Helge Hegerberg  tildelt Kuliprisen på Nordmøre Historielags årsmøte.

 

Mange måneder forsinka, kunne Nordmøre Historielag avholde sitt årsmøte lørdag 22. august i Håndverkeren. Leder Sverre Jansen ønska 26 medlemmer velkommen. Møtets eldste deltaker – evigunge Hedvig Wist på 94 år, tidligere medredaktør av årboka og mangeårig bidragsyter med artikler i samme bok, fikk gode ord og blomster av lederen.  Hun hadde også skrevet prolog til jubileumsmarkeringa – som dessverre koronaen satte en stopper for. Men leder Sverre Jansen lovte at laget skulle komme sterkt tilbake med jubileumsfest og andre arrangement neste år.

Avviklinga av årsmøtet gikk rimelig greit unna. Årsmeldinga viste stor aktivitet, rekneskapet viste en positiv tendens og laget har rundt 440 medlemmer. Handlingsplana for neste år var fyldig og forteller at laget vil ha stor aktivitet også dette året. Styret går inn for nye vedtekter og dette forslaget ble lagt fram for årsmøtedeltakerne. Forslaget blei gjennomgått av styremedlem Ove Bjerkan, og saka skal behandles endelig på neste årsmøte. Forslaget vil bli lagt ut på heimesidene, slik at medlemmene kan komme med innspill før neste årsmøte.

 

Nordmøre historielags sekretær Tor Larsen overrekker Kuliprisen og diplom til prisvinner Helge Hegerberg.

 

Valgene gikk greit. Sverre Jansen blei gjenvalgt som leder, Petter Ingeberg blei nytt styremedlem, mens Tor Larsen blei gjenvalgt for 2 nye år. Borghild Moe og Ove Bjerkan har et år igjen av sin periode.  Varamedlemmer til styret blei Bjørn Elgsaas – gjenvalgt, Rigmor Lied – ny og Johan Siira – ny.

Redaksjonskomitéen blei gjenvalgt: Sverre Jansen, Ove Bjerkan, Edvin Bakken, Terje Holm og Tor Larsen.

Arkivarer: Johan Siira, leder – gjenvalgt, Ove Bjerkan – gjenvalgt og Tor Larsen – gjenvalgt.

Revisorene Birger Saltbones og Knut Garshol blei også gjenvalgt.

Valgkomité: Fredrik Aandahl og Inge Martin Måløy – begge nye.

 

Gudmund Bratrud gikk ut av styret etter 19 år som styremedlem og 1 år som varamedlem. En slik lang periode er det få som har hatt, og han fikk en varm takk og blomster fra leder Sverre Jansen.

 

Helge Hegerberg holder takketale etter tildelinga av Kuliprisen 2020. Foto: Terje Holm

 

Etter at sjølve årsmøtet var over og møtedeltakerne hadde fått mat og drikke, kunne lederen kalle fram Helge Hegerberg, som styret har tildelt årets Kulipris. Han redegjorde for bakgrunnen og litt av det mangfold som prisvinneren har – både som forfatter av lokalhistoriske bøker, lokalhistoriske vandringer på Tingvoll og utstilling om oljeaktiviteten i Kristiansund gjennom Kristiansund Fotohistoriske Forening.  Sekretæren overrakte sjølve plaketten og diplomet – nær 5 måneder forsinka!

Helge Hegerberg takka for prisen som han holdt høgt. I sin takketale, tok han utgangspunkt i de bøkene han hadde skrevet – og trakk fram mange interessante episoder og politiske tråder fram mot våre dager.

 

Etter prisutdelinga, takka den gjenvalgte lederen alle som hadde møtt fram og ønska velkommen til det første åpne møte i haust – 7. september, der Odd Williamsen vil kåsere om «eidsvoldmennene fra Kristiansund».

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

 

%d bloggere liker dette: