lunsj koster 100 kr. som betales ved ankomst. Påmelding skjer til Sverre R. Jansen: Sverre@jansen1.com eller telefon 91628622 innen fredag 1. oktober.

 

Det er fint om du har anledning til å være med oss denne dagen.

 

Velkommen

Styret

 

Bjørnstjerne Bjørnson i Nesset.

Bjørnstjerne Bjørnson i Nesset.

 

Nordmøre Historielag holdt mandag 20. september sitt andre åpne møte for hausten. Møtet var i bystyresalen og det var prestegarden i Nesset (Eidsvåg) og Bjørnstjerne Bjørnson som var tema. Lederen i historielaget, Sverre Jansen, kunne ønske en godt besatt sal og spesielt foredragsholderen Bjørn Ølander fra Romsdalsmuséet, velkommen til møtet.

Ølander, tidligere kultursjef i Nesset og leder for Nesset prestegard, tok først for seg historia om prestegarden og området i rundt – som hadde flere funn både fra steinalderen og vikingetid. Han viste til at Per Amdam under Bjørnsonstemnet i 1982 kom med idéen om å lage et museum på prestegarden. Idéen fikk tilslutning og i 1996 blei det etablert et samarbeide mellom flere parter, der både kommune, fylke og Romsdalsmuséet var med. Etter mange års planlegging og mye arbeide, kunne prestegarden åpnes for folk i 2010. Der er det i dag 10 freda bygninger. Fra 2020 er Romsdalsmuséet eier av prestegarden.

Bjørn Ølander

Etter denne historiske oversikta, fikk tilhørerne høre om Peder og Inger Elise Bjørnson, som preget prestegarden etter at de kom hit fra Kvikne i 1838. Peder Bjørnson var en kar med meininger og han kom av og til i konflikt med «øvrigheta» og ga noen eksempler på det. Han satte opp ny hovedbygning i 1846, den som står der i dag.

Sønnen Bjørnstjerne hadde barne- og ungdomstida i Nesset og disse åra gjorde sterkt inntrykk på han. Han blei sendt på skole i Molde i 1846, men trivdes ikke så godt der. Revolusjonen i Frankrike i 1848 gjorde sterkt inntrykk på han. I 1850 kom han til «Heltbergs Studentfabrikk» i Christiania, der han traff mange personer som fikk stor innvirkning på hans utvikling.

Faren Peder kom i konflikt med ordfører og kaptein Lied, og blei dømt i lavere retter, men frikjent av høgsterett. Det gjorde at han søkte seg bort fra Nesset og til Søgne, dit familien dro i 1953.

Bjørnstjerne begynte å skrive under Christianiaoppholdet – han ønska seg et nytt og bedre Norge. Han er seinere blitt betrakta som en av de viktigste nasjonsbyggerne – sammen med partiet Venstre. Han fikk et utdanningsstipend og onde tunger meinte at dette skyltes at det var mange som ønska at han dro bort fra landet noen år. Dette blei starten på flere opphold i Europa og særlig likte han å være i byer som Roma og Paris. Han var en mann som sto på barrikadene for «alle gode saker».

Bjørnstjerne Bjørnson glømte aldri Romsdal.  Han kom stadig tilbake til Romsdal og Nesset og han likte seg spesielt på Romsdalsfjordene. Han oppsøkte alltid ungdomskamerater og havna også noen ganger i Kristiansund, der flere av dem hadde flytta – for Kristiansund var også byen for Nesset.

I 1910 var han i Paris og der døde han 26. april. Gravferda hans i Christiania var den største i Norge gjennom alle tider og en regner med at 70.000 fulgte ferden til Vår Frelsers Gravlund.

 

Bjørn Ølander fikk stor applaus for et godt og interessant foredrag! Etter pause, benytta flere høvet til å stille spørsmål og kommentere. Han fikk stor takk og klippfisk fra historielaget.

Leder Sverre Jansen takka for frammøtet og ønska alle tilbake 4. oktober, da Helene Borøchstein Bjørbak vil ta for seg jødenes historie i byen.

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

«Irma»-forliset i 1944.

«Irma»-forliset i 1944.

 

Nordmøre Historielag har starta opp de åpne møtene igjen etter nedstengningen. Da kommunen må bruke «Klubba» til andre aktiviteter dette halvåret, må Historielaget holde møtene i bystyresalen.

 

Leder i Nordmøre Historielag, Sverre Jansen, kunne ønske rundt 40 tilhørere velkommen. Foredragsholder var tidligere ordfører John Harry Kvalshaug og temaet var «Irma»-forliset. Hurtigruteskipet «Irma» var på tur nordover mot Kr.sund, og var kommet litt aust for Hestskjæret fyr da det forliste 13. februar 1944. Der lå det 2 norske MTB’er, som trodde hurtigruta og lastebåten «Henry» utgjorde en tysk konvoi og sendte 2 torpedoer mot begge skipene. «Irma» nærmest eksploderte og sank, og det kan være at folka på MTB-ene da blei overbevist om at dette var skip som frakta våpen/ammunisjon.

61 omkom fra hurtigruta og 4 fra lastebåten. Ett trettitall blei redda fra «Irma», blant dem passasjeren Muriel Wold fra Kristiansund og Kvalshaug fortalte både om henne (som i dag heter Michelsen og bor i byen – 99 år gammel!)  og andre som blei redda.

Kvalshaug viste til at forsvaret ikke ga opplysninger om at det var et hurtigruteskip de hadde senka. Lokalt snakka folk svært lite om hendelsen. Han viste til at folk var redde for at tyskerne ville hevne seg på folk på øyene i nærheten. Også rundt om i landet var det heller ikke mye snakk om dette, der det var overlevende eller etterlatte. Etter som åra gikk, begynte noen etterkommere å undersøke nærmere om hendelsen. De møtte lite imøtekommenhet fra forsvaret, heller motstand for at de ønska å få ut opplysninger. Enkelte ga imidlertid ikke opp og fikk kontakt med andre etterkommere. Forsvaret og en del historikere holdt imidlertid fast på at dette hadde vært et angrep på en tysk konvoi. Etter hvert kom det flere skildringer fra overlevende som i klartekst gikk imot forsvarets forklaringer. På 1990-tallet kom det flere skriftlige beretninger, som resulterte i at forsvaret måtte gi etter og beklage at det var skjedd en fryktelig feiltakelse fra MTB-enes side.

John Harry Kvalshaug var blitt ordfører i Averøy og ville ikke godta at saka bare skulle ende i en beklagelse. Han meinte at denne hendelsen måtte få sitt minnesmerke og både kommunestyret og mange etterlatte og overlevende støtta dette. Han klarte å få med seg fylkesmann Alv Jakob Fostervoll, som tidligere hadde vært forsvarsminister i flere år. Kvalshaug oppsøkte statsminister Bondevik, som også viste seg å være positiv. Forsvaret godtok å støtte minnesmerke med 900.000 kr, mot at kommunen også bevilga samme beløp. Dette opplevde Kvalshaug nærmest som en fornærmelse. Han fikk med seg Fostervoll til Oslo, der de oppsøkte daværende forsvarsminister Godal og etter 5 minutt hadde Fostervoll overbevist Godal om at staten tok alle utgifter!

Minnesmerket blei avduka ved Røeggen på Averøya 16. september 2002 av kong Harald – 58 år etter forliset med mange etterkommere og overlevende til stede.

John Harry Kvalshaug

Etter foredraget hausta Kongshaug stor applaus for sitt engasjerte foredrag! Etter ei kort pause, fikk han flere spørsmål og fra folk i salen blei det hevda at dette ikke var et forlis, men ei torpedering!

Han fikk stor takk og en pakke klippfisk av lederen i historielaget.  Jansen avrunda kvelden med å minne forsamlinga om neste møte 20. september, der Bjørn Ølander fra Romsdalsmuséet ville fortelle om Bjørnstjerne Bjørnson i Nesset.

 

Tor Larsen

sekretær

 

Det var godt oppmøte.

 

 

 

januar 2022
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31