Lokalene i Håndverkeren blei for liten for den store forsamlinga som ønska å høre Jan-Erik Larsen snakke om Nordmøres fremtid. Leder Sverre Jansen måtte 20 minutter før møtet skulle begynne, stenge dørene og sette opp plakat om at lokalet var fullt!  Det er ytterst sjelden møtene begynner et kvarter før de skal, men når lokalet var fullt, var det jo bare å starte.

 

 

Den store forsamlinga fikk virkelig valuta for pengene – for Jan-Erik Larsen var i god form, som det heter på idrettsspråket.  Han gjorde det klart at han ikke satt med noen fasit på framtida til Nordmøre, men at han hadde mange tanker og idéer, som han ville dele med forsamlinga.

Alle de som er opptatt av Nordmøre, vil han tro godt om. Alle vil Nordmøre vel og det beste for byen og distriktet.  Vi måtte ha kjærlighet og ærlighet til temaet.

Sjøl var han bekymra for utviklinga på Nordmøre og hva som egentlig er Nordmøre i dag. Det var opprinnelig 13 kommuner – som de siste åra er blitt redusert, ved at 2 er gått til Trøndelag og 1 er gått til Romsdal.

Utviklinga ellers er at vi på alle måter er blitt færre, noe som har skapt problem for oss, for vi holder ikke tritt med utviklinga rundt oss.

 

 

Det frie ordskiftet – det å være uenig – det er blitt vanskeligere i dag. Polarisering av samfunnsdebatten gagner ikke vår sak. Han viste til de formelle, kulturelle og relasjonelle rammer. Av disse er det de formelle som kan være viktigst, sjøl om kultur og relasjoner betyr mye for folk. Nye undersøkinger viser at det er ulike oppfatninger til dette – de unge har et meir avslappa forhold til de formelle rammene, mens de eldre dels er svært opphengt i dem.

Han trodde på sterkere byregioner og meinte byen skulle gått sammen med flere av sine nærmeste nabokommuner for lengst. Da kunne det vært skapt en attraktiv byregion, der det hadde vært godt å bo, lett å finne arbeide og utdanningsmuligheter.  Undersøkinger har vist at folk ønsker å bo i et område som gir dem noe meir enn å ha en jobb.

Møre og Romsdal er et sterkt formelt fylke, veldrevet og har enorm makt. Fylket og fylkeskommunen er en sterk enhet, Nordmøre har som enhet nærmest slutta å fungere. De andre fogderiene står langt sterkere sammen, slik at det er lett å se bort fra oss.  Banda mellom kommunene på Nordmøre virker å bli svakere og svakere.

Hvordan er bildet i dag?  Det er ødeleggende med den diskusjonen vi har på Nordmøre i dag – med dårlig tone mellom aktørene. En må være så ærlig å si at Nordmøre har sakka akterut på flere områder. Den negative befolkningsutviklinga er svært alvorlig for framtidsutsiktene.

Vi må slåss for at det sjukehusalternativet vi får i Kristiansund blir best mulig. Vi må legge til rette for kompetansearbeidsplasser. «Campus» blir utrolig viktig for byen med opp i mot 1000 studenter midt i bysentrum.  Men – vi må huske at fylket har en stor aksje i mange av de prosjektene som er planlagt! Vil det bli lett å få til det samme om vi flytter til Trøndelag? Hva kan Trøndelag tilby?

Jan-Erik Larsen meinte vi også har mange positive utviklingstrekk i Kristiansund, men vi snakker for dårlig om byen vår. Alle gode krefter må bidra i å snakke byen opp. Vi må bygge opp byen slik at den igjen kan bli regionsenter og vi må spille på lag med omlandet vårt.  Kristiansunderne er kjent for å være åpne og velvillige. Vi som har levd ei stund, må lytte til de unge. De tenker ikke slik som de eldre. Å være attraktiv er ikke noe som vedtas, det må skapes. Vi må bli så attraktiv at de unge vil bosette seg og leve i Kristiansund og på Nordmøre.

Larsen avslutta med å vise til KBK – som var noe av det beste som har skjedd i Kr.sund og Nordmøre. Trener Michelsen snakker om Nordmøre – og ikke så mye om Kr.sund.

Applausen viste at folk satte pris på det Larsen hadde foredratt. Det blei pause med kaffe og noe å bite i, og masse prat mellom benkeradene.

Etter pausa var det flere som tok ordet og blant annet etterlyste noen hvorfor Tidens Krav – Larsens tidligere avis – ikke var til stede og dekket foredraget. Sverre Jansen utfordra noen av de tidligere ordførere som var tilstede til en kommentar. En av dem meinte at Jan-Erik Larsen burde bli invitert til bystyret i Kristiansund og ta samme foredrag. En annen viste til at fjordabåten, som gikk til Kristiansund, hadde vært limet i Nordmøre. Når den slutta å gå, blei alt liksom endra. Jan-Erik Larsen avrunda med å si at byen kunne bli oppfatta som arrogant av omlandet. Det måtte byen gjøre noe med.  Den må gå foran og by meir på seg sjøl, bli positiv, åpen og raus!

 

 

Leder Sverre Jansen takka foredragsholderen med blomster og lagets gule sydvest!  Han takka den store forsamlinga for frammøtet og ønska folk velkommen til neste åpent møte 20. april, med forfatteren Karsten Alnæs.

 

Tor Larsen

sekretær

 

%d bloggere liker dette: