Vinneren av Kuliprisen 2018, Karle Gjernes og kona Lilly Erna, med prisen, diplom og blomster på
årsmøtet i Nordmøre Historielag. Foto: Terje Holm.

Karle Gjernes hedret med Kuliprisen 2018!

På årsmøtet i Nordmøre Historielag på lørdag, blei smølaværingen Karle Gjernes tildelt Kuliprisen for 2018. Han har vært en bauta i lokalhistorisk arbeide på Smøla i en mannsalder – sa Sverre Jansen i Nordmøre Historielag om begrunnelsen for å gi nettopp Karle Gjernes denne prisen. Prisen består av en kopi av Kulisteinen med diplom – og akkurat Kulisteinen er et av områdene som Karle har beskjeftet seg med, så for han var dette en virkelig symbolsak!

Karle Gjernes takka for tildelinga og tok årsmøtet med på si reise gjennom livet
med store og små hendelser, ikke minst på det kulturelle og lokalhistoriske området på Smøla. Han meinte det nærmest hadde vært en eventyrlig opplevelse gjennom 81 år!
Etter at Kuliprisutdelinga var over, blei det pause med kaffe og mat og mye prat over borda.

Den siste del av årsmøtet – som nærmere 30 medlemmer var med på, var via den formelle delen..
Styret hadde laga til et hefte av årsmøtepapirene, som alle fikk utdelt i pausa. Sakene på årsmøtet gikk hurtig og greit unna og forslaget fra styret om endring av § 6 i vedtektene for Jan H. Leithes Minnefond, blei enstemmig vedtatt.
Lederen Sverre Jansen, blei gjenvalgt og fikk følge av Gudmund Bratrud og Tor Larsen, som begge blei gjenvalgt og Borghild Moe, som kom inn som nytt styremedlem. I tillegg sitter Kai Grimstad i styret. Vararepresentanter til styret blei Ove Bjerkan, Karen Flatø – begge gjenvalgt og Linn Alnes Djuvsland, som kom inn som ny.
Redaksjonskomite for årboka: Sverre Jansen, Ove Bjerkan, Terje Holm og Tor Larsen, som alle blei gjenvalgt.
Arkivarer: Ove Bjerkan og Tor Larsen, begge gjenvalgt og Johan Siira, ny.
Revisor: Johan Siira og Knut Garshol, begge gjenvalgt.
Valgkomitéen med Ove Bjerkan og Magnhild Stokke Jakobsen blei begge gjenvalgt.

Etter at valga var gjennomført, takka den gjenvalgte lederen Sverre Jansen – Astrid Mollan som gikk ut av styret for et svært godt arbeide i den tida hun har vært med. Det samme gjorde han med første vararepresentant Borgny Vorpbukt, som ikke stilte til gjenvalg.
Dermed kunne han takke alle for frammøtet og ønska dem velkommen på neste temamøte 16. april.

Det nye styret i Nordmøre Historielag. F.v. Gudmund Bratrud, leder Sverre Jansen, den nyvalgte styrerepresentanten Borghild Moe og Tor Larsen. Kai Grimstad var ikke med på bildet. Foto: Terje Holm

Tor Larsen
referent

 

 

%d bloggere liker dette: