Mellemverftet og fartøyvern i Nordmøre Historielag.

 

Mandag 9. november holdt vi åpent møte om Mellemverftet og fartøyvern og leder i Nordmøre Historielag, Sverre Jansen, kunne ønske velkommen til et bra besøkt «Klubba».  Kveldens foredragsholder – Tom Kaasen – holdt en flott historisk gjennomgang av det som har skjedd i området sida 1858.

 

Fra venstre sekretær Tor Larsen og til høyre kveldens foredragsholder Tor Kaasen.

 

Den eldste historia måtte han lese seg opp på, fortalte han møtelyden. Han flytta til byen i 1986, og sida har Mellemverftet vært hans tilholdssted. Masse informasjon om eldre dager ved verftet hadde han fått gjennom samtaler med de «gamle» gutta som fortsatt samla seg der nede, og dreiv på med vedlikehold av sine gamle trebåter.

 

Tom Kaasen fortalte på en lettfattelig måte, og sammen med gamle og nyere bilder, fikk tilhørerne ei veldig grei historisk innføring. Namnet Mellemverftet var aldri et offisielt namn på verkstedet/slippen, som skipsbyggemester Peder Holm starta i 1858.  Holm er sammen mann som også har gitt namn til «Holmafjæra».

Det har for det meste vært et reparasjonsverft, men det er også bygd en del mindre «slofartsskuter» og fiskebåter der. Det har vært mange eiere, og siste eier var Arne Holden. Namnet på Mellemverftet var da AS Vaagens Bruk.  Etter at han døde i 1968, var det slutt på ordinær drift.  Kristiansund mekaniske verksted med Mollanfamilien, kjøpte verftet, men det var lite arbeid på denne sida av Vågen. Ole Mollan sr. var imidlertid en av de som var med i arbeidet for å bevare verftet som et fartøyvernverft.  Året 1979 til sommeren 1981 skjedde det mye rundt verftet. Etter et besøk med foredrag av Svein Molaug, direktøren for Sjøfartsmuseet i Oslo, blei foreningen Mellemverftet stifta 16. juni 1981.

Verftet blei kjøpt for 610.000 kr, der kommunen bidro med et rente- og avdragsfritt lån på 400.000 kr.

Rundt 1990 arbeidet riksantikvaren med å etablere noen fartøyvernsentra rundt om i landet og en håpa at Mellemverftet skulle bli et av disse. Men dessverre gikk ikke dette verftets vei. Flere båter fikk imidlertid gjort mye arbeid ved verftet, og både DS Thorolf reisendebåten til Devoldkonsernet, og DS Hansteen et kombinert seil- og dampskip, blei renovert der.

 

I 2002 ga foreninga Mellemverftet alle sine verdier til Nordmøre Museum og Mellemverftets Fartøyvernforening blei stifta. De eier ingenting, men fikk tilgang til verksted og disponerer sjøområdet.  Foreninga har lagt ned mye arbeide – kaier er reparerte, slippene er gradvis blitt bedre, en har drenert området og sikra det bedre. 20 medlemmer har vært aktive i dugnadsarbeidet de seinere år.

Tom Kaasen avslutta med ei oppfordring til Nordmøre Museum om at de burde komme med en visjon om Mellomverftets framtid. Han hadde håp om at den nye avdelingslederen som skulle tilsettes, kunne lede et slikt arbeide.

 

Vararepresentantene i styret – Petter Ingeberg t. v. og Bjørn Elgsaas t. h. slapper av før møtet.

 

Det var tydelig at forsamlinga satte pris på den gode gjennomgangen av Mellemverftet og han mottok klippfisk og foreningas gule sydvest av historielagets leder.

 

Etter pausa fikk han flere spørsmål som han besvarte. Sverre Jansen takka alle for frammøtet og dersom det ikke blei strengere koronaregler, ville historielaget ha et siste møte for året, mandag 14. desember. Da vil Kristian Fostervold fortelle om billedkunstneren Daniel Hagerup fra Smøla.

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

%d bloggere liker dette: