Mandag 14.mai avholdt Nordmøre historielag nok et svært godt besøkt temamøte, denne gang om Grips historie. Foredragsholder Paul Bakkmyr har gitt ut bok om fiskeværet Grip: «Befolkningen på Grip gjennom 250 år; en bosteds – og slektshistorie».
Boka gir en beskrivelse i tekst og bilder av befolkningen på Grip med oversikt over slektene helt tilbake til 1667.

Det planlagte innslaget med Johan Tømmervåg måtte dessverre utgå, men historielaget håper vi kan få møte han på et seinere temamøte til høsten.

Bakkmyr fortalte om arbeidet med boka, og viste bilder og la fram spennende smakebiter fra innholdet. Kildematerialet har vært mangfoldig og til dels krevende å sette seg inn i. Han har blant annet brukt kirkebøker, skattelister, manntallslister, branntakstprotokoller, arveskifter mm for å få fram hvordan folket på dette utsatte fiskeværet kunne overleve ulike katastrofer og utfordringer gjennom mer enn 600 år.

Flere av de frammøtte har tilhørighet til Grip. Bakkmyr la blant annet fram slektstre for klokker Ole Nilsen,1621- 1690, og det viser seg at mange av dagens gripværinger faktisk er etterkommere etter han!

Levekårene for folket på Grip kunne være tøffe, og folketallet svingte. I 1850 var det f.eks registrert 141 fastboende fordelt på 28 husstander, som ble pålagt av væreieren å ta inn 350 tilreisende fiskere i sesongen. Dagliglivet bød på mange utfordringer i form av mangel på vann, dårlig hygiene, epidemier og høy barnedødelighet. Fiskeryrket var farlig, og historiene om forlis og tap av liv er mange. Bakkmyr fortalte levende om ulike sider av dagliglivet på Grip som f.eks kvinneliv, konfirmasjon, skole, foreningsliv, mm.
De som er interessert i denne spennende historia, anbefales å lese mer i boka til Bakkmyr!

Sommerprogram 2018.
Leder Sverre Jansen informerte også om sommerprogrammet 2018.
Nordmøre historielag har hver lørdag i juli et tilbud til alle historieinteresserte! Sommermøtene avholdes i lokalene til Maritim historie ved nedgangen til Amfi Storkaia kjøpesenter fra Storgata. Tema er fra Kristiansund og Nordmøres historie, og alle møtene avholdes kl 12.00 og varer en times tid. Møtene er åpne for alle, og vi serverer kaffe og forteller om årbøker og andre bøker. Les mer om sommerprogrammet vårt på nettsida til Nordmøre historielag: www.nordmorehistorielag.no

Referent Borghild Moe

%d bloggere liker dette: