Lederen i Nordmøre historielag – Sverre Jansen, kunne nok en gang ønske velkommen til full sal! Blant de mange frammøtte fra store deler av Nordmøre, kunne han også ønske to langveisfarende møtedeltakere velkommen – brødrene Areklett, som kom fra Sørlandet for å høre foredraget av Nils Aukan!

Nils Aukan hadde lagt opp foredraget til å vise til krigshendelser 1939 – 1945, som også forårsaket/påvirket bombinga av Kristiansund. Han har i flere tiår interessert seg for det som skjedde med Kristiansund og Norge før og etter 1940. Aukan mente krigshandlingene Norge kom opp i 9. april og bombinga av Kristiansund og andre byer i slutten av april 1940, egentlig startet flere måneder før. Han viste til de mange episodene, der engelske og tyske krigsskip og tyske handelsskip var innblandet. Han viste også til at militæret i Norge ikke greip inn. Det var ikke bare tyskerne som hadde planer om å ta Norge – også engelskmennene hadde planer klare om å ta deler av Norge 8. april. Aukan stilte spørsmålet – hvordan ville det norske folket tatt i mot engelske styrker?

Etter at Hitler hadde gått på sitt første krigsnederlag i Narvikområdet, fikk Hitler panikk og det så ut som Norge skulle bli delt i to. Aukan hadde funnet et «Hitlerbefehl» i en bok om felttoget i Norge skrevet av tyske Walter Hubatch. Der står referert ordren om bombingen den 19. april, samt forsterket 21 april 1940. der han ga ordre om at alle havner og større tettsteder skulle bombes – uten hensyn til sivilbefolkninga. Havna i Kristiansund lå strategisk til og tyskerne var også opptatt av at engelskmennene ikke måtte få kontroll over havna – og Aukan meinte at tyskerne trodde engelskmennene hadde skip og militære lager allerede i Kristiansund.

Med dette utgangspunktet fortsatte Aukan å fortelle om sjølve bombinga av byen, men tok også for seg situasjonen i Norge. Han ga mange lokale opplysninger, bl.a. om XU og Rinnanbandens virksomhet på Nordmøre og var opptatt av regjeringas manglende innsats før og under invasjonen i 1940. Det var en imponerende «forestilling» møtedeltakerne fikk være med på. Foredraget blei kanskje i lengste laget og det var mange detaljer å forholde seg til. Men for en utrolig kunnskap han hadde!

Pausa med prat, kaffe og utlodning blei kortere enn vanlig. Etter pausa slapp folk til med spørsmål, som Aukan besvarte grundig.
Sverre Jansen takka for et imponerende foredrag, og overrakte historielagets gule sydvest og blomster til foredragsholderen.
Han minte om neste møte – 1. oktober, der journalist i Tidens Krav, Arild Myhre, vil ta for seg temaet «Har Nordmøre noen framtid»?

Tor Larsen
sekretær

 

%d bloggere liker dette: